TIM Benelux Middengebied

Comité van Aanbeveling

voor verdere informatie: e-mail Jules Ruis


Terug naar de index van TIM-BMGTraining Interactie Management voor het Benelux Middengebeied
Comité van Aanbeveling

De TIM BMG kent een Comité van Aanbeveling, bestaande uit vertegenwoordigers van de kennisinstellingen, de overheid en het bedrijfsleven en komend uit elk van de vijf provincies.

Comité van Aanbeveling
De TIM BMG kent een Comité van Aanbeveling, bestaande uit vertegenwoordigers van kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven, komend uit elk van de vijf provincies.
Begin 2005 hadden de volgende personen positief gereageerd.
- Prof. Emile Aarts, scientific program director Philips Research en hoogleraar Technische Universiteit Eindhoven;
- Teun de Boon, lid Raad van Commissarissen Rabobank Groep;
- Chris Dewulf, directeur Liof, voormalig algemeen directeur Nedcar;
- Jaak Gabriels, Minister van Staat, België, burgemeester van de Stad Bree en volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement;
- Mevr. Hanja Maij-Weggen, Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant en voorzitter Brabants Innovatieplatform;
- Toine Manders, lid Europees parlement;
- Prof. Piet Lemstra en prof. Jeu Schouten, hoogleraren aan de Technische Universiteit Eindhoven;
- Jan Mengelers en Egbert Jan Sol, directie TNO Industrie;
- Prof. Sandra Schruijer, hoogleraar Tias Business School Tilburg, directeur Professional Development Institute Leuven;
- Prof. Luc Soete, hoogleraar Universiteit Maastricht, directeur MERIT;
- Marc Vandeput, voorzitter van Interregio Brabant-Limburg en gedeputeerde van Economie van Belgisch Limburg;
- Ludo Verhoeven, voorzitter Voka -Vlaams Economisch Verbond en vice-voorzitter directiecomité Agfa-Gevaert;
- Thijs Wöltgens, voorzitter Open Universiteit en voorzitter KvK Zuid-Limburg.

Begin 2005 waren de volgende personen gevraagd, maar was nog geen antwoord ontvangen.
- Frank Geudens, gedeputeerde in de provincie Antwerpen;
- Prof. Francis van Loon, rector Universiteit Antwerpen;
- Prof. Harry Martens, voormalig rector Universiteit Hasselt;
- Prof. André Oosterlinck, rector Katholieke Universiteit Leuven;
- Louis Tobback, burgemeester van de Stad Leuven.

Regionale Coördinatie
De organisatie binnen een regio wordt belegd bij de universiteit in die regio. In dit verband is samenwerking gezocht met de volgende kennisinstellingen.
- Technische Universiteit Eindhoven, Tias Business School Eindhoven, prof. Piet Cijsouw en Jan Iding;
- Universiteit Maastricht, GSIM, prof. Wil Foppen en Maurice Olivers;
- Universiteit Hasselt, prof. Harry Martens en Ghislain Houben;
- Katholieke Universiteit Leuven, Research and Development, prof. Koenraad Debackere en Martin Hinoul;
- Universiteit Antwerpen, UAMS, prof. Frank Bostyn en Kristine Bosmans;
- Universiteit Tilburg, Tias, prof. Philippe Naert en Hilde Baert.

Observatie en terugkoppeling
Teneinde het inzicht in de samenwerking tussen de deelnemers te bevorderen, wordt dit proces geobserveerd door prof. Sandra Schruijer, hoogleraar Organisatiepsychologie Tias Business School Tilburg. De resultaten worden periodiek aan de deelnemers teruggekoppeld. Een geobjectiveerde versie van de resultaten komt als publicatie voor de deelnemende organisaties beschikbaar.

Inleiders vanuit de universiteiten
De thematische inleiders worden in overleg met de deelnemers gekozen. Gedacht kan worden aan:
- Kennismanagement: prof. Mathieu Weggeman, TU Eindhoven;
- Internationaal management: prof. Luc Soete, Universiteit Maastricht;
- Research and Development: prof. Koenraad Debackere, R&D, Katholieke Universiteit Leuven;
- Internationale industriële productontwikkeling: Ruud Kriens, hoogleraar TU/e.

 


To the top of this page