Bio-Nano-Robotics

Brainstorming Brainport


Terug naar Index BNRBrainstorming ‘Man-on-the-Moon’
Filosoferen over Futuristische en Fantastische Fenomenen inzake de Wetenschappelijke, Technologische en Economische Ontwikkelingen van de Regio Eindhoven, de Brainport van het Benelux Middengebied.
Initiatiefnemer en animator: Jules Ruis

Inleiding en uitnodiging
Ik mag bij u met de deur in huis vallen. Ik heb geen lange inleiding nodig van aanleidingen en achtergronden. Ik mag u uitnodigen om deel te nemen aan een Brainstormsessie over de toekomst van Brainport Eindhoven. De datum wordt later bekend gemaakt. De plaats van handeling is:

het Evoluon te Eindhoven
van 10.00 uur – 15.30 uur

U wordt uitgenodigd op persoonlijke titel. U behoeft zich dus niet voor te bereiden. Het gaat deze keer enkel en alleen om inhoud. We hebben voor die dag geen protocol. We hanteren geen procedures die ons belemmeren. Alleen de inhoud telt. We gaan gewoon ontspannen brainstormen. Naar elkaar luisteren dus. Elkaar aanvullen. Opstijgend tot grote hoogten en weer neerdalend in Brainport Eindhoven. Van wetenschap via technologie tot producten en productiemachines waarin Brainport Eindhoven over 10 jaar ‘leading in the world’ wil zijn.

Brabants Glorie
In januari j.l. deed een projectgroep uit de Training Interactie Management (bestaande uit de heren Hans ten Hagen, Will Ceelen, Arie van Kraaij, Roel van Driel en Edgar van Leest) onder de titel ‘Brabants Glorie’, verslag van een onderzoek onder de belangrijkste High Tech bedrijven (de zogenaamde OEM-ers) in de regio Zuidoost-Brabant en hun toeleveranciers.
- De geraadpleegde bedrijven zijn toonaangevend: Philips Medical Systems, Philips ETG, ASML, Assembleon, Fei Company, Daf Trucks, Bosch Rexroth (het vroegere Nyquist), Nebato Te Strake, Oce, OTB Group, Neways, VDL Groep, Frencken Groep, Van der Lande Industries en Qverneland.
Op basis van een aantal interviews kwamen de onderzoekers tot een opvallende conclusie.
- In tegenstelling tot allerlei ‘verhalen en geruchten’ leeft er bij de geraadpleegde groep van fabrikanten de eensgezinde opvatting niet langer te streven naar uitbesteding van hun kernactiviteiten naar lagelonenlanden.
Dat is een opmerkelijke constatering.
- Naar hun opvatting moet de machinebouw in Zuidoost-Brabant gevestigd blijven.
- Dit vraagt om meer samenwerking en de realisatie van een betere vertrouwensband.
- Een Code of Conduct kan hieraan bijdragen, maar vooral ……………:

Man-on-the-Moon
- Voor de dag van morgen is een uitdagend perspectief nodig voor de toekomst van de machinebouwindustrie in de Brainport.
- Wat is het ‘Man-on-the-Moon’-project voor het volgende decennium?
- Het is noodzakelijk een visie/doel voor de industriële omgeving Eindhoven te creëren.
- Hiervoor is een stuk visionair leiderschap noodzakelijk.
- De huidige captains of industrie in de regio Eindhoven dienen de onderlinge concurrentie te beëindigen en samen een visie te ontwikkelen hoe de mondiale concurrentie aan te kunnen.
- De bedrijven in de regio Eindhoven dienen te beseffen dat ze misschien op korte termijn offers moeten brengen om op lange termijn te kunnen overleven en succesvol te kunnen zijn.
- Egbert Jan Sol van TNO Industrie en Techniek noemt de behoefte aan productiemiddelen voor het vervaardigen van “punaise computers” de ultieme kans en uitdaging voor de machinebouw industrie om zich op wereldschaal te bewijzen.
- Machinebouwindustrie, kennisinstellingen en overheden moeten een gezamenlijk zoekproces opstarten naar de ‘killer applications’ van morgen.

De Paddestoel waar artificiële Kabouters tot leven komen
We zoeken thans in de regio Zuidoost-Brabant dus naar een ‘Man-on-the-Moon’-project. Het antwoord lijkt voor de hand te liggen. Wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen wijzen in de richting van het maken van steeds intelligentere producten, gebaseerd op bio- en nanotechnologie en resulterend in artificiële (dus door de mens gemaakte) complexe adaptieve systemen. We bedoelen ‘echt levend’ volgens de definitie van zelforganiserend vermogen, verbonden in een netwerk van zich herhalende patronen, ook wel fractals genoemd. Living Technology dus. De eerste voorbeelden van deze nieuwe producten kennen we. Het zijn robots, voorzien van velerlei sensoren, chips en andere intelligentie. Ze zijn er in vele maten, klein en groot, ze kunnen lopen of bewegen zich razendsnel door de lucht. Het zijn de tot leven gekomen kabouters, dwergen en elfjes die aan de mensheid dienstbaar zijn. De nieuwe producten gaan zorgen voor een menselijke en duurzame ontwikkeling van de samenleving. Zij zullen in het echt de klussen klaren, die we hun in onze sprookjes al eeuwen hebben toebedeeld. Deze Bio-Nano-Robots zullen we gaan maken met machines uit de regio Zuidoost-Brabant. We hebben voor de artificiële wezentjes ook een eigen huis: het Evoluon te Eindhoven, de Paddestoel waar artificiële Kabouters tot leven komen. Het dwergenland Moria uit Tolkiens roman 'In de ban van de Ring' wordt werkelijkheid. Daarmee is de cirkel rond. Verleden, heden en toekomst gekoppeld in een wenkend perspectief. Het ‘Man-on-the-Moon’-project voor Zuidoost-Brabant dicht bij huis.

Wat heeft de wereld echt nodig?
In een recent artikel in Cursor (het weekblad van de TU/e) werd oud-rector Van Santen geïnterviewd.

Zie: http://www.fractal.org/Fractal-Research-and-Products/Van-Santen.htm

Wat heeft de wereld echt nodig? Die vraag staat centraal in het boek dat oud-rector Rutger van Santen aan het schrijven is voor het jubileumjaar van de TU/e, samen met prof. ir. Djan Khoe van de faculteit Elektrotechniek. Wat zijn de grote maatschappelijke vragen? En wat zijn de technologieën die je nodig hebt om die vragen aan te kunnen pakken? Welke wetenschap heb je vervolgens nodig om die technologieën te realiseren? Met die vragen gingen Van Santen en Khoe op stap en interviewden ze twintig hoogleraren, van wie acht van de TU/e. Het boek, dat als werktitel ‘Kritische Vragen’ heeft, is onderverdeeld in drie thema’s: leven, communicatie en duurzaamheid. “Neem bijvoorbeeld het onderwerp ‘armoede in de wereld’. Het technologische antwoord zou kunnen zijn dat je probeert heel goedkope technologie te maken. Bijvoorbeeld goedkope computers, zodat de arme landen hun maatschappijen kunnen ontwikkelen.”
De vakgebieden koos het tweetal dusdanig dat ze herkenbaar zijn voor de TU/e. Van Santen zelf is enthousiast over het boek, dat in samenwerking met journalist Bram Vermeer tot stand komt: “Het is toch geweldig dat je als TU een vooruitblik kan geven op welke technologieën nodig gaan zijn?”.
Het boek moet klaar zijn bij de Holstlezing, in december dit jaar.

Fractal City
Ik sprak met Gert Frens, oud-hoogleraar aan de TU Delft en wonend in de regio Zuidoost-Brabant. Hij gebruikt de metafoor van Kaboutertjes voor de vakbekwaamheid in onze regio. Maar bovendien heeft hij veel nagedacht over de structuur van een toekomstige stad. Hij reageert naar mij op een essay van Nokos Salingaros (Applied Mathematics) met als titel ‘The Fractal City” (Keynote speech, 5th Biennial of towns and town planners in Europe, Barcelona, April 2003).
http://www.fractal.org/Samenhang-Industrieel-Ontwerpen/Connecting-the-Fractal-City.htm

Gert Frens schrijft
Ik ben het eens met veel van wat Salingaros zegt over de - nu door velen als bruut en ouderwets ervaren – ‘urban planning’ methoden die over ons worden uitgestort. Maar bij het uitwerken van het concept ziet Salingaros enigszins over het hoofd, dat er, althans in Nederland, vanaf het begin nog ander netwerken gerestaureerd zouden moeten worden om een stad van enige omvang levend te houden: van de waterhuishouding, van gebruiksgoederen en van de energievoorziening. We hebben daar nu riolen en kanalen voor, bestelbusjes die de straten blokkeren, aardgaspijpen, en hier en daar stadsverwarming in sommige wijken.
Op dit punt raken de schaalconcepten in mijn "electric city" en zijn "pedestrian/electronic city" elkaar op een heel intensieve en inspirerende manier. Terwijl jouw minirobots op de kleinste schalen een interface vormen van de elektronische en de sterkstroomnetwerken in de fractale elektronische stad, benut die stad voor de stroming van het eveneens nodige vrachtvervoer de - van nature op efficiënte doorstroming gerichte, grootschaliger uitgevoerde waterhuishouding. Ook dat is een fractaal concept. ‘Self-similarity’ werkt ook door naar de grotere schalen.
Wat mij ook heeft getroffen was zijn opmerking; "as we replace lengthy car journeys by electronic connections, the more valuable the pedestrian city becomes"(!). Het complement daarvan is echter, dat er op de grotere schalen op doorstroming gerichte kanalen beschikbaar gemaakt worden voor de water- en goederenstromen. En dat er een fysiek interface moet worden geschapen van die transportkanalen met de fractale "pedestrian city". Een hijskraan en/of goederenlift in ieder gebouw bijvoorbeeld.
Trouwens, ben je wel eens in de U.S.A. wezen kijken in zogenaamde "new towns", zoals Reston (Va). Wat is daar gelukt, wat is mislukt en wat kunnen we daar van leren voor de toekomst van stadsplanning op verschillende schalen? We hoeven tenslotte niet alles opnieuw uit te vinden. Juist dat illustreert de voordelen van een parapluconcept. Allerlei bestaande deskundigheid (zoals die bij de maakindustrie in onze regio voorhanden is) kan worden ingebracht en nieuwe kansen krijgen: er zijn elektrische liften, bootjes en microcomputers nodig in de nieuwe stad, maar ook accu's, logistieke concepten en interfaces tussen te verschillende schalen en netwerken die in een stad actief moeten zijn.
Kortom, wat mij betreft is de voorgestelde ‘electric city’ een fractale stad. Met ‘self-similar’ structuren die doorgaan tot op de kabouterschaal, kleiner dan de menselijke maat. Maar ook met oog voor de grootschalige stromen van goederen en water waarmee de ‘connectivity’ in grotere netwerken behouden blijft (Hausmann!).

En tot slot
www.fractal.org\Bio-Nano-Robotics\Reinventing-Humanity.htm
Reinventing Humanity, The Future of Human-Machine Intelligence.
Ray Kurzweil sees a radical evolution of the human species in the next 40 years. The merger of man and machine, coupled with the sudden explosion in machine intelligence and rapid innovation in gene research and nanotechnology, will result in a world where there is no distinction between the biological and the mechanical, or between physical and virtual reality.

www.fractal.org\Bio-Nano-Robotics\Nanorobotics.pdf
Dit alleen voor de literatuurverslaafden onder ons.

Maar vooral willen wij u aan het woord laten.
Wij willen u laten Filosoferen over Futuristische en Fantastische Fenomenen inzake de Wetenschappelijke, Technologische en Economische Ontwikkelingen van de Regio Eindhoven, de Brainport van het Benelux Middengebied.


Son-Eindhoven,
2 april 2006.

Terug naar de top van deze pagina.