GERAADPLEEGDE LITERATUUR

Topopleiding Interactie Management

Fractal-organisatie

en

Bewustzijns Besturings Model

Auteur: Jules Ruis

Terug naar de inhoudsopgave van het BBM.GERAADPLEEGDE LITERATUUR

 • Adams, Jonn, Transformatie, Lemniscaat, 1986.
 • Adams, Jonn, Veranderend leiderschap, Lemniscaat, 1988.
 • Ahaus/Diepman, dr.ir.C.T.B./ir.F.J., Balanced Scorecard & Model Nederlandse Kwaliteit, Kluwer, 1998.
 • Allen, John C., Starting a Technology Business, Pitman, 1992.
 • Antons, Klaus, Groepsdynamica in praktijk, Samson, 1978.
 • Argüelles, José en Miriam, Mandala, Ankh-Hermes, 1994.
 • Arthur D.Little, Third Generation R&D, Harvard Business School Press, 1991.
 • Assagioli, Roberto, Psychosynthese, Boom, 1975.
 • Assagioli, Roberto, Over de Wil, Boom, 1976.
 • Axwlrod/Cohen, Robert/Michael, Complexiteit in organisaties, Pearson Education Uitgeverij, 2001.
 • Ball, Philip, Patronen uit de Natuur, uitgeverij Veen Magazines, 2011.
 • Barrez, Dirk, Van Eiland tot Wereld, uitgeverij epo, 2009.
 • Beek, prof.dr.ir.W.J., Omgaan met veranderingen, SMO-boek, 1992.
 • Beer, Stafford, Beyond Dispute (The Invention of Team Syntegrity), John Wiley & Sons, 1994.
 • Bejan, Adrian and J.Peder Zane Design in Nature, the Constructal Law, Doubleday, 2012
 • Belle/Veken, Hubert van/ Jan van der, Nieuwheid Denken, Acco, 2008
 • Bemelmans, prof.dr.T.M.A., Bestuurlijke informatiesystemen en automatisering, Leiden, 1984.
 • Bijleveld, W. e.a., Wat is Tijd?, Rotterdamse Kunststichting, 1983.
 • Birnbaum, Robert, How Colleges Work, Jossey-Bass Publishers, 1988.
 • Blackmore, Susan, The Meme Machine, Oxford University Press, 1999.
 • Blanchard/Hersey, Kenneth/Paul, Management of organizational behavior, Prentice-Hall, 1982.
 • Bloch/Bates, Susan/Terence, Employability, Kogan Page Londen, 1995.
 • Bolwijn/Kumpe, P.T./T., Wat komt na flexibiliteit? (De industrie in de jaren negentig), M&O 1989/2.
 • Bono, Edward de, Zes denkende hoofddeksels, Veen uitgevers, 1986.
 • Bono, Edward de, Zes actie stappers, Uitgeverij Contact, 1992.
 • Bos, prof.dr.W., Ondernemer, Onderneming en Omgeving, liber amicorum, stichting TMO, 1990.
 • Broer/Van de Craats/Verhulst, Henk/Jan/Ferdinand, Het einde van de voorspelbaarheid?, Aramith uitgevers, 1995
 • Broere, Ad, Geld komt uit het NIETS, Humane Economy Publishing, 2013
 • Bruyn, Roger de, Handboek voor creatief denken, Uitgeverij Pelckmans, 1990.
 • Buijs, prof. Jan, Innovatie, een bijzonder verschijnsel, tijdschrift M&O 1988/4.
 • Buzzel/Gale, Robert D./Bradley T., The PIMS Principles, The Free Press, 1987.
 • Campbell, Jozeph, Mythe en Bewustzijn, stichting Teleac, 1990.
 • Capra, Fritjof, Het Keerpunt, Contact, 1986.
 • Capra, Fritjof, Het Levensweb, Kosmos-Z&K Uitgevers, 1996.
 • Castaneda, Carlos, The Teachings of Don Juan, Washington Sqare Press, 1971.
 • Castaneda, Carlos, The Power of Silence, Washington Square Press, 1988.
 • Centraal Planbureau, Scanning the Future, Sdu uitgeverij, 1992.
 • Centraal Planbureau, Nederland in Drievoud, Sdu uitgeverij, 1992.
 • Clark, Arthur C.,The Beauty and Power of Fractals, Clear Books, 2006.
 • Clifford/Cavanagh, Donald K./Richard e., Ondernemen om te winnen, Veen uitgevers, 1986.
 • Cohen/Stewart, Jack/Ian, Chaos geordend, uitgeverij Contact, 1994.
 • Cormac & Stamenov, Earl Mac / Maxim I.,Fractals of brain, fractals of mind, John Benjamins Publishing Company, 1996.
 • Cornelis, Arnold, Logica van het gevoel, Essence, 1990.
 • Cook, Sarah, Process Improvement, Gower, 1996.
 • Cunningham, Ian, The wisdom of Strategic Learning, McGraw-Hill, 1994.
 • Cuvelier, Ferdinand, De Stad van Axen, de Nederlandse Boekhandel, 1987.
 • Damasio, Antoni, The feeling of what happens, Harcourt Brace & Company, 1999.
 • Dante, Alighieri, De Goddelijke Komedie, Ambo, 1998.
 • Dawkins, Richard, The Selfish Gene, Oxford University Press, 1976.
 • Devaney, Robert L., Chaos, Fractals & Dynamica, Addison-Wesley, 1992.
 • Devaney, Robert L., Complex Dynamical Systems, American Mathematical Society, 1994.
 • Drucker, Peter F., Innovatie en ondernemerschap, Veen uitgevers, 1986.
 • Dijkgraaf, Robbert e.a, De betacanon, De Volkskrant / Meulenhof, 2008.
 • Dijkum/de Tombe, Cor van/Dorien, Gamma chaos, Aramith Uitgevers, 1992.
 • Drees, dr. W.B., Aspecten van Tijd, J.H.Kok, 1991.
 • Eigen/Winkler, Manfred/Ruthild, Het Spel, Bert Bakker, 1987.
 • Ernst&Young, De Netwerkeconomie, Stichting SMO, 1999.
 • Erve, Marc van der, Dynamisch 0ndernemen, Sijthoff, 1986.
 • Es, Rob van, Veranderdiagnose; de onderstroom van organiseren, Kluwer, 2009.
 • Eyk, prof.ir.G.H.A. van, Netwerken, vakgroep Bedrijfskunde Delft, 1986.
 • Eyzinga/Westerhof, Gerard/Eugène, Fuzzy Logic in de Bedrijfswetenschappen, Van Gorcum, 1997.
 • Everink, Jan, De Informatiemaatschappij, Academic Service, 1983.
 • Feekes, Gerrit B., The Hierarchy of Energy Systems, Pergamon Press, 1986.
 • Feltmann, Edu, Adviseren bij organiseren, IGOP, 1984.
 • Ferguson, Marilyn, De Aquariussamenzwering, Ankh-Hermes, 1983.
 • Field/Golubitsky, Michael/Martin, Symmetry in Chaos, Oxford University Press, 1994.
 • Fisher/Ury, Roger/William, Excellent onderhandelen: 'De Harvard-aanpak', Veen uitgevers, 1985.
 • Flake, Gary William, The Computational Beauty of Nature, The MIT Press, 1998.
 • Florida, Richard, The Flight of the Creative Class, HarperBusiness, 2005.
 • Frenkel, Hans Theo, Metapontum, een avontuur in samenwerken, 1988.
 • Germans, dr.ir. Jaap, Spelen met modellen, proefschrift KUB, 1990.
 • Geus, Arie de, De levende onderneming, Scriptum Management, 1997.
 • Gielis, Johan, De uitvinding van de Cirkel, de meetkunde van de natuur, Geniaal, 2001.
 • Glasl, Friedrich, Konfliktmanagement, Haupt, 1980.
 • Gleick, James, Chaos, de derde wetenschappelijke revolutie, Contact, 1989.
 • Graaf, M.H.K. van der, De crisis van de Technocratie, De Horstink, 1984.
 • Groenman, prof.dr.Sj., De Gulden Snede, De Driehoek, 1969.
 • Gruijthuijsen/Junge, Erik van/Peter, De revolutie van Jan Timmer, Strengholt, 1991.
 • Guedj, Denis, De stelling van de papegaai, Ambo, 1999.
 • Hamel/Doz, Gary/Yves L., Alliances Advantages, Harvard Business School Press, 1998.
 • Hardjono, T.W., Ritmiek en organisatie-dynamiek, Kluwer, 1995.
 • Haring, Bas, Het Aquarium van Walter Huijsmans, Ontwerphaven, 2009.
 • Harris, Thomas, Ik ben o.k. - jij bent o.k., Amboboeken, 1973.
 • Hawking, Stephen, Het Heelal, Bert Bakker, 1988.
 • Heer ing A. de / Ahaus ir.C.T.B.,ISO 9000-serie en kwaliteitshandboek, Kluwer, 1993.
 • Hesse, Hermann,Het Kralenspel, Ulysses, 2007.
 • Hoebeke, Luc, Making Work Systems Better, John Wiley & Sons, 1994.
 • Hoekstra, W.P.M., Een wereld vol bacterien, Nieuwezijds, 1999.
 • Hofstede, Geert, Managementtheorieën in Verschillende Culturen, Academic Service, 1996.
 • Holzhauer/Minden, drs.F.F.O/drs.J.J.R.van, Psychologie, Stenfert Kroese, 1985.
 • Horst/Wees, Frans van der/Lucas van, Effectief managementgedrag, H.Nelissen, 1990.
 • Kaku, Michio, Reis naar de Toekomst (Het leven in het jaar 2100), Nieuw Amsterdam, 2011.
 • Kahane, Adam, Power & Love, een strategie voor blijvende verandering, Academic Service,2010.
 • Kelly, Kevin De Wil van Technologie, Maven Publishing,2012.
 • Kennedy, Gavin, Onderhandelen met succes, Bruna & zoon, 1986.
 • Kessels, Jos, Het poetisch Argument, Boom, 2006.
 • Keuning/Eppink, dr.D./dr.D.J., Management en organisatie, Stenfert Kroese, 1979.
 • Keuning, prof.dr.D., Bedrijfskunde, Stenfert Kroese, 1991.
 • Khor, Gary, Tai Chi Qigong, uw lichaam en geest in harmonie, Omega Boek, 1999.
 • Klapwijk, Pieter, Global Economics Networks, Klapwijk Holding, 1996.
 • Klare, Jean, Atlas van de Belevingswereld, Meteor Press, 2007.
 • Klynveld Bosboom Hegener, Kijk op organisaties, Stenfert Kroese, 1987.
 • Klugt, C.J. van der, Samenleven in de jaren negentig, KUB, 1987.
 • Klukhuhn, Andre, De geschiedenis van het denken, Bert Bakker, 2007.
 • Koestler, Arthur, The Gost in the Machine, Pan Books Ltd, 1975.
 • Korthuis, Joop, Innerlijke Macht, PMA Institute, 2007.
 • Krop, Joop, Actietherapie, Nelissen, 1984.
 • Kurzweil, Ray, De singulariteit is nabij, De wereld, 2005.
 • Kumpe, Bolwijn, Goudswaard, Over ondernemen en industrieel elan, Kluwer, 1985.
 • Kumpe/Bolwijn/Goudswaard, T./P.T./G., Management in stukken, Van Gorcum, 1992.
 • Lauwerier, Hans, Fractals, Aramith uitgevers, 1992.
 • Lauwerier, Hans, De wereld als model, Aramith uitgevers, 1992.
 • Lauwerier, H.A., Chaos met de Computer, Epsilon uitgaven, 1996.
 • Lee, H.J. van der, Strategisch Management, Samson, 1993.
 • Leeuw, prof.dr.ir.A.C.J., Besturen van veranderingsprocessen, van Gorcum, 1994.
 • Lesmoir-Gordon/Rood, Nigel/Will Introducing Fratal Geometry, Icon Books, 2000.
 • Lievegoed, Bernard, De levensloop van de mens, Lemniscaat, 1978.
 • Lommel, Pim van, Eindeloos Bewustzijn, Ten Have, 2007.
 • Lloyd, Christopher, Wat is er in Hemelsnaam gebeurd?Niew Amsterdam Uitgevers, 2008
 • Malotaux/Schaafsma/van der Touw, Besturend Vermogen, SMO, 1998.
 • Mandelbrot, Benoit, The fractal geometry of nature, W.H. Freeman, 1983.
 • Margalit, Avishai,The Decent Society, Harvard University Press, 1996.
 • Margulis, Lynn,De Symbiotische Planeet, Contact, 1999.
 • McGuire, Michael, An Eye for Fractals, Addison Wesley, 1991.
 • Meester, Paul de, Mens en Techniek, Lannoo, 1991.
 • Metze, Marcel, Kortsluiting, Sun, 1991.
 • Mink, Oscar, Open Organizations, Universities Ass.Inc., 1979.
 • Mintzberg, Henry, Structure in Fives, Prentice-Hall, 1983.
 • Montijn, Ileen, Over de tijd, Contact, 1999.
 • Morgan, Gareth, Images of organization, Sage publications, 1986.
 • Morse, Stephen P., Effectief presenteren, Marka, 1987.
 • Mulder, Mauk, Omgaan met macht, Agon Elsevier, 1977.
 • Musch, drs.Fred C., De Koerszoekende Manager, Kluwer, 1992.
 • Naisbitt, John, Megatrends, Spectrum, 1984.
 • Noort/Kamp, drs.M.van/drs.J., Meer dan 100 vragen over Kwaliteit, Philips PMSN, 1989.
 • OECD, Technology and the Economy, Oecd, 1992.
 • OECD, Public/Private Partnerships in Science and Technology, Oecd STI-review 23, 1998.
 • Ofman, Daniel D., Bezieling en kwaliteit in organisaties, Servire Uitgevers, 1996.
 • Ohmae, Kenichi, 'Triad', de opkomst van mondiale concurrentie, Veen uitgevers, 1985.
 • Ohmae, Kenichi, The borderless world, Fontana, 1991.
 • Overdijk, Ruud, De mythe van dé ‘elektronische snelweg’, Otto Cramwinckel Uitgever, 1997.
 • Overkleeft/Groosman, Het Dekker perspectief, Kluwer, 1987.
 • Pannenborg, prof.dr.ir.A.E., Technologie en de ontwikkeling van de Europese samenleving, Stenfert Kroese, 1988.
 • Pascale, R.T. en A.Athos, De filosofie van het Japanse management, Omega Boek, 1982.
 • Peters/Waterman, Thomas J./Robert H., In Search of Excellence, Harper & Row, 1982.
 • Peters, Tom, Thriving on Chaos (Revolutionair management), Veen uitgevers, 1988.
 • Pfenninger/Shubik, Karl H./Valerie R., The Origin of Creativity, Oxford University Press, 2001.
 • Pinchot III, Gifford, Intrapreneuring, Harper & Row, 1985.
 • Pino, Robert, De onbuigzame arm, het Aikido-principe, Scriptum Management, 1996.
 • Porter, Michael E., On Competition, Harvard Business Press, 1998.
 • Praag, Erik van, Management zonder controle, het Spectrum, 1988.
 • Praag, prof.Henri van, Het nieuwe denken, Prana/Ankh-Hermes, 1986.
 • Prahalad/Hamel, C.K./Gary, De strijd om de toekomst, Scriptum Books, 1994.
 • Prein, dr. Hugo, Trainingsboek Conflicthantering, Samson, 1988.
 • Prigogine, Ilya, Order out of chaos, Bantam Books, 1984.
 • Prigogine, Ilya, Tussen tijd en eewigheid, Bert Bakker, 1989.
 • Pugh, D.S., Writers on organization, Penguin books, 1982.
 • Quadbeck-Seeger, Han-Jurgen, De elementen, Veen Magazines, 2008.
 • Quinn, Robert E., Een Kader voor Managementvaardigheden, Academic Service, 1996.
 • Quinn, Robert E., Handboek Management Vaardigheden, Academic Service, 1997.
 • Raaijmakers/de Ridder, Corporate Governance in Nederland, SMO, 1996.
 • Rademaker, drs.P.. Betrokken bij betrekkingen, Philips, 1988.
 • Reenen/Waisfisz, drs.G.J.van/drs.B., Organisatiecultuur als beleidsinstrument, SMO-boek, 1995.
 • Ridder/Ridder, dr.W.J.de/drs.W.P.de, Ondernemende politiek, een visie op Public Affairs, SMO-boek, 1996.
 • Ridder, dr.W.J. de, De onvermijdelijke culturele revolutie, SMO-boek, 1998.
 • Ridder, dr.W.J. de, Ondernemen zonder macht, SMO-boek, 2000.
 • Riemen, Rob, Adel van de geest, Atlas, 2000.
 • Roach, Geshe Michael, The Diamond Cutter, Doubleday, 2003.
 • Rifkin/Howard, Jeremy/Ted, Entropie, the VikingPress, 1980.
 • Roschar, drs. F.M., Kijken over de eeuwgrens, SMO-boek, 1993.
 • Rosnay, Joel de, De symbiotische mens, Addison Wesley, 1998.
 • Royen, E.J.G. van, Philips en zijn toeleveranciers, Lecturis, 1991.
 • Rucker, Rudy, The fourth dimension, Penguin books, 1985.
 • Rucker, Rudy, Oneindigheid (Infinity and the Mind), Contact, 1986.
 • Russell. Peter, Wereldbrein (The Global Brain), Ankh-Hermes, 1986.
 • Russell. Peter, From Science to God, Pre-Publication Edition, 2000.
 • Ruis, Jules, Twijfel, Bezinning en Conflicten (TBC), 1968.
 • Ruis, Jules, Socio-Eco-Technisch Besturingssysteem (SETBESY), 1974.
 • Ruis, Jules, Waarnemen, Waarderen en Waarmaken, 1987.
 • Ruis/Wever, ing.J./prof.dr.E., Ondernemen in techniek, SMO, 1992.
 • Ruis, Jules, Bewustzijns Besturings Model, 1997.
 • Ruis, Jules, de Fractal-organisatie, 1997
 • Ruijter, H. de e.a., Integrerend leiding geven en unit-vorming, Kerckenbosch, 1994.
 • Rye, David E., The Corporate Game, McGraw-Hill, 1994.
 • Santen, Rutger van, Djan Khoe en Bram Vermeer, Zelfdenkende pillen en andere technologie die ons leven zal veranderen, Nieuw Amsterdam Uitgevers, 2006.
 • Scharmer, Otto, Theory U: Leading from the Future as it Emerges, Cambridge press, 2009
 • Schipper, Kristofer, Zhuang Zi, de volledige geschriften, Augustus, 2011
 • Schonberger, Richard J., Japanese manufacturing techniques, the Free Press, 1982.
 • Schoot, Albert van der, De ontstelling van Pythagoras, Kok Agora, 1998.
 • Schroeder, Manfred, Fractals, Chaos, Power Laws, W.H. Freeman and Company, 1991
 • Schulz von Thun, F., " Hoe bedoelt U ?", Wolters-Noordhoff, 1979.
 • Scott-Morgan, Peter, De ongeschreven regels van het spel, BoekWerk, 1995.
 • Senge, Peter M., The Fifth Discipline (the Art & Practice of the Learning Organization), Doubleday, 1990.
 • Senge, Peter, C.Otto Scharmer, Joseph Jaworski, Betty Sue Flower, Presence, Academic Services 2006
 • Slot, prof.dr.R., Elementaire bedrijfseconomie, Stenfert Kroese, 1983.
 • Slot, prof.dr.R., Kengetallen, ABN/Amro bank, 1992.
 • Smits, prof.L.A.H., Bewustzijnsverruiming (Inzicht-Uitzicht), Ankh-Hermes, 1987.
 • Snyder, KarolynJ., Living on thr Edge of Chaos, ASQ Quality Press, 2008.
 • Stacey, Ralph, Managing Chaos, Kogan Page Limited, 1993.
 • Stemerding, drs.A.H.S., Vergadertechniek en groepsgesprek, Samson, 1979.
 • Stevens, Frans, Van Plato tot Pluto, Instituut Nederlandse Kwaliteit, Lookabook, 1996.
 • Stewart, Ian, Waar zijn de getallen?, Contact, 1995.
 • Stewart, Ian, What Shape is a Snowflake?, Weidenfield & Nicolson, 2001
 • Stikker, Allerd, Tao, Teilhard en Westers Denken, Bres, 1986.
 • Stikker, Allerd, De prijs van een wonder, Bres, 1988.
 • Stufkens, Hein, Management voor een nieuwe tijd, Lemniscaat, 1986.
 • Swaab, Dick, Wij zijn ons Brein, Uitgeverij Contact, 2010.
 • Sun Bear, Het lot van moeder aarde, Kosmos, 1993.
 • Swarttouw, Kees, Innerlijk management en het scheppen van ruimte, De Ronde Tafel, 1988.
 • Swieringa/Wierdsma, J/A.F.M., Op weg naar een lerende organisatie, Wolters Noordhoff Management, 1990.
 • Swinnen, dr. Luc, De Kleur van Stress, Standaard Uitgeverij, 1977.
 • Taleb, Nassim Nicholas, De Zwarte Zwaan, Uitgeverij Nieuwezijds 2009
 • Tissen, prof.dr.R.J., Op Weg naar Nederland Kennisland, Nijenrode University Press, 1998.
 • Toffler, Alvin, The Third Wave, Bantam Books, 1980.
 • Tulku, Tarthang, Ruimte, Tijd en Kennis, Karnak, 1982.
 • Vaan, prof.ir.Math.J.M., Just-in-Time, Kluwer, 1988.
 • Veld, prof.ir.J.in 't, Analyse van organisatieproblemen, Agon Elsevier, 1975.
 • Vincken, Jo, Stil staan bij verandering, Kluwer, 1995.
 • Vloedberghs, Daniel, Humam Resource Management, Acco, 1989.
 • Vrolijk, A., Gespreksmodellen, Samson, 1978.
 • Vrolijk, A., Communicatiemodellen, Samson, 1982.
 • Waterman, Robert, Vernieuwing als strategie, Veen uitgevers, 1988.
 • Watzlawick, Paul, De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie, van Loghum Slaterus, 1974.
 • Watzlawick, Paul, Is "werkelijk" waar?, van Loghum Slaterus, 1976.
 • Watzlawick, Paul, Münchhausens haren en Wittgensteins ladder, van Loghum Slaterus, 1989.
 • Weggeman/Kor/Wijnen, Mathieu/Rudy/Gert, Ondernemen binnen de onderneming, Kluwer, 1985.
 • Weggeman/Kor/Wijnen, Mathieu/Rudy/Gert, Management en Motiveren, Kluwer, 1992.
 • Weggeman, Mathieu, Organiseren met Kennis, Scriptum Management, 1997.
 • Weggeman, Mathieu, Waarom zouden we doodgaan?, Prometheus, 2008.
 • Wegner/Tyler, Tim/Bert, Fractal Creations,Waite Group Press, 1993.
 • Weick, Karl, The social psychology of organizing, Addison-Westley publishing company, 1969/1979.
 • Weil, Pascale, Het mentale landschap van de jaren negentig, Scriptum, 1996.
 • Wells, David, Woordenboek van eigenaardige en merkwaardige getallen, Bert Bakker, 1987.
 • Wilhelm, Richard, De kleine I Tjing, Ankh-Hermes, 1984.
 • Wijnberg, Rob, Nietsche & Kant lezen de Krant, De Besige Bij, 2009.
 • Wijnen/Renes/Storm, Gert/Willem/Peter, Projectmatig werken, Het Spectrum, 1988.
 • Wijsbek, Joep, De Dialogische Organisatie, Van Gorkum, 2009
 • Witteveen/Visser, Aernoud/Kees, De Top 100 aller tijden, Main Press, 1997.
 • Wolfram, Stephen, A New Kind of Science, Wolfram Media, 2002.
 • Wouters, Paul, Denkgereedschap 2.0, een filosofische onderhoudsbeurt, Lemniscaat, 2010.
 • WRR, Beleidsgerichte toekomstverkenning, Staatsuitgeverij, 1983.
 • Wynstra, Finn, Purchasing Development in Product Development, Eindhoven University of Technology, 1998.
 • Young, Arthur, Handboek voor de manager, Rostrum, 1987.
 •  
 • Zeeuw, G. van der, Wonderen of Wetten, Ankh-Hermes, 1979.
 • Zegveld, prof.ing.W., De economische kracht van Nederland, SMO, 1990.
 • Zuijderhoudt, Rob, Op zoek naar Synergie, Zuiderhoudt, 2007.
 • Zukav, Gary, De Dansende Woe-Li Meesters, Bert Bakker, 1981.
 • Zwart, Cees, Samen leven met het oog op morgen, Lemniscaat, 1977.

 

Terug naar de top van de pagina.