Werkprogramma: 'Uitzicht op de Top'

Zuidoost-Nederland in 2010 ’Europese topregio'

Terug naar Index TIM’Zuidoost-Nederland in 2010 ’Europese topregio’

DEN HAAG – 23 juni 2006

Zuidoost-Nederland moet in 2010 een Europese topregio zijn op gebied van innovatie en ondernemerschap. Klinkt mooi, maar wat betekent dat voor Zuidoost-Brabant en Limburg, die samen deze regio vormen? Het antwoord van de Brabantse gedeputeerde Onno Hoes (VVD, Economie) is glashelder.
Over vier jaar telt Zuidoost-Nederland tien top-kennisinstellingen, honderd top-bedrijven van internationale allure, duizend MKB-bedrijven die ’basis en cement’ vormen voor de regionale kenniseconomie en bovenal: tienduizend nieuwe banen voor hoogwaardige kenniswerkers en maar liefst honderdduizend nieuwe en structurele arbeidsplaatsen die samenhangen met de kennisindustrie. Onderwijs, overheid en bedrijfsleven werken voortaan nauw samen bij de ontwikkeling van de regionale economie. In de woorden van Harry Hendriks, directeur Philips Nederland: „Van kennis naar kunde naar kassa“.

Vertegenwoordigers van Brabantse en Limburgse deelnemers aan deze operatie kwamen gisteren naar Den Haag om staatssecretaris Van Gennip (CDA, Economische Zaken) het werkprogramma onder de titel ’Uitzicht op de top’ aan te bieden. In de delegatie onder anderen de Eindhovense burgemeester Alexander Sakkers, de Limburgse gedeputeerde Martin Eurlings en de directeuren van Philips Nederland en DSM, Harry Henriks en Frans Pistorius, de twee grootste werkgevers in de regio.

TU/e

Rector Jo Ritzen van de Universiteit van Maastricht en Armandus Lundqvist, de voorzitter van het CvB van de TU Eindhoven, moesten verstek laten gaan. Maar deze twee universiteiten zijn nadrukkelijk betrokken bij de uitvoering van het ambitieuze kennisproject dat aansluit op de nieuwe aanpak van regionale economische ontwikkeling die het kabinet in 2004 in gang heeft gezet onder de titel ’Pieken in de Delta’.

Voortaan gaat geld en aandacht niet langer uit naar het versterken van zwakke economische regio’s, maar naar het verder uitbouwen van de economische kracht van de vier regio’s die nu al voor lopen op de rest van Nederland. Dat zijn, naast Zuidoost-Nederland, de noordelijke en zuidelijke Randstad en oost-Nederland.

Voor het uitvoeren van dit programma trekt het kabinet 271 miljoen euro uit tot 2010. Voor Zuidoost-Nederland is 100 miljoen beschikbaar, afkomstig van het Rijk, de twee provincies en gemeenten. Gedeputeerde Hoes verwacht dat het bedrijfsleven minimaal hetzelfde bedrag zal bijleggen.

Ambities

De ambities van Zuidoost-Nederland lijken fors, maar volgens Hoes is er geen sprake van overschatting. Hij wijst erop dat Zuidoost-Brabant op Europese schaal nu al de vierde plaats inneemt op het ‘European Innovation Scoreboard’, na Stockholm, Helsinki en München.

Bepalend voor de plaats op deze ranglijst zijn onder meer het opleidingsniveau van de inwoners, de productiviteit, het aantal patenten, de werkgelegenheid en uitgaven op gebied van onderzoek en ontwikkeling.

-----------------------------------------------------------------------------

Gelezen in het Eindhovens Dagblad van vrijdag 23 juni 2006

-----------------------------------------------------------------------------

Terug naar de top van deze pagina.