Brieven uit de toekomst (het jaar 2005-2010)

van de deelnemers TIM2 aan elkaar

Terug naar overzicht Eindpresentatie TIM2.

 Brief 1.

Eindhoven, 19 mei 2005

Beste ..........,

Vijf jaar geleden waren wij beiden deelnemer aan TIM 2 verzorgd door Euforce. Tijdens deze training is er uitgebreid stilgestaan bij de regio waarin wij actief zijn. Ook kreeg eenieder de ruimte om zijn of haar persoonlijke passie uit te dragen.

Wellicht kun je je nog herinneren dat ik een goede overdracht van kennis en ervaring van essentieel belang achtte, en overigens nog steeds acht, voor een blijvend succesvolle regio. Dit betekent in mijn optiek dat er op opleidingsinstituten niet alleen aandacht moet worden gegeven aan het opdoen van kennis doch ook aan het leren overdragen van kennis. Voor de realisatie van een en ander zag ik een voortrekkersrol weggelegd voor de toenmalige leiders van de regio, wiens aanwezigheid door de deelnemers aan TIM-2 als één van de sterkten van de regio werd beschouwd.

Inmiddels zijn we vijf jaar verder (en is ............ al weer 405 jaar oud) en kunnen we constateren dat het idee op zichzelf door voornoemde leiders wel is opgepikt, doch dat de realisatie daarvan nog niet echt van de grond gekomen is. Weliswaar hebben diverse bedrijven van onze TIM-collega's hun eigen leerstoel aan de TUE, waarbij onze TIM-genoten van weleer waaronder jij een vooraanstaande rol vervullen, maar deze zijn vrij specialistisch en niet zozeer gericht op het proces van kennisoverdracht als zodanig. Ruis Consultancy en Company Coaching hebben hun naam als trainers van niveau definitief gevestigd, doch zij richten zich vooral op de lucratieve markt van trainingen voor high potentials die reeds een werkgever hebben die bereid is flink in de buidel te tasten. Vooral na het wegvallen van de Stimulus bijdragen voor door hen verzorgde trainingen bedienen zij feitelijk een zeer selecte doelgroep.

Een vak in de trant van "leren te leren" is echter nog steeds geen onderdeel van het vaste curriculum van bijvoorbeeld een TUE of een Fontys.

Ik denk dan ook dat er andere wegen gezocht moeten worden, willen wij een en ander daadwerkelijk tot stand brengen. Vanaf najaar 1999 zijn er inmiddels meer dan 10 TIM’s geweest, met dat gegeven moeten we toch iets kunnen doen, zowel in de zin van menskracht als voor wat betreft de financiële kant van de zaak. Naast een TIM moet er wellicht een TOM (Training Opleidings Management) komen, die door (ex) TIM’ers aan de onderwijsinstellingen kan worden aangeboden. Ik realiseer me dat we daarbij de nodige hindernissen zullen moeten nemen, vooral waar het regelgeving en budgetruimte van overheidswege betreft. Niettemin is het onderwerp in mijn ogen belangrijk genoeg om serieus aan te pakken.

Ik wil hierover graag op korte termijn met jou van gedachten wisselen.

 

Met vriendelijke groet,

 .............

Brief 2.

Eindhoven City, 30 mei 2005

Aan ..............

Dir. Economische Zaken

Metropolis Einhoven

Beste .........,

Het is weer even geleden dat we elkaar spraken op onze jaarlijkse reunie van de Eindhovense Netwerk Unie, een leuk initiatief van Euforce om na de zesde Training Interactie Management de ex-cursisten jaarlijks bij elkaar te brengen in het prachtige pand van ........ Die jongens van KPN Intercontinental weten overigens uitstekend de weg in hun eigen netwerk en geven een prachtige service. Deze brief sprak ik onderweg in op mijn splinternieuwe GXM, die ze me gratis een tijdje op proef beschikbaar stellen. Bij thuiskomst heb ik nog een en ander opgepoetst en nu lees je dit op jouw oprolschermpje. Ik weet nu al dat deze nieuwe generatie mobieljes de oude van een jaar geleden volledig achterhaald maakt.

Omdat je me net voorbijscheurde in jouw knap gerestaureerde Mazda Miata (- rijd je nog steeds op gas, of heb je onze nieuwe vinding met aardgaspillen al laten inbouwen ? - ) ben ik nieuwsgierig om van je te horen hoe je nieuwe recreatieproject: het Metropoolpark Mierlo er bij staat. Ik las dat je de handen op elkaar hebt gekregen in de Eindhovense gemeenteraad voor dit prachtige bestemmingsplan, dat omwonenden eindelijk verlost van die vreselijke stankoverlast van de laatste varkensboeren. We krijgen er een prachtig aangelegd wandelgebied met wild, watervogels en uitgestrekte vijvers voor terug. Bravo ! Het doet me genoegen dat de economische waarde van ecologie en groenvoorziening de laatste jaren zo enorm is toegenomen. Er wordt nu zelfs op de beurs in aandelen groenvoorziening gehandeld !

Toen in 2003 de steden en dorpen rond Eindhoven eindelijk de strijdbijl begroeven en zich toegewijd gingen bezighouden met de echte identiteit en de uitstraling van hun eigen stadsdelen, is de ontwikkeling van de regio eigenlijk pas goed begonnen. De nieuwe achtbaansverbindingen tussen stadsdeel Helmond en Eindhoven City lost nu het dagelijkse fileprobleem goed op en de drie andere takken van het Stercircuit, de radiale en radicale verbindingen naar de andere stadsdelen Best, Valkenswaard en Son maken korte metten met de verkeerscongesties. De fantastische cityverbinding met de Trus of hoe die tram-bus kruising ook mag heten, draagt ook het nodige bij, want ze verleiden de meeste City werkers om de auto lekker thuis te laten. Dan te bedenken dat er in het jaar 00 nog gedacht werd aan rekeningrijden als oplossing. Een vorm van struisvogelpolitiek, die de regio met een volle portemonnaie in verstikkende ademhalingsproblemen heeft gebracht. Het was twee jaar geleden toch wel triest, dat Eindhoven de meeste files van het land kende. Jammer dat het eerst tot een ramp moest leiden, totdat bestuurders inzagen dat er echt gehandeld moest worden in plaats van het jarenlange gedebatteer over verkeer !

De trek van veel bewoners uit de Randstad en uit het Ruhrgebied naar onze regio dreigt nu wat uit de hand te lopen, hoewel we de hoofdjes, handjes en voetjes heel goed kunnen gebruiken voor onze mondiaal zeer succesvolle bedrijven. Metropool Eindhoven is met 1.6 miljoen inwoners nu op wereldschaal een stad die gaat meetellen, maar dankzij de uitgestrektheid, het bouwbeleid en vooral de extra ingebrachte groenvoorziening valt hier best nog goed te leven. Misschien komt het ook wel door de grote horde regionale thuiswerkers, die het zo leuk vindt om de lunchpauze in hun eigen tuintje door te brengen en op de fiets of met de Trus hun wekelijkse afstemsessie te houden bij de bedrijvencentrale in hun stadsdeel.

Ik hoorde laatst dat Philips weer nieuwe plannen heeft ontwikkeld om met het hoofdkantoor het dichtgeslibde Amsterdam te verlaten voor een prachtig nieuw pand in Eindhoven City. Leuk voor ..... of ....; ik ben benieuwd wie er wint in de race om dit ambitieuze project in negen maanden uit de grond te stampen. Deze aangekondigde Supertoren zou overigens voor de helft ondergronds worden gebouwd in de vorm van een wortel vanwege de symboliek….

......., succes met je projecten en de aardgaspillen. Houdt de regio in ere, je bent op de goede weg !

Groetjes, ..........

Brief 3.

Eindhoven, 21 juni 2005

Beste ..............

Deze week herinnerde ik mij onze afspraak van vijf jaar geleden. Dat is alweer een hele tijd terug en wellicht ben je deze afspraak vergeten, maar ik zou jou een brief schrijven. Een brief over de regio waarin wij nog steeds wonen en werken. Bij deze.

Zoals jij je nog wel zult herinneren, was ik vijf jaar geleden nogal gefascineerd door de mythes die mensen creëren en in stand houden. Dat is nog steeds zo. Om je geheugen even op te frissen: ik bedoel de mythes die veelal doorgaan voor grove maar onschuldige vereenvoudigingen van de werkelijkheid van heden en verleden, maar die in feite een symptoom zijn van de radeloosheid van veel mensen, om met de chaos van die werkelijkheid om te gaan. In de afgelopen vijf jaar is mijn verzameling ervan tot welhaast mythische proporties gegroeid. In de hierna volgende berichten zal ik dan ook niet nalaten om een verband te leggen tussen de werkelijkheid van vandaag en de mythes van vijf jaar geleden hieromtrent.

Als eerste noem ik hier het werken in de regio. In tegenstelling tot wat velen dachten, is de economie in Zuidoost Brabant in het geheel niet vastgelopen ten gevolge van het dichtslibben van de snelwegen in de regio. Dat wil zeggen, deze wegen zijn destijds wel degelijk dichtgeslibd maar de economie is desondanks gegroeid als nooit tevoren. Weliswaar hebben we even een inzinking gehad toen het ganse raderwerk (het verkeer dus) werkelijk stil kwam te staan, maar daarna vormde deze zwakte de basis voor de huidige kracht van de regio. De draconische maatregelen van de (lokale) overheid zijn een ware zegen gebleken voor Zuidoost Brabant en strekken de rest van ons goede vaderland tot voorbeeld. Daarmee is onze regio zijn tijd, en die van de concurrentie, jaren vooruit.

Weet je nog hoe destijds bijna iedereen de mythe van het asfalt geloofde? De mobiliteit in Brabant werd bedreigd en Eindhoven zou onbereikbaar worden. Wat een geluk dat we in 2001 een regering kregen waarin rechts het geheel en al voor het zeggen heeft gekregen. De arbeiders (m/v) en hunner partij zijn nu wel definitief bekeerd. Wie had ooit gedacht dat de dictatuur van het proletariaat (ik bedoel het SBS6–AEX-Europakut-Telegraaf-complex) nog eens in een kapitalistische democratie zou worden gevestigd? Geweldig vind je niet?

Door het verstandige beleid van de over ons gestelde overheid (laten we wel zijn), is ook het wonen onbedreigd gebleven – de snelweg hebben we immers niet meer nodig. Wat een rust en stilte en gezondheid hebben we daarvoor in de plaats gekregen. Hoewel in de spits het hijgen en zwoegen van al die tienduizenden fietsende hoogopgeleide proletariërs, een bijna gekmakend geruis boven Eindhoven doet ontstaan, is dit natuurlijk niets vergeleken bij de monotone dreun van het stilstaande verkeer van voorheen. Iedereen kent tegenwoordig het fenomeen van de van zijn volksgezondheid blakende manager, bij wie de cholesterol in zijn fietsgetrainde sporthart, geen schijn van kans meer heeft.

Tegenwoordig kunnen we zelfs fantastisch ontspannen en vakantie houden in Zuidoost Brabant zelf – om de hoek zogezegd, gewoon een dorp verder. Wist je trouwens dat de flora en fauna, op en rondom de thans in onze regio door struweel overwoekerde delen van de A2, A58 en A67, de grootste variatie in soorten kennen van heel Noordwest - Europa. Zolang we maar niet in de verleiding worden gebracht om huis en haard met de auto te verlaten, is er niets aan de hand. Het is enkel een kwestie van wennen. Zelf vermaken wij ons al enige jaren met wandelvakanties in de regio. Na een helse dagtocht Eindhoven – Eersel in het klimaat waarmee onze streken als vanouds zijn gezegend, ben je blij de tent op te kunnen zetten en prijs je jezelf gelukkig, in plaats van met een mobile home in de file op de Route du Soleil te staan, enkel met blaren in een soppend Brabants maisveld te zijn verzeild – desgewenst in twintig minuten met de H.O.V. terug naar Eindhoven voor droge sokken.

Lof, niets dan lof voor dit alles. Met onze vooruitstrevende en radicale aanpak zie ik Zuidoost Brabant als een Brave new World. Karel, kerel, wat vind jij ervan - heb jij al een brief geschreven?. Heb je nog steeds van die degelijke maar hopeloos ouderwetse liberale ideeën die naadloos aansluiten op die van de Raad van Bestuur van de bekende gloeilampenfabriek hier ter stede? Tot enige jaren terug had ik die ook, maar ik ben nu helemaal om. Laat mij eens iets weten van jouw ervaringen, gooi het in de groep jongen.

Dan besluit ik met ons regionale motto (want houdoe krijg ik als Friese Edelgermaan niet uit mijn strot):

Koopt Brabantse waar, dan steunen we elkaar!

..................

Brief 4.

Eindhoven, 29 mei 2000

Onderwerp: SEX doet goed ! Kenmerk: 2004.05.128/NEX

Beste .........,

We hebben elkaar een paar jaar niet 'live' gesproken. Da's eigenlijk jammer, want je hebt ongetwijfeld gemerkt dat de regio Eindhoven bijzonder is gaan bruisen de afgelopen jaren. Ik ben ervan overtuigd dat de basis daarvoor heeft gelegen in de passies uit TIM2. Het lijkt met goed om binnenkort eens verder van gedachten te wisselen hoe we nóg een extra slag kunnen maken. Bovendien vind ik het ook gewoon leuk om je weer eens te zien.

Weet je nog dat ik tijdens onze TIM2 cursus vól zat van SEX en NEX, ofwel een grote mate van Social Exchange en een hoge Netwerk-uitwisselingsindex. Nu, ik kan je vertellen dat ik mij de afgelopen jaren in ons landelijk SEX-platform (in de wandelgangen beter bekend als de 'SEX-club') hard heb gemaakt voor het stimuleren van onderlinge contacten tussen bedrijven binnen onze regio evenals met bedrijven in aangrenzende regio's.

Ik ben blij dat we de afgelopen jaren erin geslaagd zijn om overheid, burgers, bedrijfsleven en instellingen steeds meer samen te laten werken en leven. Je ziet dit in onze 3-maandelijkse meting terug als een score op SEX-index van 8 en een NEX-index van 7, beiden op een schaal van 10. Als je weet dat we van 5 respectievelijk 4 afkomen, dan is dit een forse verbetering ! Maar wat mij betreft zijn we er nog niet.

Eindelijk delen mensen op regelmatige en informele basis hun kennis en ervaring en helpen burgers en kennisinstellingen de overheid of het bedrijfsleven en vice versa. Ook is duidelijk herkenbaar dat de overheid van het bedrijfsleven leert om bijvoorbeeld werk en privé te integreren of om dingen slimmer, leuker en rendabeler te doen, waarbij de menselijke maat een leefbaar klimaat voorop blijven staan. Veel organisaties en instellingen hebben dit voor elkaar gekregen door zich committeren aan het model voor Brabantse Kwaliteit, hetgeen zoals je wellicht weet een aanzienlijke verbetering is van het INK-model (instituut Nederlandse Kwaliteit). Dit besturingsmodel dat ontstaan is in TIM3, is verder uitgebouwd in de 'sex-club' en is vervolgens in de bedrijfscultuur geïmplementeerd bij vele bedrijven door .........., het implementatienetwerk.

Enige zichtbare resultaten zijn:

Mensen spreken elkaar niet alleen aan op straat of congressen, maar weten elkaar en elkaars kennis bovenal te vinden in hun dagelijks werk en leven. Ze zijn niet bang om hun 'fouten' te erkennen en laten ook anderen delen in hun ervaringen om hen te behoeden voor vergelijkbare misstappen. Ook positieve ervaringen worden gedeeld, net zoals kennis over het zorgvuldig omgaan met en inzetten van competenties van mensen, of het bouwen aan langdurige (arbeids)relaties. Mooi vond ik het ook om te zien hoe er als vanzelf een uitwisselingspool van gezamenlijk inzetbare medewerkers tot stand kwam toen de krapte aan kennis en capaciteit in 2004 zijn hoogtepunt bereikte. De gemeente Eindhoven speelde hier samen met Syntens een fantastische rol in door via subsidies het uiterst slagvaardige kennisnetwerk te starten en te faciliteren.

Gelukkig is in Zuid-oost Brabant ontdekt dat je alleen maar kunt "vermenigvuldigen door te delen".

Ik ben bijzonder tevreden dat we er in lijken te slagen om mijn (onze?) dromen uit 2000 te verwezenlijken en wil je graag uitnodigen om ook jouw netwerk(mentaliteit) en enthousiasme toe te voegen aan het netwerk dat we de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Ik denk dat we daarmee nóg een extra stimulans kunnen geven aan het succes van het regionale netwerk.

Ik zou het leuk en leerzaam vinden als je de volgende maand bij de regionale SEX-club aanwezig wilt zijn, waarin je kennis kunt maken met de creatieve wijze waarop dergelijke bijeenkomsten vormgeven.

Kijk alvast eens op onze web-site www.sex-nex.nl of mail me via nex-sex@eindhoven.nl. Voorafgaand gaan we vanzelfsprekend even een hapje eten om verder bij te praten.

Tot horens,

Met vriendelijke groet,

..............................

Netwerkmanager Zuid

 

 Brief 5.

Datum: 19.05.00

Hallo ........,

 

Wat een ouderwetse manier om te communiceren: een brief! Maar omdat je e-mail-adres niet meer blijkt te kloppen (ben je met een of andere aantrekkelijke regeling met pensioen gegaan?), doe ik het op deze manier.

Het is nu vijf jaar geleden dat we samen op TIM2 gezeten hebben en ik heb behoefte je te vertellen hoe het inmiddels met mijn ‘geloof in betere tijden’ gesteld is.

Je weet vast nog dat ik je verteld heb over mijn onderzoek naar de studieloopbanen van vrouwelijke en mannelijke techniekstudenten en de bijzonder trage verbetering in het aandeel van vrouwen bij de diverse studierichtingen.

Als arbeidsmarktspecialist zal het je ongetwijfeld deugd doen te horen dat bij de aanmelding van eerstejaars studenten Natuurkunde een magische grens gepasseerd is: lag het aandeel vrouwen in 1970 op 1.5%, in 1990 op 6.9%, op dit moment is maar liefst 20% van de vooraanmeldingen bij deze faculteit afkomstig van vrouwen.

Wat denk je, zou het komen door die geweldig mooie gebouwen met eersterangs en –klas laboratoria die ik de afgelopen jaren voor Natuurkunde heb mogen laten bouwen?

Ik ben ervan overtuigd dat er het nodige –ten goede!- gaan veranderen op de faculteit, de universiteit en de op de arbeidsmarkt.

Wat mij betreft zijn de betere tijden aangebroken. Hopelijk geldt dat ook voor jou! Laat je nog eens wat horen? (Bij voorkeur via mijn e-mailadres: ..................).

 

Met vriendelijke groet,

.............

 

Brief 6.

Beste .........,

Leuk om via de mail van je te horen. Hoe gaat het daar in Den Haag met je?

Goed he, dat het NOS journaal zo uitgebreid aandacht aan onze regio besteedde.

Ik geniet dan ook nog na van zo’n succes. Als jij in den Haag nu ook al over de regio hoort praten, dan vormt dat het beste bewijs dat we eindelijk gehoord worden.

Herinner je je nog dat ik 5 jaar geleden tijdens Tim-2 de wens uitsprak als FNV daar aan belangrijke bijdrage aan te willen leveren? Wel, dat is me dus nu gelukt, maar ik heb het wel geweten.

Dit convenant inclusief de bijbehorende ICES middelen dat vandaag door de minister president en sociale partners is getekend met uitgebreide woorden over het belang van regionaal beleid: dat is toch wel een ommekeer. Je snapt dat het ook heel wat moeite heeft gekost om de top van werkgevers- en werknemers zover te krijgen dat ze erkennen dat het gebeurt in de regio. Pas twee jaar geleden overigens is het gelukt om een hecht samenwerkingsverband in de regio te laten functioneren. Het zal je niet verbazen dat veel ex-Timmers daarbij een rol spelen. Weliswaar staat de oude garde nu wat mopperend aan de zijlijn omdat het "anders" gaat dan zij zich hadden voorgesteld. Maar het functioneert en ze wilden toch zo graag dat de jongeren het overnamen. Dan nu dus ook niet zeuren denk ik dan maar. En na dit succes is er ook geen reden meer voor.

Volgende week organiseren we een borrel om het succes te vieren. Als je zin hebt ben je welkom in Cafe "het kan zo gek niet verkeren". (Ja, ja die ...............doet het als kroegbaas zo gek nog niet tegenwoordig)

Groetjes,

..............

Brief 7.

Beste linkerbuurman,

Het is al weer 5 jaar geleden dat we elkaar hebben gesproken. Hier dan even een berichtje over de huidige stand van zaken.

Met mij persoonlijk gaat het prima. Ik ben inmiddels 57 jaar oud maar verkeer in prima gezondheid, alhoewel ik niet meer zo hard kan lopen als vroeger, Trouwens vroeger liep ik ook niet overdadig veel hard.

Met vrouw en kinderen gaat het eveneens goed. We hebben nog steeds geen kleinkinderen, want de kinderen hebben daar geen tijd voor. Ze hebben het veel te druk met andere dingen zoals werken en het plannen en maken van wereldreizen.

Met mijn werk op de kamer van koophandel gaat het redelijk goed. Onlangs hebben we weer een fusie achter de rug, we maken nu onderdeel uit van één grote organisatie voor geheel Noord-Brabant. Mijn werk is in die zin veranderd dat ik geen sectorhoofd meer ben, maar speciaal wordt ingezet op projecten op het gebied van bedrijventerreinen en ruimtelijke ordening. Op zich is dat leuk werk. Een nadeel van de fusie is de grootschaligheid van de organisatie. De lijnen worden te lang en je kent niet meer alle collega´s.

Als ik eerlijk ben moet ik bekennen dat ik het best aantrekkelijk vindt om me over enkele jaren in de rijen van de rustende senioren te scharen en me met andere leuke dingen bezig te gaan houden.

Dan kan ik me wat intensiever bezig gaan houden met de clubs waar ik nu al in zit zoals de Commissie van Toezicht van de gevangenis in Vught en het bestuur van de lokale agenda 21 ´s-Hertogenbosch.

Tevens zou ik het leuk en interessant vinden om via het deelnemen aan projecten mee te werken aan de oplossing van de twee grootste problemen die momenteel in Nederland spelen. Dat zijn a) een goede en evenwichtige benutting van de schaarse ruimte in Nederland en b) de opheffing van het steeds nijpender wordende probleem van tekorten op de arbeidsmarkt. Ik heb wel eens het gevoel dat dat probleem alleen oplosbaar is als we met zijn allen een paar stapjes terug doen en genoegen nemen met minder of geen economische groei.

Tot zover het laatste nieuws over mij en mijn plaats op deze aardbol.

Ik hoop je spoedig te ontmoeten op de TIM2-reunie.

Brief 8.

Heeze 19 mei 2005

Beste .......,

Misschien vind je deze brief wat verrassend omdat die van iemand komt die je 5 jaar lang niet gezien hebt. Waar kennen wij elkaar van? In het jaar 2000 namen wij gezamenlijk deel aan een cursus van Euforce weet je het weer? Ik meen me te herinneren dat jij je toen ook al bezig hield met medische experimenten in een platform of zo. Jouw passie had daar ook iets mee te van doen zodat mijn pleidooi voor het nadrukkelijker verkennen van grenzen door het doen van experimenten bij jou in goede aarde viel.

Nu 5 jaar latere lees ik in het ED een zeer verontrustend artikel. Bij jullie toch wel vergaande experimenten waarbij silicium plakjes in de neocortex worden geimplanteerd schijnt zich - of is inmiddels bewezen –een nieuw soort chip te ontwikkelen die geheel onafhankelijk van externe expertise een zeer hoogwaardige intelligentie manifesteert.

Dit soort experimenten zijn mij zeer onwelgevallig. Ik heb namelijk mijn gehele pensioenreserve geïnvesteerd in aandelen ...... en je begrijpt dat die inmiddels waardeloos zijn geworden omdat de productie van chips - deze dan - nu in hersenen van lagelonenlandendonoren kan plaatsvinden.

Onze TIM-collega is er ook niet blij mee, hoor ik . Maar omdat hij voorkennis bezat heeft hij op tijd zijn opties verzilverd. Ik vind dat je mij ook best even had kunnen inlichten desnoods per Email.

Goed misschien neem je nog even contact meet me op en is er nog wat te redden. Misschien is een joint venture met United Brains iets?

Overigens ben ik niet beschikbaar voor implantatie hoewel de wereld daar wellicht mee gered zou kunnen worden.

Groet,

....................................

 

 Brief 9.

Helmond, 19-05-2005

Beste ......,

Wat hebben we weer genoten tijdens het 5e TIM jaarcongres, vooral de bijdrage van prof. Willekens van de TUE over "logistieke families" was weer zoals vanouds, zijn passie is sinds 2000 onveranderd. De discussie onder leiding van erevoorzitter Iding heeft weer veel "Brabants zandstof" doen opwaaien. Nooit gedacht dat de vader van het netwerken ooit nog eens op de gevaren zou wijzen, het lijkt er immers op alsof we met zijn allen gevangen zijn in de door ons gecreëerde netwerken en dat niemand meer weet waar de regie ligt.

Ik ben overigens blij dat ik mij in 2000 onterecht zorgen maakte over ruimte voor economische activiteit. Eindhoven en Helmond zijn er in geslaagd om tot groot verdriet van onze TIM-collega, voorzitter van het committee "Tegendraadse Heren", zijn liefelijke gemeente Dommeldal eerlijk te verdelen. Tja, veranderen is nu eenmaal geen democratisch proces.

Het bedrijfsleven in onze regio groeit en bloeit en toch is er ook ruimte voor groen, wonen en ontspanning. En dat is ook de verdienste van de van ................ die met vernieuwende concepten eindelijk de lang verwachte impuls aan het thema intensief ruimtegebruik heeft gegeven. Bestaat er trouwens al zicht op de overname van .................?

Hoe vind jij het dat TIM er in geslaagd is om dit jaar de bandstad Eindhoven/Helmond als technologiehoofdstad van Europa op de kaart te krijgen? Dat is tot stand gebracht door wederom een perfecte samenwerking hier in de regio. En het is toch mooi dat het TechnoHouse van onze TIM-collega daar ook aan heeft bijgedragen, daar is immers de regionale toptechnologie samengebracht en zichtbaar gemaakt in een pretpark van wereldklasse. Van ......., grootaandeelhouder in TechnoHouse, heb ik begrepen dat het aantal bezoekers het Eurodisney gemiddeld nadert.

Kom jij nog naar de receptie ter gelegenheid van de benoeming van ........... tot president directeur van de "global player" PD&E Automotive? Ongelooflijk hoe dit bedrijf onder zijn leiding als zelfstandige onderneming is uitgegroeid tot de nummer 1 op deze aardbol, en dat op onze mooie zandgronden, waar het leven goed is. Ik heb begrepen dat de receptie wordt gehouden in het Nationale OntspanningsCentrum de "Parel van Brabant" in Heeze van onze beste vriend Jan.

Tot slot: ....., kun je mij het boek van ....... en ...........  met als titel "Employabilty, de olie in de ZO Brabantse arbeidsmarkt", dat ik je heb geleend bij gelegenheid terug geven? Het is een gesigneerd exemplaar, vandaar.

Met vriendelijke groet,

.....................

 Brief 10.

Eindhoven, 19 mei 2000

Beste .......,

Herinner je je nog die TIM cursus 5 jaar geleden?

Zo terugkijkend heb ik toch het idee dat we medeverantwoordelijk zijn voor die verkeerschaos in Eindhoven tegenwoordig.

Wie had kunnen bedenken dat een ruw plan voor een nieuwe attractie bij het prehistorisch dorp zo zou kunnen aanslaan!

De bedrijven zijn erg gelukkig met de presentatiemogelijkheden. Het onderwijs beleefd weer een groeiende belangstelling voor de technische vakken. En de lasershow erboven trekt nog steeds nationale en internationale belangstelling. Eindelijk zichtbare en tastbare technologie!

Alleen de bereikbaarheid, hè. Was de ‘S’ van stremming niet één van die ‘essen’ in dat vage model?

Zullen we nog eens afspreken met de oude groep in die leuke ontmoetingsruimte daar? Komen we lekker op de fiets!

Groeten,

..........

 

 Brief 11.

Cayman Islands, 5 juni 2010

Beste ......,

Weet je nog hoe wij 10 jaar geleden bij Circus Ruis, die cursus volgden? Vooral de lunches (bestaat Van Galen nog en eet onze vriend Jan daar nog steeds) waren voortreffelijk.

Helaas moet ik van mijn huisarts rustig aandoen, dat lukt natuurlijk niet.

Heb ik goed begrepen dat ........ de nieuwe burgemeester van Eindmond/Helhoven is geworden. Die heeft gelukkig gevoel voor chaos. Is ..... Technowonderland nu het landmark van de regio. Staat het hele Razobterrein vol nieuwe technologie. Klopt het dat de door ....... ontworpen synthetische mens daar te zien is.

Mooi dat die plannen van toen over thematisch industrieterreinen gericht op ketens en clustering er toch gekomen zijn. Schoon, veel hoog en diepbouw, dan hebben jullie nog wat natuur over in Singapore aan de Dommel. Zo’n lekker ouderwets bedrijf als Budelco met veel afval missen jullie dat niet.

Wij doen hier nog wel wat aan de nostalgie van de lucht van motorolie. ....... en ik hebben namelijk een oude Rijnaak hier naar toe laten komen om op zee te vissen, lekker decadent. Je moet volgens mij immers geen gelegenheid voorbij laten gaan om de mensen te irriteren.

Ons vakantieproject "Senioren in de historische techniek" trekt veel oudjes. De laatste verspaners, en machinebankwerkers uit Brabant kunnen hier lekker over vroeger kletsen. Het is moeilijk aan de jongeren uit te leggen wat dat vroeger was de "MTS", voor hen hoort dat thuis in de tijd van de postkoets, trekschuit en diligences. De gekwetstheid om aan die snotneuzen uit te moeten leggen dat de oude heren door robots zijn vervangen, wordt ruim gecompenseerd door het feit dat er ook hier voor een gasfitter, al is hij 70 goud moet worden betaald. Ik overweeg overigens om mijn diensten hier op het lokale marktplein als publiek-schrijver aan te bieden. Doctoraalscripties, liefdesbrieven, beleidsplannen, smaadschriften en streekromans, U vraagt en wij draaien. Het vermogen om iets origineels te schrijven is per slot van rekening vrijwel verdwenen.

Maar genoeg gezeur. Ik begrijp dat ze bij jullie bijna allemaal thuis achter de PC kunnen werken, weinig vervoersproblemen dus. Zonde van al dat Europese geld in asfalt.

Allemaal eigen ondernemer, geen Cao’s meer, geen arbeidsovereenkomsten, zijn de FNV, Reaal en de Aegon echt gefuseerd. Jammer als je oud en laag opgeleid bent, hoe houden ze die mensen bezig.

Zeker nu het kabinet Melkert/Linschoten 3 de AOW heeft afgeschaft en alle pensionfondsen en koopsompolisrechten heeft genationaliseerd zijn de 45plussers er toch slecht af. Ja, makker 10 jaar geleden ging het bij de vorige grote nationalisatie (GAK enz) over werk en inkomen, ik vrees dat het nu over euthanasie en omkomen zal gaan.

Kun jij je als algemeen directeur van Deloitte, ............ en Waterhouse niet inzetten voor onze generatie ? Niet iedereen is zoals ik op tijd vertrokken. Denk aan Garcin in Huis Clos van Sartre, "je merkt het niet, maar bij je buurman kan het paradijs zijn, maar ook de hel".

Trouwens als blijk van goede wil nodig ik hierbij alle oudjes van TIM 2 uit om eens langs te komen. Zeker voor Jansen en Veldhoen leerzaam, hier kun je nog zien dat "Anarchie loont

Met vriendelijke groet

.....................

 Brief 12.

Beste .................,

Hier de wap-mail zoals ik je die gisteren beloofde. Het was weer eens ouderwets gezellig tijdens onze jaarlijkse Tim-net bijeenkomst, vond je ook niet ?

Het was echter te laat om nog verder in te gaan op mijn thema: "synergie in netwerken".

Vooral de laatste vijf jaar is binnen ........  nog duidelijker geworden dat in onze innoverende high-tech-toeleverketens het uitwisselen van kennis cruciaal is. Het was nog een hele toer om deze kennis in de gehele "demand chain" transparant te krijgen. Aan de hand van gemeenschappelijke thema's hebben we het ijs kunnen breken.

Vooral logistiek, informatieuitwisseling en informatietransparantie was en blijft het hot item. Binnen ons eigen regionale netwerk is dit redelijk voor elkaar, echter "global" is een andere zaak.

Onder andere de internet communicatie-technologieen ,die door jullie aangeboden worden, dragen bij tot het ondersteunen van de werkcultuur zoals die in ons eigen Brabant als normaal ervaren wordt. Dit is echter niet genoeg als de afstanden dermate groot worden dat het persoonlijk contact als een enorm gemis ervaren wordt.

De volgende uitdaging ligt dan ook daarin dit gevoel te behouden in onze nieuwe werkwijzers en kontakten.

.......als ik jou mag geloven zal jullie nieuwe "air-zap" technologie de mensen virtueel over de gehele wereld kunnen verplaatsen alsof het lijkt dat we ons op dezelfde plaats bevinden. Ik maak dan ook graag gebruik van jou voorstel om in een eerste proefpilot mee te draaien.

...............

 Brief 13.

Euroven, Juni 2005.

Beste ..............

Nu,  6 jaar na het volgen van TIM1,  kom ik tot de volgende analyse ten aanzien van de gevolgen van TIM:

-De ziektekostenverzekeringspremies zijn verdrievoudigd (reden volgt).

-De Brabantse gezelligheid is door gebrek aan tijd verdwenen.

-Iedereen heeft werk. De andere helft ook. De rest is ziek, economisch ziek. Dat is noodzakelijk voor onze zorgsector en is dus werk.

_In 1929 riep onze minister "Veel graan aan de regering maakt Nederland onafhankelijk". Eigenlijk roepen ze dat nog steeds.

-De laatste mens die ik zag ontspannen was die blote man aan de ringen in een vogelnestjes

houding. Dat was zeven jaar terug. Vorig jaar zag ik ook nog iemand een poging doen. Hij zat ontspannen te internetten op zijn horloge, terwijl de faxen uit zijn Philips rookoven vlogen. Dat is handig aangezien 80 % toch junkmail is, dan kan er direct de fik in. Hij gooide een doos ijsjes naar zijn kinderen als die te luidruchtig werden.Kortom zijn geluk kende geen grenzen.

-Nu stap je in je heli met je palm in je zak, een mobiel in je oor en een laserscheerapparaat in je pet, terwijl de beursadviezen je via omroepinstallaties bereiken.

-Ja, ja, de regio heeft door haar economische expansiepolitiek een groei doorgemaakt die Europa doet sidderen. De jeugd in heel Europa spreekt met een Eindhovense tongval. Dat is trendy.

-We hebben het dus fantastisch gedaan. Eigenlijk te fantastisch. Het wordt tijd voor een idyllisch decennium met een nieuwe TIM groep, waarin een trend wordt gecreëerd die aandacht heeft voor de mens, ontspanning, normen en waarden, vertrouwen en geld.

Dus TIMMERS trek ten strijde met de kreet:

WE GAAN DOOR, TOT IEDEREEN EEN BOERDERIJTJE HEEFT MET RIETEN DAK, HOOR!!!

Naar de top van de pagina