TIM leert managers netwerken

in 'geest van regio'

Terug naar Index TIMTIM leert managers netwerken in 'geest van regio'

Door Chris Paulussen

 Eindhoven, vrijdag 20 september,

De teller van het aantal deelnemers aan de Training Interactive Management (TIM) staat op 58, maar het moeten er zeker 100 worden. Dat zegt Jan Iding, die als vaste begeleider verbonden is aan de training die gericht is op de toekomstige generatie topmanagers en bestuurders in Zuidoost-Brabant.

Voor de ontstaansgeschiedenis van TIM grijpt Iding terug naar begin jaren negentig. 'Wij hadden het hier toen hard te verduren door de Centurion-operatie bij Philips en het faillissement van DAF. Dat we daar zo goed bovenop gekomen zijn, heeft alles te maken met het sterke netwerk van bedrijven, overheid, intermediairs en kennisinstellingen dat deze regio kenmerkt.'
Het besef dat de verschillende partijen elkaar nodig hebben is volgens Iding in de regio alom aanwezig. 'Elders zijn ze daar jaloers op, maar we moeten oppassen. We worden allemaal ouder, ook de mensen die in de jaren negentig de schouders eronder hebben gezet. De training is bedoeld om ervoor te zorgen dat de geest van deze regio voortleeft in een volgende generatie.'
De initiatiefnemers wendden zich tot tientallen bedrijven en instellingen. Iding: 'Wij hebben ons gericht tot de 'eerste mannen' met het idee om jonge managers, degenen die het in de toekomst voor het zeggen krijgen, in een training bij elkaar te brengen. Het uitgangspunt was een brug te slaan tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. De mensen die begin jaren negentig het voortouw hebben genomen om de regio weer vooruit te helpen, hebben we benaderd met het verzoek om hun verhaal te komen vertellen.'
De organisatie van TIM wordt verzorgd door Euforce, het TU/e-onderdeel dat verantwoordelijk is voor post-hoger onderwijs. De leiding is in handen van Poul Bakker (directeur van Company Coaching, de zelfstandige voortzetting van de management-training van Philips), Jules Ruis (voormalig management-consultant van TU/e en de 'geestelijk vader' van TIM) en Jan Iding (oud-directeur van Philips en Neways).
In de training komen zaken aan de orde als de samenhang in de regio, het vertrouwd raken met de samenwerking met andere disciplines en het dilemma van concurreren of samenwerken. Tot de inleiders behoren bestuurders, managers en hoogleraren.
In vier groepen zijn inmiddels 58 mensen opgeleid. Inmiddels is de vijfde training van start gegaan. Bakker: 'Elke keer lukt het weer om een interessante groep bij elkaar te brengen. Ook de inleiders vinden het geweldig om eraan mee te werken. Het kost ons geen moeite om interessante sprekers te vinden.'
Tot de weinige bedrijven die niet warm lopen voor de training behoort Philips. Het motto 'think global, act local' wordt niet overal binnen het concern nageleefd, stellen Iding en Bakker met enig verdriet vast. Als oud-Philips-mensen zijn ze overigens niet van plan zich daarbij neer te leggen.
Inmiddels heeft TIM navolging gekregen in Limburg. Ook elders uit de Benelux komt belangstelling.

------------------------------------------------------------------------------------------

Gelezen in het Eindhovens Dagblad van 20 september 2002

------------------------------------------------------------------------------------------

Terug naar de top van deze pagina.