Alexander Sakkers :

"Brainport is sterk merk dat verkoopt"

Terug naar Index TIMBrainport is een sterk merk dat verkoopt
EINDHOVEN - 9 december 2006

Vraag een willekeurige inwoner van de regio wat Brainport is en fronsende wenkbrauwen zullen het antwoord zijn. „Eigenlijk is Brainport gewoon een sterk merk waarmee de regio Zuidoost-Brabant wordt aangeduid“, zegt Eindhovens burgemeester Sakkers, tevens voorzitter van de Stichting Brainport.

En het merk verkoopt: de hechte samenwerking van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid werpt inmiddels zijn vruchten af.

De focus van deze zogeheten ’triple helix’ ligt op toptechnologie, innovatie en in toenemende mate op design. Het onderscheidt zich daarmee van andere regio’s in Nederland. Daardoor lopen subsidiestromen die voorheen vrijwel onbereikbaar waren, mede dankzij het promoten en marketen van het merk Brainport in Den Haag en Brussel, makkelijker naar de regio.

Als Sakkers over Brainport praat, gaan alle remmen los. Enthousiast en vooral trots is hij over de ’unieke samenwerking’ die in de regio tot stand is gekomen. Hij kan dan ook nauwelijks zijn irritatie onderdrukken op momenten dat bijvoorbeeld de Eindhovense gemeenteraad meer vingers in de Brainportpap eist. ’Ze snappen gewoon niet waar ik mee bezig ben en hoe belangrijk dit alles voor de stad en regio is’, zie je hem denken. Doorpakken wil hij, en een argwanende raad werkt alleen maar vertragend. Maandag gaan de Eindhovense fractievoorzitters een nieuwe poging doen om de door hen gewenste democratische inbedding van Brainport te regelen.

„De regio is een proeftuin voor allerlei nieuwe technieken en initiatieven. Zo hebben de bedrijven op de High Tech Campus al meer dan drieduizend patenten op hun naam staan. Meer dan in Silicon Valley in de Verenigde Staten.“ Al tekent hij er meteen bij aan dat Brainport meer, veel meer is dan de High Tech Campus van Philips. Onder Brainport valt een wereld van projecten.

Trots is Sakkers ook op het nationale respect dat Brainport inmiddels heeft afgedwongen. Waarbij hij als belangrijke kartrekker heeft gefunctioneerd, en nog steeds functioneert. „Ze noemen me ook wel Mister Brainport.“

„De bedrijven en de kenniswereld moeten het met elkaar doen“, benadrukt Sakkers. Maar de rol van de overheid als lobbyist en facilitator is even onmisbaar, om de succesvolle kruisbestuiving tussen bedrijven en kennisinstellingen op gang te brengen en gaande te houden. Daarnaast moet de overheid zorgen voor een goed vestigingsklimaat (cultuur, onderwijs, sport) en goede bereikbaarheid. Het primaire doel van de economische strategie Brainport is het tot stand brengen van een solide economische bedrijvigheid in de regio, waardoor werkgelegenheid èn welvaart worden veiliggesteld. „Niet alleen voor de hoger opgeleiden, maar voor iedereen“, benadrukt Sakkers. Plannen om ook de minder hoog opgeleiden binnen Brainport aan het werk te krijgen en te houden, zijn in de maak.

Eindhovense raad wil meer zeggenschap over Brainport. Burgemeester en stichtingsvoorzitter Sakkers worstelt daarmee.
--------------------------------------------------------------------------------

Gelezen in het Eindhovens Dagblad d.d.9 december 2006

http://www.eindhovensdagblad.nl/regio/article911029.ece

-------------------------------------------------------------------------------

Terug naar de top van deze pagina.