Commissie Sistermans:

"Regio Zuidoost-Brabant moet in 2013 nummer 1 Europa zijn"

Terug naar Index TIMCommissie-Sistermans wil 1,5 miljard euro investeren in ’hotste hotspot’ van Nederland
Regio moet in 2013 nummer 1 Europa zijn
Door BAS BIERKENS

EINDHOVEN, woensdag 14 september 2005

De regio Zuidoost-Brabant heeft de potentie in zich om in 2013 de nummer 1 van Europa te worden op het gebied van technologie. Voorwaarde is wel dat bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen samen 1,5 miljard investeren in projecten op gebieden als infrastructuur, onderwijs en arbeidsmarkt. Deze projecten zullen in veel gevallen een grensoverschrijdend karakter moeten hebben door samenwerking met Aken en Leuven.

Dit adviseert de commissie-Sistermans in het rapport Brainport Navigator dat is opgesteld op initiatief van het dagelijks bestuur van Horizon, het actieprogramma van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. De commisie bestond naast Joop Sistermans uit Veldhoven (o.a. lid van het Nationaal Innovatieplatform, net als Sakkers) uit prof. Luc Soete uit Veldhoven (hoogleraar in Maastricht) en mevr. Tude Maas (lid van de Eerste Kamer voor de PvdA).

Bedrijfsleven

Ongeveer een derde deel van het benodigde bedrag moet opgebracht worden door het bedrijfsleven. Tweederde moet komen van de verschillende overheden, waaronder ’Brussel’. In 2013 eindigt de volgende periode, waarin Brussel geld beschikbaar stelt voor economisch structuurversterkende maatregelen van Europese regio’s.

De regio Eindhoven staat nu als technologische regio nog op de derde plaats in Europa, samen met Munchen, na Stockholm en Helsinki. De Nederlandse regering heeft Zuidoost-Brabant aangewezen als Brainport. „Het kabinet beschouwt deze regio als de hotste hotspot van Nederland“, verklaarde de Eindhovense burgemeester A. Sakkers gisteren bij de opening van de Regio Business Dagen in het Beursgebouw in Eindhoven. „De bijdrage aan de Nederlanse economie is groter dan die van Groot-Amsterdam en Rotterdam. De commissie-Sistermans heeft ons nu gezegd wat ons te doen staat om de eerste plaats in technologie in Europa te gaan bezetten.“ Alle voorgestelde projecten tezamen moeten ertoe leiden dat de investeringen in onderzoek en ontwikkeling in 2013 verdubbeld zijn: van 3,2 tot 6,4 van het BNP (bruto nationaal product).

Tot de voorstellen behoort het instellen van een regelvrije zone voor de kennisindustrie. Zo zouden starters gemakkelijker aan de slag moeten kunnen en zouden onderzoeksinstituten gemakkelijker kenniswerkers uit de hele wereld moeten kunnen aantrekken. Voor de ontwikkeling van het Holst-centrum (onderzoekscentrum op gebied van micro-systemen) en voor het oprichten van een onderzoekscentrum op het gebied van moleculaire geneeskunde zou een bedrag van 500 miljoen geinvesteerd moeten worden.

Om de regio aantrekkelijker te maken voor talentvolle mensen van elders dient er een Internationale School voor vier- tot twintigjarigen te komen. Zo heeft de commissie-Sistermans nog tientallen projecten in petto.

Burgemeester Sakkers, voorzitter van het dagelijks bestuur van Horizon, toonde zich gisteren uiterst enthousiast over de voorstellen. Hij daagde de ondermers in de regio Eindhoven uit om met kracht de voorgestelde proejcten te realiseren. Intensieve samenwerking tussen overheid, kennis- en onderwijsinstellinen en bedrijfsleven noemde hij een essenti„ele voorwaarde voor het welslagen. De voorzitter van de Kamer van Koophandel Oost-Brabant, J. van der Vall, verklaarde dat het bedrijfsleven de handschoen met groot genoegen oppakt.

Het rapport wordt zo snel mogelijk aangeboden aan staatssecretaris Van Gennip (Economische Zaken).

--------------------------------------------------------------------------------

Gelezen in het Eindhovens Dagblad van 14 september 2005

-------------------------------------------------------------------------------

Terug naar de top van deze pagina.