Harry Hendriks van Philips Nederland:

"Overheid doet te weinig voor de regio"

Terug naar Index TIMHarry Hendriks vindt dat overheid
te weinig doet voor de regio Zuidoost-Brabant

Eindhoven, maandag 1 december 2003

'Philips is nationaal bezit' Harry Hendriks (53) is ruim een jaar directievoorzitter van Philips Nederland. In Mensen & Zaken een gesprek met hem.
Het was wennen. Philips is in Nederland nationaal bezit, zo heeft hij ervaren. En in Eindhoven en omgeving geldt dat nog veel sterker. Dat maakt zijn baan weleens lastig. "Ik ben trots op dit bedrijf, ik hoop dat Nederland dat ook blijft."

Vanuit gebouw VS, het tijdelijk onderkomen van Philips Nederland aan de Groenewoudseweg in Eindhoven, kijkt Hendriks naar de Nederlandse economie. Wat hij ziet, is niet rooskleurig. De recessie is nog niet ten einde. Productie wordt verplaatst naar lage lonenlanden, mensen komen hier op straat te staan. Philips vormt daarop geen uitzondering. Alleen dit jaar al is een streep gehaald door 2.000 Philipsbanen. Fabrieken gaan dicht (Hoogeveen), maar ook bedrijven waar het relatief goed gaat worden aan reorganisatie onderworpen. (Philips Medical Systems, Drachten) "Productiewerk met lage toegevoegde waarde in Nederland staat onder druk", zegt Hendriks. "Als de fabricage elders goedkoper kan, dan is verplaatsing logisch. Er is alleen plaats voor productie met een hoge toegevoegde waarde. Nederland moet een land zijn van research en product-ontwikkeling."
Maar bij Philips Medical Systems kun je toch niet zeggen dat het gaat om laagwaardige productie?
"Nee, maar als onder invloed van de recessie de budgetten van ziekenhuizen in het buitenland dalen, dan zitten wij met de gevolgen. De concurrentie is hevig in deze sector."

De vakbonden voorspellen dat er over enkele jaren geen 30.000 mensen meer bij Philips in Nederland werken, maar 20.000. In 1990 waren het er nog 55.000. Hendriks neemt afstand van die cijfers. "Dergelijke indicaties kan ik niet geven, niet voor de komende 10 jaar, niet over 5 jaar en niet over 2 jaar." Een deel van het verlies aan banen wordt opgevangen door vernieuwing van de productie, denkt hij. "Er komen andere dingen voor in de plaats. Honderd jaar geleden liepen we nog allemaal achter de ploeg. Sindsdien is er heel wat veranderd. Ook nu zullen we er in Nederland in moeten slagen onze industrie te vernieuwen."

Als boegbeeld van Philips speelt de directeur Nederland een speciale rol, ook wanneer er mensen moeten afvloeien. Het verwijt dat Philips Nederland in de steek laat, is gauw gemaakt. "Philips is natuurlijk nationaal bezit. We spelen onze eigen rol in het sociaal economisch overleg. Daarom heeft mijn baan een grote zichtbaarheid, dat is weleens lastig. Maar ook speciaal vanwege de grote verbondenheid tussen Philips en Nederland."

Philips reorganiseert niet zomaar, zegt hij. "Die besluiten zijn zwaar emotioneel beladen. Maar als eenmaal duidelijk is waarom moet worden ingegrepen, kan de aandacht beter uitgaan naar de vraag hoe nieuwe duurzame werkgelegenheid kan worden gegenereerd. Zwartgalligheid biedt geen enkele oplossing. Het ergste wat je kunt doen, is wachten totdat de tijd alles oplost."

Wat geldt voor de band tussen Philips en Nederland, geldt misschien nog wel heviger voor Philips en Eindhoven. Hoewel de tijd voorbij is dat het bedrijf huizen bouwde voor de werknemers, wordt Hendriks nog regelmatig aangesproken op zijn verantwoordelijkheid voor de stad. Hij kan zo een rijtje oplepelen als het gaat om 'sociale verantwoordelijkheid': "We ondersteunen het Van Abbemuseum, de Stadsschouwburg, maar ook een internetcafé in Woensel-West met overtollige computers." Maar als het gaat om een nieuwe functie voor het Evoluon, of de mogelijke herbouw van het Philips-paviljoen dat in 1958 op de Wereldtentoonstelling in Brussel furore maakte, voelt Hendriks zich niet geroepen om het voortouw te nemen. "Wij hebben het Evoluon niet nodig als icoon van Philips. Het gebouw kan wel een icoon worden voor de Eindhovense of Zuidoost-Brabantse industrie, maar moet Philips dat trekken? En de herbouw van het paviljoen is een leuk plan, maar je moet zo'n gebouw ook een zinvolle bestemming kunnen geven. En het moet rendement opleveren. En je moet ook kijken naar de verhouding tussen zo'n paviljoen, het Evoluon, en andere attracties in de stad."
Philips heeft Evoluon noch paviljoen nodig als blikvanger, zegt Hendriks.

"Onze icoon is de High Tech Campus. Wij stellen die open voor bedrijven van buiten om een bijdrage te leveren aan nieuwe bedrijvigheid en om het startersklimaat te verbeteren. We willen in Zuidoost- Brabant partner zijn voor nieuwe bedrijfjes. Philips wil hier in Eindhoven het ondernemerschap stimuleren."
"Soms helpen we beginners ook met geld, maar liever met faciliteiten als cleanrooms. Philips neemt ook deel aan het technostartersproject Incubator 3+, het samenwerkingsverband van de TU/e, Fontys, de Rabobank en de Regionale Economische Dienst." Verder zou Hendriks graag zien dat er een soort kennismarkt in de regio wordt opgezet om het midden- en kleinbedrijf te helpen. "Zodat het MKB een loket heeft waar het kennis kan halen van het Natlab, TNO en de TU/e."
Volgens Hendriks doet de overheid te weinig voor de regio. "De innovatiekracht van Zuidoost-Brabant moet verder ontwikkeld worden. Door duidelijk te kiezen voor investeringen in deze regio en die innovatiekracht verder te internationaliseren. Samen met de regio Leuven en de regio Aken vormen we het kenniscentrum op het gebied van bio- en nanotechnologie en elektronica." Hij ziet daarin een taak voor het Innovatieplatform.


Ook het onderwijs moet orde op zaken stellen. "Er is onvoldoende focus. Nederlandse universiteiten zijn goed in onderzoek, maar dat leidt nog te weinig tot nieuwe producten of nieuwe bedrijven. Zie alleen al de drie technische universiteiten in Nederland. De overheid moet aansturen op duidelijke keuzes. De TU/e zou zich expliciet kunnen richten op elektronica. Universiteiten doen nu vaak meer van hetzelfde. Daardoor dreigt kennis te verschralen."

----------------------------------------------------------------

Gelezen in het Eindhovens Dagblad van 1 december 2003

-----------------------------------------------------------------------------

Terug naar de top van deze pagina.