Bom en Liof in gezamenlijke actie

Brabant en Limburg werken aan nieuw industrieel imago

Terug naar Index TIMMerknaam 'Eindhoven' voor Zuidoost-Nederland van de baan
Brabant en Limburg werken aan industrieel imago
Door Chris Paulussen

Weert, donderdag 13 mei 2003,

Brabant en Limburg gaan als 'topregio' op het gebied van technologie aan de weg timmeren als 'Famous Factory Land'. Het Eindhovense idee om Zuidoost-Nederland als technologieregio te gaan promoten onder de merknaam 'Eindhoven' is daarmee van de baan.

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en de Limburgse industriebank Liof hebben het nieuwe logo waarmee de provincies zich presenteren gisteren in Weert bekend gemaakt. Brabant en Limburg hebben aansprekende industriële bedrijven als Philips, DAF, ASML, Océ en NedCar, maar als industriële regio zijn de provincies volgens Liof-directeur Chris Dewulf nauwelijks bekend in Europa, laat staan elders in de wereld.
Het idee om Eindhoven als merknaam te gebruiken kwam voort uit het programma Horizon, dat erop is gericht om de regionale industrie te stimuleren. De achtergrond daarvan was dat Eindhoven vooral dankzij Philips in het buitenland bekender is dan Brabant en Limburg. Het idee is volgens Dewulf wel bekeken, maar afgewezen. 'De naam moet duidelijk maken dat het om een groter gebied gaat met overlappingen naar Duitsland en België.'
Dat de 'maakindustrie' in Zuidoost-Nederland onvoldoende bekendheid heeft bleek uit een onderzoek dat de Boston Consulting Group (BCG) heeft verricht in opdracht van BOM en Liof. De uitkomsten daarvan werden in maart vorig jaar gepresenteerd. 'In de 'slipstream' van grote bedrijven is een groot aantal toeleveranciers en kennisinstellingen actief, maar niemand weet dat', aldus Dewulf.

Campagne

Een imago-campagne moet in eigen omgeving duidelijk maken dat de 'maakindustrie' een aantrekkelijke sector is om in te werken. Daarnaast moeten in binnen- en buitenland investeerders ervan worden overtuigd dat er in Zuidoost-Nederland een 'stevige' industriële basis is om in te investeren.
Na consultatie van een klankbordgroep kregen communicatiedeskundigen de opdracht om een logo te ontwerpen, waaruit blijkt dat Zuidoost-Nederland 'niet zo maar' een gebied is als het om technologie gaat. Van een wereldwijde campagne zal echter geen sprake zijn. Voor de komende drie jaar is 3,5 miljoen euro beschikbaar. BOM en Liof gaan het logo gebruiken in hun eigen uitingen en ze hopen dat bedrijven dat voorbeeld volgen.
BOM-directeur John Jorritsma wees erop dat de imago-campagne maar een van de acties is die BOM en Liof ondernemen om de positie van de maakindustrie te versterken. 'Het doel daarvan is om de industrie in Brabant en Limburg 'future proof' te maken. Dat kan alleen door voorop te lopen in technologie, want op kosten kunnen wij niet meer concurreren.'
De acties van BOM en Liof zijn vooral gericht op versterking van de keten van uitbesteders en toeleveranciers, waarin in totaal 150.000 mensen werkzaam zijn. Daarnaast moet de band tussen bedrijfsleven, onderwijs en kennisinstellingen versterkt worden. Daartoe wordt gewerkt aan een 'industrie-universiteit'. Dat moet een 'virtuele universiteit' worden waarin bedrijven en kennisinstellingen samenwerken bij nieuwe nieuwe ontwikkelingen. BOM en Liof proberen fondsen te vormen om in een vroeg stadium te investeren in nieuwe ontwikkelingen.
'Europa wil daarvoor grote fondsen vrijmaken', aldus Dewulf. 'Wij willen daarop inspelen. Vooral ten behoeve van middelgrote bedrijven. De grote bedrijven hebben ons niet nodig. Die vinden zelf hun weg wel. Maar om de grote uitbesteders hier te houden hebben we wel sterke toeleveranciers nodig.'

--------------------------------------------------------------

Gelezen in het Eindhovens Dagblad van 15 mei 2003

-----------------------------------------------------------------------------

Terug naar de top van deze pagina.