Vraag is of onze kinderen het beter krijgen

Marc Hendrikse nieuwe voorzitter BZW-kring Eindhoven

Terug naar Index TIMVraag is of kinderen ’t beter krijgen
Marc Hendrikse nieuwe voorzitter BZW-kring Eindhoven

Dinsdag 12 juli 2005 -Door JOEP CROLLA

Zijn grootste zorg: de vergrijzing. „Kinderen hebben het tot dusver altijd beter gehad dan hun ouders. Vraag is hoe lang dat nog zo blijft. De uitstroom van werkenden is nu al bijna groter dan de instroom“, aldus ir. Marc Hendrikse (45), de nieuwe voorzitter van de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging-kring Eindhoven. Zijn inzet: de regio Eindhoven moet in tien jaar tijd tot de absolute wereldtop behoren als het gaat om zaken als mechatronica, nano- en medische technologie, de voedingsmiddelen- en auto-industrie.

Bedrijven moeten meer van elkaars kennis gaan profiteren. Hij noemt de voorbeelden niet expliciet, maar Organon in Oss, Philips Medical Systems in Best en het Academisch Ziekenhuis in Maastricht zouden nauwer kunnen samenwerken op het gebied van medische technologie, om nieuwe ontwikkelingen op gang te brengen. Hetzelfde geldt voor voedingsmiddelen-bedrijven in Helmond, Venlo en - bijvoorbeeld - de universiteit in Wageningen. Kruisverbanden. En - letterlijk - over grenzen heen kijken. Marc Hendrikse denkt vooral in ’verbindende lijnen’. De hightech-driehoek Eindhoven - Aken - Leuven kan ook gelden voor andere geografische kennisconnecties. Zuidoost-Brabant op wereldschaal is een vliegenpoepje op een skippybal. „Zorg voor voldoende massa als het gaat om de verdere ontwikkeling van kennis en kunde“, aldus de voorzitter van de Eindhovense BZW. „Neem mechatronica, de combinatie van mechanica en elektronica. Kun je daarin uitblinken, dan heb je greep op de medische technologie, op de halfgeleiderindustrie en de automotive-sector. Samenwerking van regionale bedrijven, uitwisseling van kennis met omliggende regio’s, delen van kosten voor onderzoek en ontwikkeling, dát stelt je in staat mee voorop te lopen. Te kunnen concurreren op wereldschaal. Die samenwerking ligt voor de hand, maar is nog niet altijd even vanzelfsprekend. Dat laatste zetje tot die verdere samenwerking willen we als BZW graag geven“, aldus Hendrikse.

Nederlandse productiebedrijven denken dat over vijf jaar nog maar iets meer dan de helft van hun productie in Nederland plaatsvindt.

„Massaproductie in Nederland is schier onhoudbaar. Relatief kleine series van hoogwaardige producten zullen altijd in Zuidoost-Brabant gemaakt worden. Van zuinige truck tot miniscule bio-sensor. Geen enkele regio in Nederland heeft zó duidelijk zijn competenties omschreven als de regio Eindhoven: mechatronica, micro-technologie, medische diagnostiek, auto-techniek en voeding. Daarin is deze regio sterk. De BZW heeft die focus bepaald en de competenties op de Haagse agenda gezet. De overheid ondersteunt dat beleid. Maar de bedrijven moeten het doen. Samen doen.“

„Grootste zorg is: hoe komen we aan voldoende geschoold personeel? Ondanks de groeiende werkloosheid is er een steeds groter tekort aan vakmensen. We zullen moeten nadenken over nieuwe vormen van onderwijs. Veel jongelui willen wel leren, maar niet in de schoolbanken. De helft van de werkloze jongeren is niet of laag geschoold. Inmiddels werken vijf regionale opleidingscentra in Oost-Brabant en Noord-Limburg samen om nieuwe opleidingsprogramma’s te ontwikkelen en scholieren te stimuleren door te stromen naar vervolgstudies in het technisch beroepsonderwijs. De bedreiging van de economische ligt niet zozeer op het vlak van technologische kennis en kunde, maar meer op dat van de groei van de beroepsbevolking. De vergrijzing en ontgroening heeft over twintig jaar dramatische effecten op de economie en op de arbeidsmarkt. Nu is de verhouding werkenden:gepensioneerden 1 op 4,5. Over 20 jaar is dat 1 op 2, hooguit 2,5. Het is nog maar de vraag of onze kinderen het straks beter zullen krijgen dan wij nu.“

--------------------------------------------------------------------------------------------

Gelezen in het Eindhovens Dagblad van dinsdag 12 juli 2005

--------------------------------------------------------------------------------------------

Terug naar de top van deze pagina.