Carl Heskes nieuwe voorzitter

MKB Eindhoven verenigt zich

Terug naar Index TIMMKB Eindhoven verenigt zich
Dinsdag 13 april 2004,

Het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) in Eindhoven verenigt zich. De nieuwe belangenorganisatie voor rond 3.000 ondernemers wil beter overleg tussen het Eindhovense bedrijfsleven en beleidsmakers. 'Ondernemen kan nóg innovatiever, Eindhoven kan nog veiliger, uitwisseling van kennis tussen onderwijs en bedrijven, maar ook de samenwerking tussen bedrijven onderling kan nóg beter', aldus de aankomend MKB-Eindhoven voorzitter Carl Heskes.

'Het Midden- en Kleinbedrijf in Eindhoven zal zélf visie moeten gaan ontwikkelen hoe op wereldschaal te kunnen concurreren. Tot dusver dreven Eindhovense bedrijven qua concurrentiekracht en innovatie vooral mee op bedrijven als Philips en ASML. Die trekken zich meer en meer terug uit deze regio. En besteden steeds meer uit aan toelevanciers in Oost-Europa en het Verre Oosten. Het MKB in Eindhoven moet zélf trends gaan zetten in productvernieuwing en efficiëncy-verbeteringen doorvoeren in de maak-industrie', is de boodschap van de Eindhovense MKB-voorzitter Heskes.
Donderdag wordt zijn organisatie officieel ten doop gehouden. Dan tekenen burgemeester Sakkers, Loek Hermans, voorzitter van het MKB-Nederland, voorzitter J. van de Vall van de Kamer van Koophandel en Heskes een samenwerkingsovereenkomst, die de bedrijvigheid in kleine- en middelgrote ondernemingen moet bevordenen.
'Misschien moeten we in de toekomst als regio inzetten op de draadloze communicatie. Wil Nederland tolpoorten ? Waarom leveren bedrijven uit Eindhoven de Rijksdienst voor het Wegverkeer - behalve de apparaten - niet ook alle data die daaruit komen? Zorg, behalve voor producten, ook voor alle service die je met dergelijke apparatuur kunt leveren! Bedrijven in Eindhoven zullen moeten kiezen: Gaan we dingen anders doen, of gaan we andere dingen doen ? Het MKB-Eindhoven wil daartoe een visie ontwikkelen, nieuwe samenwerkingsverbanden tussen bedrijven initiëren en als 'praatpaal' dienen voor beleidsmakers van de overheid, onderwijs en kennisinstellingen die bij die keuzes moeten helpen'.
Carl Heskes (48), directeur-eigenaar van softwarebedrijf Bergson in Eindhoven, vindt de belangen van het MKB in Eindhoven nog teveel versnipperd. 'En dat terwijl het MKB, dat rond 60% van de werkgelegenheid genereert, meer dan ooit de motor is van de economie. Op branche-niveau hebben allerlei bedrijven zaken goed op orde. Dat geldt voor de bouw, voor winkeliers, voor metaalbedrijven. Er is een fabrikantenkring, een Kamer van Koophandel, een regionale economische dienst, er zijn tal van ondernemersverenigingen en samenwerkingsverbanden op bedrijfsterreinen. Maar een overkoepelende organisatie voor het MKB in Eindhoven is er niet. Die komt er nu. MKB-Eindhoven gaat het midden- en kleinbedrijf vertegenwoordigen als het gaat om zaken als de arbeidsmarkt, de relatie tussen het onderwijs en het bedrijfsleven, veiligheid, bereikbaarheid, innovatie. Eindhoven beschikt over ijzersterke kennis- en opleidingsinstituten. Toch profiteren middelgrote en kleine bedrijven niet of nauwelijks van die kennis. Het MKB-Eindhoven moet handen en voeten zien te geven aan nieuwe netwerken die moeten leiden tot nieuwe strategische keuzes; waar moeten bedrijven in Eindhoven in de toekomst in gaan uitblinken ? En: Hoe kunnen we de kennis en vaardigheden in deze regio internationaal nóg beter gaan verkopen ?'

----------------------------------------------------------------

Gelezen in het Eindhovens Dagblad van 17 april 2004

-----------------------------------------------------------------------------

Terug naar de top van deze pagina.