Presentaties van deelnemers TIM-8

"Vruchtbare ontmoetingen"

Terug naar Index TIMEditie april 2006 van Link Magazine-special Zuid


Toekomstige toppers in regio bouwen aan hun netwerk via TIM-training
Vruchtbare ontmoetingen

door Lucy Holl

In Eindhoven werd onlangs de achtste Training Interactie Management (TIM8) afgesloten. Ruim twintig managers van Oost-Brabantse bedrijven, kennisleveranciers, intermediairs en overheden, die de komende jaren veelal op strategische plekken terecht zullen komen, konden via de training van Tias Business School hun ‘basic, business & global awareness’ versterken én een stevig netwerk opbouwen. Bovendien deden ze projecten. Met concrete resultaten. Zo zien Omega3-bier, het ID Inc.-netwerk en het ‘Hi tek = kei cool’-spel het daglicht.

December 2015 - Een deelnemer aan TIM8 kijkt terug op 2005 in een brief aan een andere deelnemer: ‘Mijn droom voor de toekomst was toen dat de grenzen tussen oem’ers en toeleveranciers zouden verdwijnen. Dat het besef zou doorbreken dat het van levensbelang was voor de totale maakindustrie in Zuidoost-Nederland om het optimaliseren van de eigen winst op de (zeer) korte termijn een beetje opzij te zetten. In ons TIM-project hebben we een aanzet gegeven voor een zogenaamde code of conduct tussen oem’ers en suppliers.’ En het gebeurde daadwerkelijk: ‘Vooraanstaande spelers in de maakindustrie pakten de handschoen op en begonnen afspraken te maken over risico- en winstverdeling. Zeker zo belangrijk was dat ze actief zijn begonnen om een stuk vertrouwen, toekomstvisie en nieuw elan te ‘prediken’. Het is de regio Eindhoven gelukt om een nieuwe ‘man on the moon’ neer te zetten en een werkelijke doorbraak te bereiken in de manier waarop het industriële conglomeraat Eindhoven met elkaar samenwerkt en tot world class performance weet te komen.’

Risico’s delen
Alle deelnemers aan TIM8 schreven aan het eind van de training hun eigen brief vanuit de toekomst. De briefschrijver hierboven maakte deel uit van een groepje waarin mensen van Nyquist Industrial Control (inmiddels Bosch Rexroth), FEI, Philips ETG, Assembléon en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven brainstormden over de toekomst van de machinebouw in Zuid-Nederland, het belang van meer samenwerking, en de rol die een code of conduct hierbij kan spelen. ‘We wilden zoeken naar manieren om risks en revenues in gelijkere mate tussen oem’ers en toeleveranciers te verdelen’, aldus Roel van Driel van Assembléon tijdens de TIM8-slotbijeenkomst in het Eindhovense Evoluon. ‘Met uurtje-factuurtje bouwen toeleveranciers geen world class competence op.’

Netwerk bouwen
Dé gouden formule leverde hun project ‘Brabants Glorie: code of conduct’ niet op, maar de deelnemers haken nu verder aan bij het project Collaborative Product Innovation in Manufacturing van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (zie elders in deze special). Daarin wordt naarstig gezocht naar compleet nieuwe manieren van samenwerken om mondiaal sterker te staan. ‘De bedrijven moeten beseffen dat op korte termijn wellicht offers en investeringen nodig zijn om op lange termijn te kunnen overleven en succesvol te zijn’, aldus Van Driel.
Voor hun TIM8-project spraken de deelnemers met een groot aantal toppers uit de regio, en dat is ook een belangrijk onderdeel van de training. Deze brengt de toekomstige generatie (top)managers en bestuurders gericht bij elkaar. De deelnemers bouwen hun netwerk uit en ontmoeten huidige managers en bestuurders. Ze horen allerlei verhalen en gaan als vanzelf samenwerken en innoveren. Dat bundelen van krachten gaat ook nog na afloop van de training volop door, zo is gebleken.

Gezond bier
Een ander TIM8-groepje, met daarin bierbrouwerij De Koningshoeven, agrarisch toeleverancier Fancom, Fontys Hogescholen en de TU/e, onderzocht of er toekomst zit in Omega3-bier, waarbij genieten, gezondheid en duurzaam produceren worden gecombineerd. ‘Het idee was zo geboren, maar we kwamen nogal wat technologische problemen tegen die véél samenwerking vereisen om dat bier met gezonde vetzuren ook daadwerkelijk ooit te gaan produceren’, aldus brouwerijdirecteur Thijs Thijssen. Maar ook zijn groep heeft nog eens ervaren dat er veel mogelijk is, als mensen vanuit verschillende organisaties bij elkaar gaan zitten en ideeën uitwisselen. Het zorgt ervoor dat ze met veel meer durf en vanuit geheel ander perspectief naar innovaties kijken.

Mkb
Thijssen’s groepje maakte onderdeel uit van het grotere project ‘Kennistransfer naar het mkb’. De projectdeelnemers hebben inmiddels het plan opgevat om ID Inc. op te richten, een netwerk met mensen uit (mkb-)bedrijven, kennisinstellingen en overheden die nog veel meer schijnbaar toevallige ontmoetingen gaan regisseren. ‘We willen als katalysator fungeren en ontmoetingen regelen tussen mensen die elkaar normaal niet zo snel ontmoeten. Dat kan leiden tot verrassende ideeën en initiatieven’, aldus Judith Tesser, communicatiemanager bij het Dutch Polymer Institute. ID Inc. wordt geen nieuwe complexe organisatie, maar sluit aan bij bestaande clubs zoals MKB Eindhoven en United Brains. De TIM’ers werken aan een businessplan en er komt een eerste pilot in de maakindustrie.

Techniek is cool
Resultaat van een TIM-project met deelnemers van onder meer Van Gansewinkel, de gemeente Eindhoven, Burger Ergon Installatietechniek en de Koninklijke Landmacht, is het ‘Hi tek = kei cool’-spel voor de jeugd. ‘Er wordt in de regio veel gedaan aan techniekeducatie. Wij willen dat jongeren gaan begrijpen waarom die techniek juist voor onze regio zo belangrijk is’, aldus Jeroen Vincent van Van Gansewinkel Nederland. ‘De missie in deze regio, ‘Leading in technology’, heeft alles te maken met ‘Leading in the quality of life’.’ Het nieuwe spel moet het regionale bewustzijn en de regionale trots onder de jeugd versterken. ‘Ze zetten eerst ondernemingen op en ontdekken dat er dan pas welvaart en welzijn kunnen ontstaan.’ Ook dit spel is er nog niet, maar het Kenniscentrum voor Duurzame Stad- en Streekontwikkeling schakelt studenten in om het te maken. En het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven en projectbureau Technific van Stichting Techniek Educatie & Promotie hebben steun toegezegd. Alle bedrijven in de regio kunnen sponsoren. Ze vinden dan hun namen in het spel terug.

Training Interactie Management
De Training Interactie Management van Tias Business School Eindhoven heeft als doel deelnemers uit regionale organisaties meer bewust te maken van de samenhang tussen hun functioneren als individu en als schakel in een organisatie in haar omgeving. Ze raken vertrouwd met het organiseren van samenwerking, het bundelen van innovatieve krachten en het inzetten van nieuwe kennis voor de verdere ontwikkeling van de regio. Concrete ervaring doen ze op in een regionale case op het gebied van interactiemanagement. Het opbouwen van een regionaal netwerk is een expliciet doel van TIM.
Oud-TU/e-consultant Jules Ruis bedacht TIM en Poul Bakker, directeur van Company Coaching, en Jan Iding, oud-directeur van Philips Electronics en Neways Electronics, geven de training. Eind september 2006 start TIM-9.

Terug naar de top van deze pagina.