Ontwerpnota Ruimte van minister Dekker (Vrom):

Zuidoost-Brabant kernzone

Terug naar Index TIMRegio zwaartepunt economie
Zuidoost- Brabant kernzone
Eindhoven/Helmond, dinsdag 23 december 2003

Zuidoost-Brabant is naast Amsterdam en Rotterdam een van de drie belangrijkste economische regio's van Nederland. Als 'economische kernzone' moet het gebied rond Eindhoven en Helmond verder worden ontwikkeld en versterkt.

Dat staat in het uitgelekte ontwerp van de Nota Ruimte van minister Dekker (Vrom). Zuidoost-Brabant wordt gerekend tot de 'belangrijkste economische gebieden waar de meeste werkgelegenheid zich concentreert'. De regio wordt nu in één adem genoemd met de andere twee kernzones, -de 'mainports' Amsterdam/Schiphol en Rotterdam/Rijnmond. Minister Dekker vindt dat het Rijk een bijzondere verantwoordelijkheid heeft bij het verder ontwikkelen van deze drie gebieden. 'Versterking en behoud van de economische dynamiek, kracht en economische diversiteit van deze drie gebieden is van grote betekenis voor Nederland als geheel.'
De hoofdgedachte van minister Dekker is dat 'de ruimtelijke ordening een bijdrage moet leveren aan de economische ontwikkeling'. Daarmee wordt een einde gemaakt aan het beleid van Pronk, in het tweede kabinet-Kok minister van Ruimtelijke Ordening. Die vond dat de rijksoverheid leiding moest geven aan de ruimtelijke ontwikkelingen. Dekker wil dat provincies en gemeentebesturen het voortouw nemen.
Milieuorganisaties zijn niet blij met de nota. Ze vinden dat de economie en de woningbouw wel erg vrij spel krijgen. De PvdA is woedend op minister Dekker, omdat zij de nota zonder inspraakrondes voor de burgers door de Tweede Kamer wil laten passeren. Ook D66 en het CDA zetten vraagtekens bij het gebrek aan inspraak.

Groene Woud

De Nota Ruimte wil het beoogde landschapspark Het Groene Woud (globaal tussen Den Bosch, Eindhoven en Tilburg) verheffen tot nationaal landschap. Tot nu toe leek die status er voor Het Groene Woud niet in te zitten. De toenmalige minister Pronk van Vrom wilde er in het kader van zijn Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening niet aan. Hij wilde het houden bij de zeven bestaande nationale landschappen. Minister Dekker streeft nu naar negentien.

-----------------------------------------------------------------

Gelezen in het Eindhovens Dagblad van 23december 2003

------------------------------------------------------------------------------

Terug naar de top van deze pagina.