Studie van Prof. Leo van den Berg:

Regio Eindhoven scoort gemiddeld in internationaal vergelijkend onderzoek

Terug naar Index TIM
Eindhoven is te weinig stad
Kennisregio lokt technici niet genoeg
Vrijdag 11 juni 2004

Dat staat in een wetenschappelijke studie van professor Leo van den Berg van de Erasmusuniversiteit in Rotterdam, die gisteren werd gepresenteerd tijdens het Eindhovens forum over Kenniseconomie. In de studie zijn negen regio’s die zich richten op de kenniseconomie met elkaar vergeleken. Eindhoven scoort daarin gemiddeld, vooral door de slechte bereikbaarheid, het gebrek aan stedelijke diversiteit en de kleine schaal.

Op de andere onderwerpen slaat de regio Eindhoven met een beoordeling goed of zeer goed geen slecht figuur ten opzichte van de regio’s Manchester, Munchen, Amsterdam, Helsinki, Rotterdam, Münster, Dortmund en Zaragoza. Vertegenwoordigers van deze steden waren gisteren bijeen in Eindhoven om de studie in ontvangst te nemen. Er werden ervaringen uitgewisseld en er werd gediscussieerd over mogelijkheden om als regio’s niet tegen elkaar maar met elkaar te concurreren tegen het verre oosten en de Verenigde Staten. Het belang van clusters, zoals die van Eindhoven, Leuven en Aken werd door meerdere sprekers benadrukt.

Beste kaarten

Van de negen steden heeft München, dankzij zijn grootschaligheid, veruit de beste kaarten voor een goede kenniseconomie. Ook Amsterdam scoort opmerkelijk goed, ondanks het feit dat deze stad geen noemenswaardig beleid vort om de technologie te stimuleren. Dat de regio Eindhoven op het gebied van aantrekkingskracht ten aanzien van kenniswerkers toch nog een ’goed’ scoort, is vooral te danken aan de zeer goede basis van de kenniseconomie die wordt gevormd door de High Tech Campus, TNO, de TU/e en de polytechnische bedrijven. Hierdoor scoort Eindhoven ook op het gebied van scheppende kennis een zeer goed, mede dankzij een groot aantal patenten dat jaarlijks wordt aangevraagd. De economische basis is volgens de studie goed. Het inkomen per inwoner zijn boven het Nederlandse gemiddelde en de werkgelegenheid is met 307.000 banen op een bevolking van 670.000 zeer hoog.

Kwaliteit van het leven

In de studie wordt ook een oordeel gegeven over de kwaliteit van het leven in de regio. Deze wordt als goed beoordeeld, dankzij voorzieningen als het Muziekcentrum Frits Philips en het Van Abbemuseum, maar vooral dankzij de omgeving. De vele open ruimte en bosrijke omgeving maken het leven in de regio aantrekkelijk. Nadelig werkt echter het gebrek aan faciliteiten voor (jonge) kenniswerkers. Er is onvoldoende levendige stadsatmosfeer waardoor Eindhoven geen metropolitisch imago heeft. Bovendien heeft Eindhoven door deze beperkte stedelijke schaal onvoldoende politieke inbreng en te weinig aantrekkingskracht voor grote voorzieningen.
In de regio is verder nauwelijks sprake van een internationale gemeenschap. Dat heeft onder meer te maken met het ontbreken van een sterke internationale school, die de drempel voor kenniswerkers om zich er te vestigen kan verlagen.
De bereikbaarheid van Eindhoven is volgens professor Van den Berg ook matig. Dit komt vooral door het ontbreken van een wegenruit en de te geringe capaciteit van de randweg. De groei van Eindhoven Airport wordt gezien als een belangrijke verbetering van de bereikbaarheid. Maar daar staat tegenover dat de bereikbaarheid per trein van grote luchthavens nog steeds niet optimaal is. Ook zijn er geen goede verbindingen met de Europese hoge snelheidslijnen.

--------------------------------------------------------------------------------------

(c) Gelezen in het Eindhovens Dagblad d.d. vrijdag 11 juni 2004

--------------------------------------------------------------------------------------


To the top of this page