Innovatieplatform roept overheid, bedrijfsleven en onderwijs op tot steun

High Tech Campus wordt hét kenniscentrum

Terug naar Index TIMInnovatieplatform roept overheid, bedrijfsleven en onderwijs op tot steun

High Tech Campus wordt hét kenniscentrum
- DEN HAAG – donderdag 7 oktober 2004

De Eindhovense High Tech Campus moet zich, met de steun van overheid, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen, ontwikkelen tot hét centrum voor toepassingsgerichte kennisontwikkeling van Nederland. Dat stelt het Innovatieplatform onder voorzitterschap van premier Balkenende.

De high tech-industrie is een van de vier ‘sleutelprojecten’ die het platform de komende jaren bijzonder aandacht wil geven, naast de sectoren ‘bloemen en voedsel’, ‘water’ en ‘creatieve industrie’. Dat blijft uit de eerste notitie die het platform openbaar heeft gemaakt. Staatssecretaris Van Gennip (CDA, Economische Zaken) omarmt het idee van ‘sleutelprojecten’, zo bleek gisteren bij de presentatie van haar Industriebrief. Zij stelt de komende twee jaar in totaal 50 miljoen euro beschikbaar voor het stimuleren van innovatie via de zogenaamde Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO).

Kabinet, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven moeten zich gezamenlijk inzetten om de Eindhovense Campus het ‘dynamisch en kloppend’ centrum te maken van de high tech-industrie, vindt het Innovatieplatform. In dat verband worden de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs opgeroepen om steun te verlenen aan het Holstcentrum op de Campus, zodat dit kan uitgroeien tot gezaghebbend onderzoekscentrum op gebied van micro-systemen.

Het innovatieplatform stelt voor om het TNO-centrum voor autotechniek (TNO Automotive) naar Eindhoven te halen, omdat daar veel kennis op dat terrein is gebundeld. De Internationale School in Eindhoven moet worden ondersteund om het vestigingsklimaat voor buitenlandse kenniswerkers te versterken, vindt het platform.

Staatssecretaris Van Gennip stelt dat Balkenende II, in tegenstelling tot voorgaande kabinetten, ‘weer hart heeft voor een sterke industrie’. ,,De overheid heeft in het verleden de industrie, de ruggen graat voor de Nederlandse economie, te weinig gekoesterd“, aldus Van Gennip.

Zij wil haar industriebeleid vooral richten op drie doelen: versterking van de basiscondities om bedrijven naar Nederland te halen of hier te houden, stimuleren van innovatie en het opheffen van barrières die de armslag van bedrijven beperken. Om dat te doen moeten volgens haar enkele concrete knelpunten worden aangepakt: zoals de overvloed aan regels, te dure en starre arbeid, files, verslechterd fiscaal ondernemingsklimaat en slechte aansluiting van onderwijs op het bedrijfsleven.

Van Gennip heeft zich opgeworpen als hét aanspreekpunt voor ondernemers. ,,Men kan mij vanaf vandaag bellen.“ De staatssecretaris zal in het kabinet ‘vechten’ voor ondernemers, beloofde ze. ,,En als het moet ook ruzie maken.“

-------------------------------------------------------------------------------------------

(c) Gelezen in het Eindhovens Dagblad d.d. woensdag 7 oktober2004

-------------------------------------------------------------------------------------------


To the top of this page