Carl Heskes van MKB Eindhoven:

"Cultuuromslag kan ICT-sector in regio Zuidoost-Brabant behouden"

Terug naar Index TIMSamenwerking van bedrijven
ICT in regio wil werk behouden
Door MIEL TIMMERS

Woensdag 11 augustus 2004

Ongeveer zestien technologiebedrijven uit Zuid-Nederland slaan de handen ineen om te voorkomen dat teveel arbeid wegvloeit naar lagelonenlanden. Schaalvergroting moet voorkomen dat kleinere bedrijven hun marktpositie verliezen.

De samenwerking is een gevolg van het project Make It, dat is gericht op de maakindustrie in Zuid-Nederland. Nadat onderzoek had uitgewezen dat binnen tien jaar veertig- tot ta+chtigduizend banen in de maakindustrie verloren zouden gaan, zijn tientallen bedrijven op initiatief van de Brabantse en Limburgse ontwikkelingsmaatschappijen (BOM en LIOF) bijeengekomen.

Door samenwerking moet de regie in eigen hand worden gehouden. Vooral technologische toeleveranciers staan door banenverlies en de verplaatsing van productie naar het oosten onder druk. Door allianties worden de toeleveranciers aantrekkelijker voor grotere bedrijven.

Inkoop

Onderling zijn diverse ’actielijnen’ ontwikkeld die moeten resulteren in gezamenlijk produceren. „Het is denkbaar dat bijvoorbeeld Jentjens Machinetechniek uit Veghel gaat samenwerken met een sector van de VDL-groep“, stelt een woordvoerder van BOM. „Het MKB-bedrijf levert twee personeelsleden en het grote bedrijf tien.“

Daarnaast, stelt de zegsman, zal er ook worden samengewerkt op het gebied van onder meer inkoop, logistieke systemen voor ziekenhuizen en beveiligingsapparatuur.

Uit onderzoek van Ernst & Young bleek vorige week dat Nederlandse ICT-bedrijven nauwelijks vernieuwen en te weinig oog hebben voor de klant. Een cultuuromslag kan de ICT-sector in Nederland gezond houden. „We moeten ophouden met naar het verleden kijken“, stelt voorzitter Carl Heskes van MKB Eindhoven.

Heskes is ook directeur van het Eindhovense softwarebedrijf Bergson dat deelneemt aan het samenwerkingsverband.

Het bevreemdt de MKB-voorman dat ICT-bedrijven het moeilijk hebben. „De markt blijft gigantisch. Je kunt nu al werken aan de vervanging over tien jaar van miljoenen computers, tv’s, printers en telefoons. Doen we niks dan gaat arbeid naar Oost-Europa, China en India. Als je niet traint, verlies je. Dat is marktwerking.“

Specialisatie

De sleutelwoorden in het betoog van Heskes zijn samenwerking en specialisatie. „Efficiënter en productiever strategisch hergebruik van middelen. Niet hetzelfde doen, maar profiteren van elkaar.“

„Heijmans en Hurks bouwen samen de Kennedy Businesstoren maar beconcurreren elkaar elders. Dat zou de ICT-sector ook moeten doen. Anders dreigt nivellering.“

Heskes beseft dat veel bedrijven, uit angst voor hun marktpositie, aanvankelijk sceptisch tegenover samenwerking staan.

„Niettemin onstaat er een grotere of diepere markt waarvan je allebei kunt profiteren.“

----------------------------------------------------------------------------

Gelezen in het Eindhovens Dagblad van woensdag 11 augustus 2004

------------------------------------------------------------------------------------------

Terug naar de top van deze pagina.