Nota minister Economische Zaken:

Zuidoost-Brabant 'hot spot' in economie

Terug naar Index TIMRijksoverheid: versterking belangrijk
Zuidoost-Brabant ’hot spot’ in economie
Dinsdag 13 juli 2004 - EINDHOVEN -

De rijksoverheid erkent Zuidoost-Brabant als een vitale regio voor de Nederlandse economie. Versterking van Zuidoost-Brabant is volgens het ministerie belangrijk om de Nederlandse economie concurrerend te maken.

In de nota ’Pieken in de Delta; gebiedsgerichte economische perspectieven’ wordt Zuidoost-Brabant bestempeld als een regio voor toptechnologie. De nota van het Rijk beschrijft een ontwikkeling die in de praktijk al lang aan de gang is. Het bedrijfsleven werkt aan innovatie.

De provincie Noord-Brabant is tevreden met de rol die Zuidoost-Brabant krijgt toebedeeld in het economisch beleid van het Rijk. De regio krijgt voorrang in het beleid van het kabinet in de komende jaren. Extra projecten en programma’s kunnen het gevolg zijn.

De regio krijgt de status van ’hot spot’ waar een sterke innovatie van te verwachten is. Tilburg, Den Bosch en Venlo worden als economische kerngebieden aangewezen.

Het college van Gedeputeerde Staten krijgt een plaats in een regiegroep van het ministerie van EZ die handen en voeten aan het beleid moet geven.

Staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken haalde zich dit weekeinde de woede op de hals van de drie noordelijke provincies door te stellen dat de steun na 2006 wordt afgeschaft.

-----------------------------------------------------------------

Gelezen in het Eindhovens Dagblad van 13 juli 2004

------------------------------------------------------------------------------

Terug naar de top van deze pagina.