Rabobank peilt duurzaamheid regio's in Nederland

Zuidoost-Brabant meeste in balans

Terug naar Index TIMRabobank peilt duurzaamheid regio’s in Nederland
Zuidoost-Brabant meeste in balans
Dinsdag 14 juni 2005 - EINDHOVEN –

De regio Zuidoost-Brabant is niet alleen de sterkste economische groeier, het is ook de meest duurzame regio van Nederland. Zuidoost-Brabant dankt dat oordeel aan de ontwikkeling van de bevolking in combinatie met de economische en ecologische structuur. Het gaat daarbij onder andere om de balans tussen de mensen, hun leefomgeving en economische ontwikkeling.

Dat maakte de Rabobank gisteren bekend tijdens de jaarlijkse presentatie ’Visie op provinciale dynamiek’.

„Qua economische ontwikkeling scoort de regio prima. Ook op andere punten is het resultaat bovengemiddeld“, aldus onderzoeker S. Bulterman. De ontwikkeling van de bevolking is gemeten aan de hand van onder meer sociale contacten, criminaliteit, verkeersveiligheid, voorzieningen en woonkwaliteit.

Verbondenheid

„In Zuidoost-Brabant is de sociale verbondenheid - vergeleken met de rest van Nederland - groot. Bewijzen voor die stelling vormen de omvang van het verenigingsleven, de politieke betrokkenheid en het familiecontact. Het zijn punten die je ook terugziet in andere gebieden van Oost-Nederland, zoals de Achterhoek en Twente“, aldus Bulterman.

Ook ecologisch zijn er sterke overeenkomsten tussen deze gebieden. „De milieuverontreiniging is gering en het landschap is voldoende natuurlijk. Minpunt aan een aantal gebieden in Brabant en andere delen van Oost-Nederland is de hoge productie van mest. Dit probleem speelt met name in Noordoost-Brabant, waar per jaar op een vierkante kilometer 4.000 kilo mest wordt geproduceerd.“

Dynamiek

Het duurzaamheidsonderzoek is qua opzet breder dan het onderzoek naar de economische ontwikkeling in de Nederlandse regio’s. Ook wat betreft die economische ontwikkeling speelt de regio Zuidoost-Brabant een voortrekkersrol.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Gelezen in het Eindhovens Dagblad van dinsdag 14 juni 2005

--------------------------------------------------------------------------------------------

Terug naar de top van deze pagina.