Charles Esche ontvouwt beleid Van Abbemuseum 2006-2009

"De levendigheid moet terug"

Terug naar Index TIMCharles Esche ontvouwt beleid Van Abbemuseum 2006-2009
"De levendigheid moet terug"

Door ROB SCHOONEN

Geen hapklare, populaire culturele brokjes aanbieden; daar is het Van Abbemuseum niet voor. De aantrekkingskracht van het museum moet gebaseerd zijn op de vraag aan de bezoekers om zélf na te denken. "Wij zijn ervan overtuigd dat het museum fundamenteel een educatieve instelling is", aldus directeur Charles Esche . "Wij willen de bezoekers daarom met intelligente gastvrijheid verwelkomen."Esche heeft onlangs het 'artistieke beleidsplan 2006 t/m 2008' gepresenteerd en daarin speelt educatie een belangrijke rol. Ander opvallend punt: het museum wil de belangrijkste instelling in Nederland zijn waar 'radicale en experimentele benaderingen worden ontwikkeld op internationaal niveau'. Daarnaast wil het museum zich richten op de behoeften en ambities van de inwoners van Eindhoven en omgeving.

Exposities Onder meer de presentatie 'Eindhoven /Istanbul' heeft Esche geleerd dat het tentoonstellingsbeleid anders moet worden uitgevoerd. Zo scheidt hij doel en identiteit van het oude en het nieuwe deel van het museum.

In de zogeheten oudbouw worden tijdelijke tentoonstellingen ingericht van hoofdzakelijk internationale kunstenaars. In de nieuwbouw wordt de collectie getoond, in steeds andere vormen. De plannen voor de komende drie jaren liggen voor een flink deel al vast. Voor de oudbouw staat dit jaar 'Vormen van verzet' op de rol. Die presentatie moet de verhouding tussen kunst en maatschappij vanaf de Parijse commune tot nu weergeven. Voor 2007 wordt ingezoomd op de hedendaagse Nederlandse maatschappij; daarvoor worden buitenlandse kunstenaars ingeschakeld. Het jaar daarop is 'Heartland' te zien. Daarin staat Amerika centraal, en dan vooral de zogeheten 'red states' in het midden-westen. Die expositie valt samen met de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Buiten dat zijn er solo- en duo-presentaties voorzien van diverse 'klassieke', eigentijdse kunstenaars als Allan Kaprow en wordt werk van Joseph Beuys gekoppeld aan Yves Klein.

Voor de nieuwbouw worden verschillende personen gevraagd aan de slag te gaan met de collectie en andere delen van het museum. Het gaat daarbij niet alleen om kunstkenners, maar ook om 'theoretici, activisten en specifieke groepen in de regio Eindhoven'. De studioruimte in, maar ook plekken rondom het museum gaat Esche inzetten om de band met de regio te versterken. Onder anderen kunstenaars, zakenmensen en immigranten zullen -in samenwerking met internationale kunstenaars- worden gevraagd verschillende projecten uit te voeren. Toos Nijssen, Dick Verdult, Superflex en Phil Collins zijn daarvoor al vastgelegd. Naast de inhoudelijke veranderingen, heeft Esche ook op het personele vlak enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo worden de functies van de vertrekkende adjunct-directeur en hoofdconservator Frank Lubbers en de reeds vertrokken curator Eva Meyer Hermann, niet opnieuw ingevuld. "Samen met de twee andere conservatoren vorm ik de inhoudelijke staf - en dat volstaat. Ik heb echter wel behoefte aan zakelijke ondersteuning. Daarom gaan we op zoek naar een zakelijk adjunct-directeur." Verder wil Esche op projectbasis gastconservatoren uitnodigen.

De door Esche ingestelde afdeling externe betrekkingen wordt opgetrokken van 3,5 naar vijf formatieplaatsen: "Het museum was een wat introvert museum, dat moet echt wat extraverter worden, maar wel op een goede manier. Het moet aantrekkelijk worden voor de bezoeker om hier te komen, men moet willen weten wat er in het museum gebeurt. Dat is een van de taken van die afdeling. De levendigheid moet terug. Ik heb dat gevoeld bij 'EindhovenIstanbul' en dat moet worden voortgezet en versterkt. Het imago van het museum zal veranderen. Misschien te langzaam voor een aantal mensen, maar het zal veranderen." Esche verwacht dat door de ingezette wijzigingen het Van Abbe in 2008 rond de 100.000 bezoekers per jaar zal trekken. "Dat aantal zullen we dit jaar niet halen; misschien wel de 80.000 en dan het jaar erop weer tienduizend bezoekers meer."

Het tekort van ruim drie ton is inmiddels voor een groot deel weggewerkt, zo meldt de directeur: "Dit jaar zal het tekort nog ongeveer 150.000 euro zijn, en dat werken we vervolgens helemaal weg. Dat gaat lukken door op bepaalde punten nog meer te besparen." Het werk van Joseph Beuys (foto) wordt in een presentatie samengebracht met dat van Yves Klein. Charles Esche : "Het Van Abbe was altijd wat introvert, dat gaan we veranderen."

-----------------------------------------------------------------------

Gelezen in het Eindhovens Dagblad van 23 januari 2006

--------------------------------------------------------------------------------------

Terug naar de top van deze pagina.