Brainport onder vuur

in rapport 'Van Brains naar Baten"

Terug naar Index TIMBrainport onder vuur in rapport
door Rik Elfrink

EINDHOVEN - 22 januari 2007

De aanpak om Zuidoost-Brabant te ontwikkelen tot toptechnologische regio in Europa faalt. De speciaal voor dit doel opgerichte Stichting Brainport mist de regie en communiceert onvoldoende met ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Zij voelen zich te weinig betrokken bij Brainport en zijn amper op de hoogte van de subsidiemogelijkheden. Dat concluderen economen van ABN Amro in het rapport ’Van brains naar baten’, dat vandaag tijdens een congres in het Evoluon wordt gepresenteerd aan ondernemers in de regio.

In het rapport wordt Eindhoven weliswaar neergezet als een kansrijke economische regio, maar laakt de bank de wildgroei aan stimuleringsmogelijkheden. „Het loopt allemaal dwars door elkaar heen, waardoor ondernemers het spoor bijster raken. Denk aan Syntens, programma’s van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, NV Rede en zo kan ik er nog wel meer noemen“, aldus onderzoeker W. van Aggelen.

Volgens hem zijn veel Brainport-initiatieven nauwelijks bekend bij het mkb. ABN Amro onderzocht dat door gebruik te maken van de diensten van onderzoeksbureau TNS/Nipo. „Alleen de High Tech Campus geniet bij zo’n tachtig procent van de ondervraagden bekendheid.“ Projecten als Be_Linked, Top4Tech en Technific scoren qua bekendheid slechts rond de tien procent.

ABN Amro laakt de wijze waarop de Stichting Brainport communiceert. „Als de beleidsmakers de betrokkenheid willen vergroten, moet het gebruik van holle beleidsretoriek worden vermeden. De betrokkenheid van ondernemers zal niet toenemen zolang beleidsmakers niet duidelijk kunnen maken wat de ontwikkeling van Eindhoven tot toonaangevende kennisregio concreet voor hen betekent“, luidt een passage in het rapport.

Volgens ABN Amro is de provincie Noord-Brabant het afgelopen jaar flink gedaald op de ranglijst van meest innovatieve gebieden in Europa. De provincie stond in 2003 op plaats vier en nam vorig jaar positie twintig in. Belangrijkste conclusie daarbij is dat het concept van Brainport deugt, maar dat de regie ontbreekt. „Brainport kan het niet alleen, maar heeft meer regie vanuit Den Haag nodig. Anders ziet iedereen op bestuurlijk niveau aanleiding om stimuleringsprogramma’s op te stellen.“ Brainport-directeur Elies Lemkes wilde voor het congres niet reageren op de bevindingen van ABN Amro.

-----------------------------------------------------------------------

Gelezen in het ED van 22 januari 2007

--------------------------------------------------------------------------------


Terug naar de top van deze pagina