Ingrijpende visies ontwikkeld voor Zuidoost-brabant

Blik in de Toekomst

Terug naar Index TIMIngrijpende visies ontwikkeld voor Zuidoost-Brabant
Blik in de toekomst
Door ROELOF KLEIS

Maandag 8 maart 2004,

Op de schaal van de toekomst is 2020 naast de deur. Een uitstapje dat te overzien is. Dat kost niet eens veel moeite. De wereld van 2020 is voor een belangrijk deel al bij elkaar gedacht. Achter de schermen zijn de afgelopen tijd ingrijpende visies ontwikkeld voor Zuidoost-Brabant. Waar de mens komt te wonen en werken, de natuur mag groeien en de auto moet rijden.

Het platteland wordt de komende decennia overhoop gehaald. Dat is nodig omdat het op een aantal terreinen niet goed gaat. De lucht verzuurt, de bodem verdroogt en het landschap verrommelt. Bovendien groeit de regio uit het huidige jasje. Die groei vergt ruimte. Om te wonen, werken en recreëren.De plannen om dat allemaal in goede banen te leiden zijn inmiddels in concept klaar. Voor het platteland gaat het om de plannen van de vier zogeheten reconstructiecommissies die in Zuidoost-Brabant actief zijn. Zij gaan de komende weken met hun plannen de boer op. Het nieuwe regionale structuurplan doet voorzetten voor de bouw van woonwijken en industrieterreinen.
De directe aanleiding voor de reconstructie (herinrichting) van het platteland is de varkenspest van 1997. Concentratie van intensieve veehouderij en de instelling van varkensvrije zones moeten uitbraken van dierziektes in de toekomst beter beheersbaar maken.
Maar de reconstructie van het platteland gaat veel verder. De economische ontwikkeling noopt duizenden boeren met hun bedrijf te stoppen. Van de huidige 16.000 intensieve veehouderijen in Brabant zullen er in 2010 naar schatting nog maar 6000 over zijn. Nieuwe werkgelegenheid moet de leefbaarheid van het platteland waarborgen. Maar dat nieuwe werk moet wel op de goede plek terechtkomen.
Vooral op gebied van recreatie en toerisme valt volgens de deskundigen nog veel te halen. Voor recreatie-ondernemers, maar ook voor boeren die een aanvulling zoeken op hun agrarische inkomsten. Daarnaast moet de natuur de komende decennia een flinke stap vooruit maken. Niet alleen in omvang, maar ook door een beter (water)beheer. In 2020 moeten natuurterreinen onderling verbonden zijn in een groot netwerk. De vele beken in Zuidoost-Brabant vormen een belangrijke schakel in dat netwerk. Recreatieve 'poorten' moeten de natuurgebieden beter ontsluiten en de recreatiedruk in goede banen leiden.
Maar behalve meer natuur, zijn er in 2020 meer mensen dan nu. Dat betekent dat er ruimte nodig is voor meer huizen en bedrijvigheid. De bestuurders in de regio zijn het er in grote lijnen over eens waar die nieuwe woonwijken en industrieterreinen moeten komen. Zover is het nog niet op gebied van de infrastructuur. De ruit rond Eindhoven en een alternatief voor de N69 zijn nog volop in discussie.
Alles bij elkaar genomen, staat er dus veel te gebeuren in de regio. Deze bijlage brengt die ontwikkelingen in woord en beeld in kaart. Letterlijk: de nieuwe kaart van Zuidoost-Brabant vindt u op pagina w6 en w7.

------------------------------------------------------------------------------

Gelezen in het Eindhovens Dagblad van 8 maart 2004

-------------------------------------------------------------------------------

Terug naar de top van deze pagina.