Structuurplan SRE :

"A2 etalage voor regio ZO-Brabant"

Terug naar Index TIMSluiten verkeersruit is onafwendbaar
'A2 etalage voor regio ZO-Brabant'
Door PATRICK WIERCX

Eindhoven/Helmond, maandag 5 januari 2004,

De omgeving van de A2 tussen de knooppunten Batadorp en De Hogt moet zich ontwikkelen tot dé plek waar Eindhoven zich presenteert als 'technologische topstad'. Het sluiten van de wegenruit rond Eindhoven en Helmond is onafwendbaar.

Deze verwachtingen en ontwikkelingen zijn terug te vinden in het concept-Structuurplan van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). Het plan is nog niet definitief en daarom ook nog niet openbaar. De SRE-gemeenten hebben het voor de kerst ontvangen. Zij krijgen tot 1 maart de kans te reageren. Ze hebben overigens zelf al aan het concept meegewerkt. Het plan geeft ruimtelijke ontwikkelingen in de regio aan tot 2015-2020. Het gaat om hoofdlijnen.
Tussen 2005 en 2010 gaat de A2 tussen Batadorp en Leenderheide op de schop. De weg wordt verbreed van 2x2 naar 4x2 rijbanen. Bovendien wordt de weg gescheiden in aparte routes voor regionaal en doorgaand verkeer. Dat houdt in dat ook het aangrenzende gebied deels opnieuw ingericht moet worden.

Kans

Eindhoven zou die kans moeten grijpen om de stad herkenbaar te maken als internationaal centrum van technologie, vindt het SRE. Bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld het industriegebied de Strijpsche Kampen in Acht moet daar rekening mee gehouden worden, maar ook met de herstructurering van de Run in Veldhoven voorzover dat aan de Poot van Metz grenst. Twee nieuwe verbindingen met de 'regionale snelweg' worden voorgesteld: ter hoogte van Acht en De Hurk in Eindhoven.
Volgens het SRE is nieuwe infrastructuur noodzakelijk om de regio bereikbaar en leefbaar te houden. Het oplossen van de huidige verkeersproblemen op de A2 heeft topprioriteit. Daarna volgen de N69 (de weg van Eindhoven naar de Belgische grens) en de bereikbaarheid van de oostzijde van de regio, het zogeheten sluiten van de wegenruit rond Eindhoven en Helmond.

Essentieel

Aanleg van deze wegen is essentieel. Daarmee doet het SRE geen uitspraak waar ze precies moeten komen te liggen. Voor beide wegen zijn -tracés in onderzoek. In het Structuurplan worden met name in Laarbeek nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen gepland. Deze ontwikkelingen dienen tevens ter financiering van de nieuwe weg.
De regio moet verder meer profijt halen uit de ligging van de kanalen in het gebied, zoals de Zuid-Willemsvaart en het Wilhelminakanaal. Het nieuwe industrieterrein Deense Hoek ten zuiden van Lieshout zou een overslaghalte kunnen worden aan het Wilhelminakanaal.

-----------------------------------------------------------------

Gelezen in het Eindhovens Dagblad van 5 januari 2004

------------------------------------------------------------------------------

Terug naar de top van deze pagina.