Fractale Netwerken

Gemeentelijke samenwerking

nadere informatie: Jules Ruis


Terug naar Index van Fractale NetwerkenPrijs voor behoud zelfstandigheid
Randdorpen bouwen voor grote buren
Door Arnold Mandemaker

Den Haag, donderdag 6 november.

De zeven randgemeenten van Eindhoven en Helmond geven vanaf volgend jaar grote delen van hun bevoegdheden op. Dat is de prijs die zij betalen voor het afblazen van gemeentelijke herindeling in Zuidoost-Brabant.

Minister Remkes (VVD, Binnenlandse Zaken) gaf gisteren het groene licht voor de voorstellen die een werkgroep onder leiding van burgemeester Demmers van Best heeft opgesteld voor de regio. Het gaat om Best, Geldrop/Mierlo, Nuenen, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre.
Deze dorpen bouwen onder meer extra sociale woningen en stellen grond ter beschikking voor bedrijventerreinen. Dat moet Eindhoven en Helmond behoeden voor scheefgroei in de sociale opbouw van de bevolking. Nu is het vaak zo dat de grote steden vooral veel mensen met een kleine beurs huisvesten, terwijl de meer welgestelden de randgemeenten opzoeken.

Stok achter de deur

De samenwerking is niet vrijblijvend. Gemeenten die hun verplichtingen niet nakomen, worden gekort op hun budget. De gemeenten die wel goed samenwerken kunnen omgekeerd rekenen op extra geld. Dit 'bonus-malus-systeem' is bedoeld als een stok achter de deur, zei Demmers gisteren in Den Haag na afloop van het gesprek met minister Remkes. Daarbij waren ook de Eindhovense burgemeester Sakkers en de Brabantse gedeputeerde Van Vught aanwezig.
Remkes gaat het proces van samenwerking nadrukkelijk volgen, zo maakte hij gisteren duidelijk. De minister vindt het slagen van de operatie ook zijn verantwoordelijkheid omdat hij de beoogde gemeentelijke herindeling van tafel heeft gehaald.
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zullen dinsdag de vergaande samenwerking in Zuidoost-Brabant goedkeuren. De negen gemeenteraden moeten vervolgens elk voor zich met de voorstellen instemmen, nog voor de jaarwisseling. In de loop van volgend jaar moet de samenwerking van start gaan.
Burgemeester Sakkers wees er op dat het nu zaak is om een goede bestuurlijke constructie te vinden voor het samenwerkingsverband. Hij denkt aan een soort 'gebiedscommissie' die gemeenschappelijke projecten voor langere tijd aanstuurt.

Toekomst SRE

De Brabantse delegatie sprak gisteren ook met Remkes over de toekomst van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). Dat moet vanaf januari 2005 de status krijgen van WGR+-gebied. Dat betekent dat het SRE grotendeels onafhankelijk wordt van de provincie.
Gedeputeerde Van Vught zei gisteren dat Noord-Brabant loyaal zal meewerken aan deze operatie. De koepels van gemeenten en provincies, het VNG en het IPO, hebben al ingestemd met deze WGR+-constructie. Die vervangt het eerder afgeschoten plan voor de vorming van stads- of miniprovincies.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Gelezen in het Eindhovens Dagblad van donderdag 6 november 2003

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Terug naar de top van deze pagina