Fractal Research/Products

Levende hartkleppen

for more information e-mail: Jules Ruis


Back to the Index of Fractal ResearchPersbericht TU/e

Dr. Anita Mol promoveert aan de Technische Universiteit Eindhoven (maart 2005)

Menselijk weefsel oprekken tot levende hartkleppen

Door hartproblemen moeten bij jaarlijks 300 Nederlands falende hartkleppen worden vervangen door kunstkleppen. Deze kleppen hebben echter nadelen; de patient moet zijn hele leven lang antistollingsmedicijnen slikken en de kleppen groeien niet mee met het lichaam, wat vooral bij kinderen voor problemen zorgt. Vervangende hartkleppen uit lichaamseigen weefsel, vervaardigd middels ‘tissue engineering’, kunnen een oplossing zijn. De grootste bottleneck hierbij is de duurzaamheid van de de aortaklep. Drs. Anita Mol van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft een nieuwe methode ontwikkeld die gebaseerd is op het ‘oprekken’ van menselijk weefsel, dat in de toekomst kan leiden tot de eerste functionerende levende aortakleppen. Mol verdedigt woensdag 23 maart haar proefschrift aan de TU/e.

Bioreactor
De gangbare methode voor het ontwikkelen van levende hartkleppen uit menselijk weefsel is het ontwikkelen van menselijke hartkleppen in een bioreactor. Nadat de cellen met behulp van een mal tot de vorm van de hartkleppen is gegroeid, wordt in deze bioreactor het weefsel blootgesteld aan mechanische factoren, zoals stroming en druk. Totnogtoe is er echter nog niemand in geslaagd hiermee geschikte aortakleppen van menselijk weefsel te maken. Bij deze kleppen zijn de druk en de stromingssnelheid van het bloed nog te groot om met de bestaande technieken voldoende sterk weefsel te maken.

Oprekken
Anita Mol heeft voor haar promotieonderzoek een nieuwe methode ontwikkeld die veelbelovend is voor het vervaardigen van aortakleppen uit menselijk weefsel. Zij heeft cellen van een stukje bloedvat uit het been kunnen oprekken. Het fixeren van de cellen op de mal zorgt voor een zogenaamde voorrek, waarbij de stevigheid van het celweefsel aanzienlijk toeneemt. De vliezen van de hartkleppen die zij hiermee wist te kweken, bleken een factor 10 sterker dan vliezen die alleen met stroming en druk waren gevormd. De hartvliezen zijn daarmee bijna net zo stevig als het natuurlijke weefsel van goed functionerende hartkleppen.

Diermodellen
Volgens Mol kunnen aortakleppen gemaakt met de rek-methode doorgroeien naar de volgende ontwikkelingsstap , namelijk het testen bij diermodellen met daar aansluitend de eerste testen bij schapen. Voordat de eerste aortakleppen uit menselijk weefsel bij mensen ingebracht worden, kan het echter nog zeker vijf tot tien jaar duren, aldus Mol.

 

 

To the top of this page