Fractal Research/Products

Implanteerbare kunstnier

for more information e-mail: Jules Ruis


Back to the Index of Fractal Research



APS persbericht:

Nierstichting zet belangrijke stap in ontwikkeling

implanteerbare kunstnier

EERSTE CONCRETE PROJECTEN AL IN 2007 VAN START

Bussum, 17 mei 2006

Gisteren is de aftrap gegeven van het BioMedical Materials Program (BMM). Bij dit voor Nederland unieke samenwerkingsverband van een groot aantal bedrijven en universitaire centra, is de Nierstichting als enige gezondheidsfonds betrokken als medeoprichter en deelnemer. BMM is een ambitieus onderzoeksprogramma naar de toepassing van biomedische materialen. BMM hoopt met steun van industrie, universiteiten én van het Ministerie van Economische Zaken op een voorlopig budget van 120 miljoen euro voor de eerste vijf jaar. De Nierstichting heeft voor de periode van 5 jaar een bijdrage van 2,5 miljoen euro toegezegd.

De Nierstichting heeft zich ten doel gesteld om de kostbare ontwikkeling van de implanteerbare kunstnier - eerder geraamd op circa 40 miljoen euro - te realiseren. De Nierstichting is er van overtuigd dat deelname aan BMM een essentiële stap is om tot die kunstnier te komen. Binnen het onderzoeksprogramma kunnen al in 2007 enkele concrete projecten starten voor de ontwikkeling van de implanteerbare kunstnier.

De betrokkenheid van de Nierstichting bij het BioMedical Materials Program is een belangrijk resultaat van het Kolff Stimuleringsprogramma voor de ontwikkeling van een implanteerbare kunstnier, dat de Nierstichting nog geen jaar geleden heeft geïnitieerd. Dit programma is genoemd naar de van oorsprong Nederlandse professor Kolff, de uitvinder van het dialyseapparaat. Vanaf de jaren veertig heeft professor Kolff met zijn medisch-technische uitvinding bijgedragen aan de realisatie van structurele oplossingen voor patiënten met ernstig nierfalen. Het onderzoek naar de implanteerbare kunstnier staat geheel in die traditie. Dankzij BMM, waarin de kennis vanuit het jarenlang door de Nierstichting gefinancierde nefrologisch onderzoek wordt verbonden aan kennis die aanwezig is bij technische universiteiten en aan de productiemogelijkheden van innovatieve bedrijven, kan Nederland zijn voortrekkersrol op het gebied van structurele oplossingen voor nierpatiënten voortzetten.

Implanteerbare kunstnier
De ontwikkeling van een implanteerbare kunstnier is van levensbelang voor de vele nierpatiënten die nu afhankelijk zijn van dialyse en wachten op een donornier. De kwaliteit van leven van dialysepatiënten is nog steeds verre van optimaal. Ondersteuning van de nierfunctie met een kunstnier - in aanvulling op of in plaats van dialyse - zal grote voordelen hebben voor dialyserende nierpatiënten. Nu al moeten wereldwijd zo'n 2 miljoen mensen dialyseren. Door vergrijzing en andere factoren zal dat aantal alleen maar toenemen. Dialyse kost circa 55.000 euro per patiënt per jaar. Investeringen in de ontwikkeling van een implanteerbare kunstnier leiden op den duur dus tot besparingen. Maar nóg belangrijker is de kwaliteit van leven: voor patiënten die - veelal tevergeefs - wachten op een donornier, is de kunstnier op termijn mogelijk de beste oplossing. Daarnaast kan de kunstnier worden gebruikt voor herstel van nierschade of voor de preventie van nierschade, waardoor dialyse voor bepaalde groepen patiënten op termijn zelfs helemaal kan worden voorkomen.

Grote stap vooruit door BMM
BMM wil Nederland een internationale toppositie geven in de ontwikkeling en toepassing van biomedische materialen als oplossing voor medische problemen. De ontwikkeling van een kunstnier vindt binnen dit samenwerkingsverband de ideale omgeving.
Paul Beerkens, algemeen directeur van de Nierstichting: 'De ontwikkeling van de kunstnier kost veel tijd, geld en gezamenlijke inspanningen van wetenschappers en innovatieve bedrijven. Het grote voordeel van die gezamenlijkheid is dat heel doelgericht gewerkt wordt aan het eindproduct: de implanteerbare kunstnier. Als partner in BMM zitten we nu op de voorste rij om de voortgang van de ontwikkeling van de implanteerbare kunstnier te bewaken en daarmee het belang van nierpatiënten te ondersteunen. De kunstnier komt er alleen via de ontwikkeling en effectieve toepassing van biomedische materialen, die in het menselijk lichaam datgene doen waarvoor ze zijn bedoeld. BMM wil met biomedische materialen medische doorbraken afdwingen. Daarbij hoort de vervanging van beschadigde of uitgevallen organen, zoals de nier. We zien twee richtingen om over tien tot vijftien jaar te komen tot de implanteerbare kunstnier: een kunstnier op basis van lichaamsvreemde nanomembranen of juist van lichaamseigen cellen. Wat de beste weg is, weten we nu nog niet. In de komende vijf jaar willen we vooral te weten komen welke weg het meest kansrijk is.' Op dit moment staat nog niet vast welke onderzoeksprojecten binnen BMM worden opgepakt. Maar dankzij de betrokkenheid van de Nierstichting zullen de keuzes mede worden bepaald door nefrologen en andere onderzoekers uit Nederland.

Nierstichting doet meer
De deelname van de Nierstichting in het BMM is tot nu toe in financieel opzicht het grootste en inhoudelijk het belangrijkste resultaat van het Kolff Stimuleringsprogramma voor de ontwikkeling van de kunstnier. Maar de Nierstichting doet meer. Zo brengt Marja van Luyn, hoogleraar Tissue Engineering aan de Universiteit Groningen, in kaart wat internationaal bekend is over de toepassing van biomaterialen die belangrijk zijn voor de kunstnier. En recent is subsidie verleend voor een onderzoek naar de mogelijkheid om lichaamseigen niercellen te laten groeien op een kunstmatige ondergrond. Paul Beerkens: 'Onze deelname aan BMM is een belangrijke kans om de kunstnier tot een reële optie te maken voor nierpatiënten. Maar dat is niet het enige wat we doen. Elk goed idee is bij ons welkom, op voorwaarde dat we er voldoende middelen voor beschikbaar kunnen maken, met hulp van onze donateurs.'


----------------------------------------------------------------------------------------
Voor meer informatie:
Nierstichting Nederland, Paul Beerkens, algemeen directeur 035 6978000 of 06 53 111 595
of Paulien Pleijter, hoofd PR en Communciatie, tel. 035 697 80 39 of 06 520 66 222.

----------------------------------------------------------------------------------------

 

To the top of this page