Fractal Research/Products

BioMedische Materialen (BBM)

for more information e-mail: Jules Ruis


Back to the Index of Fractal ResearchPersbericht HFD - 16 mei 2006

Consortium werkt samen in

BioMedical Materials Program (BBM)

Publiek private samenwerking op het gebied van biomedische materialen vormt stimulans voor medische innovatie en de Nederlandse kenniseconomie

"Universiteiten en bedrijven bundelen krachten om Nederland een toppositie te bezorgen op het gebied van Biomedische Materialen"

Onlangs is een consortium van toonaangevende Nederlandse industriële spelers, het midden- en kleinbedrijf, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties in Den Bosch bijeengekomen om hun samenwerking in binnen het BioMedical Materials Program (BMM) te bekrachtigen. BMM heeft als missie om Nederland een internationale toppositie te bezorgen op het gebied van biomedische materialen door middel van succesvolle medische applicaties, intellectuele eigendomsrechten en academische publicaties. Om deze missie te vervullen, zal BMM gebruik maken van het bewezen Nederlandse model van publiek-private samenwerking om optimaal te profiteren van de bestaande sterke Nederlandse industriële en academische kennisbasis. Midden mei zal BMM een definitief business plan aan de overheid aanbieden gericht op het verkrijgen van een subsidie uit een van de fondsen ter versterking van de kenniseconomie. Het programma heeft een voorlopig budget van euro 120 mln en kent een looptijd van vijf jaar. Deelnemers aan het consortium zijn: Koninklijke DSM N.V., Universiteit Maastricht, Medtronic, Philips Research, Organon, Fuji Photo Film Life Sciences, Pharming, Fortimedix, Innocore, Pharmacell, Polyganics, De Nierstichting, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Twente, TNO, Rijksuniversiteit Groningen, Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Utrecht.

Vergrijzing, veranderende levensstijlen en een toenemende vraag naar een hogere kwaliteit van leven hebben een wereldwijde noodzaak gecreëerd voor efficiëntere en effectievere medische applicaties en behandelingen. BMM wil met biomedische materialen medische doorbraken creëren, die zullen bijdragen aan verbeterde medische hulp en hogere kwaliteit van leven. Heup- en knie-implantaten met verbeterde en langduriger werking, vervanging van beschadigde of uitgevallen organen en capsules voor het gericht toedienen van medicijnen zijn concrete toepassingen waar het onderzoek van BMM aan kan bijdragen. BMM zal in zijn onderzoeksprogramma's gebruik maken van potentiële synergie met andere publiek-private initiatieven in de gezondheidszorg, zoals het Top Institute Pharma en het Center for Translational Molecular Medicine. Een succesvolle samenwerking tussen deze initiatieven zal een enorme stimulans vormen voor de Nederlandse gezondheidszorg.

BMM zal ook een goede bijdrage leveren aan duurzame groei van de Nederlandse kenniseconomie. Biomedische materialen hebben de potentie om op termijn een goed alternatief te vormen voor bestaande therapieën voor het herstellen of vervangen van weefsels en organen. Wereldwijd zijn met deze bestaande therapieën circa driehonderd mrd euro per jaar gemoeid, waardoor het toekomstig marktpotentieel van deze toepassing van biomedische materialen aanzienlijk is. Succesvolle commercialisering van het onderzoek binnen BMM door zowel grote industriële partners als het MKB, zal nieuwe economische activiteiten en een groei van de werkgelegenheid ten gevolg hebben. Het is ook de bedoeling dat het programma als springplank kan dienen voor startende ondernemingen.

BMM is voornemens in het derde kwartaal van 2006 operationeel van start te gaan. Vanaf dat moment zal het indienen van onderzoeksprojecten door partners uit het consortium mogelijk zijn. In de loop van 2007 zullen de eerste onderzoeksprojecten daadwerkelijk van start gaan. Na de voorziene looptijd van vijf jaar zal verder onderzoek en ontwikkeling binnen de bestaande kennisinfrastructuur verdergaan.

(c) Het Financieele Dagblad in samenwerking met Betten Beursmedia News (contact: webred@fd.nl/ 020-5928456)

Copyright (c) 2006 Het Financieele Dagblad

 

To the top of this page