Overzicht deelnemers

Stuurgroep Industrieel Ontwerpen (SIO TUE)

Samenstelling per 15 maart 2000

Terug naar de Index SIO

Personen

E-mail

Technische Universiteit Eindhoven

 

- dr.ir. H.G.J. de Wilt (voorzitter College van Bestuur)

cvbtue@tue.nl

- ing. J.J.C.M. Ruis (secretaris stuurgroep)

J.J.C.M.Ruis@tue.nl

- prof.dr.ir. J.G.M. Kerstens (faculteit Bouwkunde)

J.G.M.Kerstens@bwk.tue.nl

- ir.drs. P.D. van der Koogh (Stan Ackermans Instituut)

P.D.v.Koogh@tue.nl

- prof.dr. C.J.H. Midden (faculteit Technologie Management)

C.J.H.Midden@tue.nl

- prof.ir. J.M. Post (faculteit Bouwkunde)

J.M.Post@bwk.tue.nl

- prof.dr. G.W.M. Rauterberg (IPO, user-system interaction)

G.W.M.Rauterberg@tue.nl

- prof. dr.ir. M.J.W. Schouten (faculteit Werktuigbouwkunde)

M.J.W.Schouten@wtb.tue.nl

- prof.ir. M.P.J. Stevens (EESI, faculteit Elektrotechniek)

M.P.J.Stevens@ele.tue.nl

- prof.dr. J.A.M. Theeuwes (faculteit Technologie Management)

J.A.M.Theeuwes@tue.nl

Andere instellingen

 

- mevr. L. in 't Hout (Design Academy Eindhoven)

intHout@designacademy.nl

- ir. J.H.M. Lombaers (TNO-Industrie)

j.lombaers@ind.tno.nl

Zelfstandige adviseurs

 

- de heer F. de la Haye (De la Haye Design)

delahaye@euronet.nl

- de heer J. Lucassen (voormalig DAE)

sam.nina@wxs.nl

 

Voor nadere informatie:

Secretaris SIO-TUE, Jules Ruis

IPO-gebouw 1.02, Postbus 513, 5600 MB Eindhoven

tel. 040 247 52 22; fax. 040 243 19 30

e-mail: J.J.C.M.Ruis@tue.nl

Terug naar de top van deze publicatie