Vrienden Evoluon

Evoluon Brainport


Terug naar de index van de Vrienden van het Evoluon‘Evoluon Brainport’

Advies van de Stichting Vrienden van het Evoluon aan Philips Electronics Nederland

Ontwikkel Evoluon tot thuishaven van
de High Tech Kennisindustrie
in Zuidoost-Nederland en Vlaanderen

Anders dan de meest gebruikelijke rapporten, geschreven door relatieve buitenstaanders en zeer uitvoerig van inhoud, komt de Stichting Vrienden van het Evoluon op basis van een brede verkenning in het hart van de regio Zuidoost-Brabant tot een betrekkelijk eenvoudig (voorlopig) advies aan Philips Electronics Nederland.

A. Statements

 1. Houdt als Philips Electronics Nederland het Evoluon als gebouw gewoon in uw eigendom. U stopt daarmee de geruchten dat het Evoluon te koop is met alle speculaties daaromheen bovendien.
 2. Neem uw maatschappelijke verantwoordelijkheid en behoudt het Evoluon als icoon van wetenschappelijke en technologische vooruitgang en vernieuwing.
 3. Versterk de huidige functie van het Evoluon als toplocatie voor congressen en bijeenkomsten op het gebied van wetenschap, techniek en samenleving.
 4. Houdt het Evoluon beschikbaar voor representatieve evenementen van bedrijven, instellingen en overheden.
 5. Onderzoek voor het Evoluon de functie van opleidingscentrum voor wetenschap en techniek.
 6. Maak het Evoluon tot etalage van producten van de hightech kennisindustrie. Philips is ook zelf nog steeds een vooraanstaand fabrikant.
 7. Richt het Evoluon in als informatiecentrum voor andere regionale productpresentaties en maak verwijzingen naar DAF-museum, Philips-museum en de vele productpresentaties in de bedrijven zelf.
 8. Toon in het Evoluon de (vak)bekwaamheden van de bedrijven in de regio met name als samenhangende keten van grondstoffen, materialen, toeleveranciers, machinebouwers, fabrikanten, onderhoudsactiviteiten, recycling en afvalverwerking.
 9. Bedenk meerdere presentatievormen voor het presenteren van de producten; een semi-permanente tentoonstelling is een voorbeeld van de vele mogelijkheden.
 10. Vraag de bedenkers, ontwerpers en makers van de te presenteren producten om de achterliggende wetenschap en technologie op educatieve wijze inzichtelijk te maken, liefst letterlijk voelbaar met ‘toeters en bellen’ zoals in het oude Evoluon.
 11. Maak de productpresentaties toegankelijk voor internationale bezoekers en handelsdelegaties, dus gebruik voor de verwoording zowel de Nederlandse als de Engelse taal.
 12. Maak het Evoluon op gezette tijden ook toegankelijk voor kinderen, scholieren en studenten. Laat ze in het Evoluon ‘spelen’ met techniek. Er is geen betere manier om jongeren enthousiast te maken voor het kiezen van een technische opleiding dan ze daadwerkelijk met techniek in contact te laten komen..
 13. Sluit allianties met bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid (de zogenaamde Triple Helix).
  • Betrek andere bedrijven bij het uitwerken van het concept voor het presenteren van hun producten. Vraag hen om sponsoring en medefinanciering.
  • Vraag kennisinstellingen voor het adopteren en begeleiden van de educatieve functie.
  • Verzoek de overheid voor het faciliteren van de infrastructurele voorzieningen.
 14. Vraag de gemeente toestemming voor het bouwen van een hotel om de internationale delegaties en deelnemers aan meerdaagse congressen/opleidingen te huisvesten.

B. Integratie

 1. Toon in het Evoluon de kracht van de regio op vier fronten: Science, Technology, Arts and Design (STAD-gedachte).
 2. De regio Zuidoost-Nederland en Vlaanderen is goed in de gehele productketen; het betreft de activiteiten Bedenken, Ontwikkelen, Ontwerpen en Maken (BOOM) met tevens aandacht voor Patenteren, Verkopen, Onderhouden en Recyclen (PAVOR).
 3. De kracht van de regio kan ook worden uitgedrukt door de afkorting KICK (Kennis, Innovatie, Creativiteit en Kunde).
 4. Korter gevat: het gaat in de Kennisindustrie niet alleen om kennis maar om Kennis, Kunde en Kassa.

C. Samenvattend advies aan de Koninklijke Philips Electronics

 1. Blijf eigenaar van het Evoluon gebouw.
 2. Neem uw maatschappelijke verantwoordelijkheid en behoudt het Evoluon als icoon voor wetenschappelijke en technologische vooruitgang en vernieuwing.
 3. Kies als doel het promoten van de regio en daarbinnen met name de kennisindustrie..
 4. Presenteer aansprekende hightech producten.
 5. Besluit tot een business-to-business benadering. Dus geen publieksfunctie in de zin van 'kaartje kopen en dagje uit'.
 6. Voorzie de te presenteren producten van achterliggende educatieve informatie.
 7. Maak de educatieve informatie toegankelijk voor Nederlands/Belgische jongeren.
 8. Betrek primair andere partijen uit Zuidoost-Brabant bij de verdere uitwerking van het concept, maar heb oog voor de gehele BeNe-regio Zuid-Nederland en Vlaanderen.
 9. Treedt op als gastheer voor internationale delegaties en richt voor hen een informatiecentrum in voor een rondreis door Nederland en Vlaanderen, waarbij met name ook de Quality of Life van de regio wordt getoond.
 10. Introduceer voor het nieuwe concept een aansprekende naam, bijvoorbeeld ‘Evoluon Brainport’ (in lijn met naamgevingen als Eindhoven Airport).
 11. Verbreek de huidige radiostilte en treedt in contact met relevante stakeholders.

De Stichting Vrienden van het Evoluon staat te uwer beschikking.

Eindhoven, 30 juni 2004

Jules Ruis
Bestuurder Stichting
Vrienden van het Evoluon
Tel. 0499 47 10 55
e-mail: VriendenEvoluon@fractal.org

 

Naar de top van deze pagina