"Een kwestie van Geluk"

Terug naar de hoofdindeling BBM

Click here to start


Table of Contents

Chaos en Orde Een kwestie van Geluk en goed kijken

In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en ledig, duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren. De mens bracht vervolgens haar eigen rechtlijnige ordening. En hoe meer rechte lijnen des te sneller raakte hij (m/v) van huis.

Weten en Meten

Weten en Meten

De wetenschappelijke Revolutie

Het meten van de kustlijn

Het kosmische uurwerk

Hoe verhouden zich Geest en Materie?

Antwoord

Voorspellen

Voorspellen

Het voorspellen van een zonsverduistering of de route die een raket naar Mars volgt, zijn voor ons geen enkel probleem meer.

We weten precies wat de kans op een overstroming is: bijvoorbeeld eens in de 10.000 jaar.

Kun je de werkelijkheid omsingelen?

Is de samenleving voorspelbaar?

Antwoord:

Twijfels

Twijfels

Onberekenbaarheid

Grenzen aan het weten

Vlinder - effect

Bestaat objectieve kennis?

Antwoord

CHAOS

Chaos

Kleine oorzaken, Grote gevolgen

Waar komt die gevoeligheid voor beginwaarden vandaan?

Regen of zonneschijn

Betekent chaos dat we niets kunnen voorspellen?

Antwoord:

Zelforganisatie

Zelforganisatie

Eenvoudige vormen van zelforganisatie

Complexe vormen

Ecologische systemen

Waar komt de orde vandaan?

Antwoord:

Faseovergang

Faseovergang

Veranderen doet pijn

Energie

Wat is kennen?

Zijn we terug bij af?

Omgaan met Chaos

Omgaan met Chaos

Omgaan met Chaos

Omgaan met Chaos

Omgaan met Chaos

Omgaan met Chaos

Author: Herman Nunnink

Email: Jules.Ruis@fractal.org

Home Page: http://www.fractal.org

Other information:
Dit is een powerpointpresentatie die behoort bij de chaos-tentoonstelling "Een kwestie van Geluk". Nadere informatie is te verkrijgen bij Jaap Peters, tel. 030 2965335 of per e-mail jaap.peters@inter.nl.net.

Tekst bij chaos-tentoonstelling