First
PreviousIndex
Home

 


Slide 35 of 35


Op weg naar de Fractal-organisatie

In deel C van het BBM komt de Fractal-organisatie aan de orde.

Deze is gebaseerd op de kennis uit de chaos-theorie.

Jules Ruis ontwikkelde in dit verband de Julius Ruis Verzameling.

Hierin ontdekte hij structuren, patronen en processen die hij toepast

op de modellering van organisaties.