First
Previous

Last

Index
Home

 


Slide 11 of 35


Aikido-principe

Het woord ‘Aikido’ betekent:

‘Methode/ weg (do)

voor de coördinatie/ harmonie (ai)

van de mentale energie/kracht (ki)’.

Aikido is een relatief jonge Japanse verdedigingskunst met de hoogste normen van ethiek.

Robert Pino gebruikt het principe voor strategieformulering en management-denken.

Het begrip wordt nader uitgewerkt in zijn boek ‘De onbuigzame arm’.