Brieven uit de toekomst (het jaar 2005-2010)

van de deelnemers TIM3 aan elkaar

Terug naar overzicht Eindpresentatie TIM3.

 Brief 1.

Nuenen, 8 november 2005

Beste .........,

Het is al weer 5 jaar geleden, dat we elkaar getroffen hebben op TIM3.

Bijzonder jammer is dat jij vrij snel na afronding van de cursus door omstandigheden de regio hebt verlaten, waardoor je de verdere ontwikkeling van de regio wat minder hebt kunnen volgen.

In deze ‘electronische brief ’ wil ik je graag weer eens even bijpraten.

Als eerste wil ik melden dat de TIM’s ( 6 in totaal ) de verwachtingen helemaal hebben waargemaakt, met name op het gebied van het ontwikkelen en instandhouden van een regionaal netwerk.

Ieder jaar wordt er 2 maal een bijeenkomst georganiseerd om de kontakten aan te halen en elkaar in de vorm van korte presentaties op de hoogte te brengen van relevante ontwikkelingen in de resp. bedrijven en instituten.

Het is maar goed dat vanaf het begin besloten is om een actief bestuur te benoemen dat ervoor zorgt dat de ‘club van 100 ‘ bij elkaar blijft.

De regio heeft zich stormachtig ontwikkeld, maar gelukkig op een evenwichtige wijze.

Je ziet dat de kennisinstituten en het bedrijfsleven elkaar steeds beter hebben gevonden, waardoor de kennisindustrie een hoge vlucht genomen heeft. Aan de andere kant is er ook zeer veel aandacht geweest voor het instandhouden van de andere industrievormen, waardoor de regio een aantrekkelijke mix van activiteiten kent.

Je kunt dit ook goed zien aan de ontwikkeling van Eindhoven. In plaats van een wat saaie stad, is het nu een bruisend geheel van culturele , ontspannende en zakelijke activiteiten.

De angst die we toen hadden over het dichtslibben van de wegen is niet onterecht geweest.

Men heeft echter tijdig ingezien ( met name ook door de sterke lobby van onze club van 100 ) dat drastische maatregelen nodig waren.

Een van de belangrijkste is geweest het zeer snel invoeren van hoogwaardig openbaar vervoer in de gehele regio in diverse uivoeringsvormen en met name gericht op het personenvervoer, waardoor de transportsector meer ruimte heeft gekregen.

Tot zover de belangrijkste ontwikkelingen.

Ik hoop dat je binnenkort in staat zult zijn om een van onze bijeenkomsten bij te wonen en de kontakten te hernieuwen.

Het allerbeste en tot ziens,

................

Brief 2.

Beste ..............,

Ik las dat de "kamer van koophandel" zijn naam heeft veranderd in "Centre for business support". Daar snap ik niets van. Dat jullie deze oude naam eindelijk hebben veranderd snap ik nog wel maar waarom een engelse naam? Is het jullie ontgaan dat in het nieuwe Europa juist het lokale culturele erfgoed de weg terug heeft gevonden? "Océ Technologies" heeft juist, nu nadat auto-translation is ingeburgerd, haar naam veranderd in "Océ innovaties." En wij hebben het Nederlands weer als voertaal. De circel is rond.

Na een analyse van mijn situatie met mijn pcc (personal company-coach) kwamen we tot de conclusie dat het verstandig was dat ik wat minder zou moeten gaan werken. Daarom heb ik gisteren mijn laatste aandelenpakket ingeruild tegen een 23-urige werkweek. Zoals je leest is de wfa (wet flexibele arbeidsvoorwaarden) ook bij ons ingevoerd. Ik verdiende dan weliswaar een leuke boterham, maar ik moest hem te vaak lopende opeten. Bovendien wou ik geen aandelen meer, je kan er ook eigenlijk niet meer mee aan komen. Met alleen geld nieuw geld maken zonder persoonlijke inzet is echt wat je noemt not done. We hebben te lang gedacht dat bedrijven er waren om geld te maken. Ze maken echter schoenen, gelukkig maar.

Weet je nog dat ik me op TIM-3 zorgen maakte over het achterblijven van de regio Venlo t.o.v. de regio Eindhoven m.b.t. de industriële ontwikkelingen? Ben ik achteraf blij dat deze regio enigszins is achtergebleven. Zoals Cruijff al zei: Elk nadeel heb ze voordeel. Een van de voordelen is toch wel de ruimte die alleen Limburg en de noordelijke provincies nog schijnen te hebben. Terwijl ik deze brief schrijf kan ik nog steeds bij mij achter over over de weide uitkijken. Dit kost me wel een vermogen aan space-tax.

Ja, ik werk dus thuis. Toen in 2003 het record van 1870 kilometer file werd geregistreerd en het rode kruis lunch pakketten op de autosnelweg heeft uitgedeeld kwam ook bij ons in de zaak het thuiswerken in een stroomversnelling. Ik stap nu niet meer in een auto. Meestal werk ik thuis en als ik soms toch naar een bespreking moet dan neem ik de fiets. Sinds EPO door de ziektekostenverzekering wordt gedekt ben ik zo op de zaak.

Mijn vrouw werkt ook thuis en de kinderen studeren meestal thuis. Weet je nog dat we in TIM-3 een zogenaamd blackboard op het internet hadden? De eerste versie van de virtuele schoolklas. Moet je mijn kinderen nou zien met hun cortex-interface. Eigenlijk zijn we weer terug in de tijd. Het hele gezin aan het werk rondom de keukentafel. Wij zijn de garnalenpellers van de 21ste eeuw. Zoals ik al zei: de cirkel is rond.

Groeten,

...........

Brief 3.

22 november 2005

Beste ......., 

Proficiat met je benoeming tot algemeen directeur van .......!

Het vertrouwen dat je van de aandeelhouders hebt gekregen is terecht. Doorslaggevend zal zeker je visie op het bedrijf, haar omgeving en zeker niet in de laatste plaats op de mensen in het bedrijf zijn geweest.

Ik ben blij te horen dat ........ het conjunctureel lastige jaar 2004 goed is doorgekomen. De keuze voor echte klantgerichtheid, je nieuwe customer-care program en de oriëntatie op waardetoevoeging in het bedrijf, versterkt door een ondernemersattitude tot op de werkvloer, heeft het bedrijf versterkt uit deze periode laten komen. Wie had gedacht dat jullie wijze van produceren van de Magiq II zoveel concurrentievoordelen zou opleveren?

De samenwerkingsverbanden rond ........  zijn flink versterkt en dat zorgt ervoor dat nieuwe ontwikkelingen snel en flexibel doorgevoerd kunnen worden. En als het ........ goed gaat, profiteren de partners mee. Prachtig vind ik de succesvolle spin-offs van jullie bedrijf: "Energent" (intelligent met energie, of zo iets?) die de nieuwe waterstofcel motoren maakt, en dat bedrijf op het gebied van miniaturisering "MHT / mini-hightech".

Het is leuk om te zien dat de contacten en inzichten die je mede bij TIM-3 hebt opgedaan je bij dit alles goed geholpen hebben. Ook voor mij heeft de perspectief verschuiving van de kijk op mezelf en mijn omgeving (versterkt door de contacten met de overige TIM’ers) de meeste toegevoegde waarde gehad. Dit werkt nog steeds door.

Paul, nogmaals proficiat en heel veel succes in je nieuwe functie.

Groeten en tot binnenkort op de "TIM-club".

............

PS. Heb je recent nog een stuk "gestuurd" met zo’n nieuwe bus??

PPS. Heb je laatst dat stuk gelezen over mensen met ADHD, waaruit blijkt dat juist deze goed aangepast zijn aan het snelle info-tijdperk en dat het medicijn ritalin helemaal niet meer voorgeschreven wordt?

Brief 4.

22 november 2005

Beste ..........

Tsjonge jongen, wat is er toch veel gebeurd de laatste 5 jaar.

Leuk dat we met een groepje Timmers afspraken elkaar na 5 jaar nog eens te schrijven, maar wat jammer dat het met Poul zo is gelopen als ik uit de krant vernam. Hij was indertijd toch zo'n redelijke kerel meen ik me te herinneren. Ik bedoel inderdaad Poul met oo uu, niet Paul van DAF.

Wat een wendingen allemaal he?

We realiseerden ons in 2000 denk ik allemaal wel dat we in een steeds snellere tijd waren gekomen, maar welke concrete gebeurtenissen zich zouden gaan afspelen, dat kon eigenlijk niemand bevroeden.

Onze goedbedoelde inspanningen om de regio te versterken, hebben denk ik zeker voor verrassende contacten gezorgd. Het is ook leuk om de anderen een beetje te volgen.

Wat me wel erg verbaasde was dat Henk, die toch zo verknocht leek aan het Limburgse, direct ons initiatief steunde om Mark al onze bedrijfseconomische belangen te laten behartigen in Brussel.

Ik denk dat we Henk best binnekort kunnen voorstellen in onze club van new-braboriginals. Verder ben ik echt van mening dat Mark de beste man op die plaats.

Dat jouw vader altijd veel netwerkte was bekend, maar ik vind het ook leuk dat ik jou tegenwoordig ook regelmatig tegenkom op allerlei gelegenheden. Tsja, het hoort bij het ondernemen hè ? En het is ook steeds leuker als je meer en meer mensen redelijk goed kent. Over ondernemers gesproken; Ik hoorde trouwens dat je ook al jaren bevriend bent met Wilfred. Die heeft ook nog eens in een netwerk clubje van mij gezeten, met wie we toch wel jaren elke 3e donderdag van de maand een hapje gingen eten. Maar dat was in Den Bosch.

Goed dat onze Bossche vrienden de initiatieven van de technologie van de kenniswijk indertijd ook hebben overgenomen. Ik denk dat de komst van Gore-kabel daar zeker mee samenhangt. Extra bedrijvigheid en innovatie in onze regio. Buitengewoon.

Ik weet niet of je je nog herinnert dat ik indertijd erg huiverig was over de uitbereiding van de EU in oostelijke richting. Politiek allemaal erg leuk en optimistisch gedacht indertijd. Maar het was toch zo klaar als een klontje dat het eventjes samenvoegen van zo'n verschillende landen in zo verschillende economische stadia, echt niet zonder slag of stoot zou gaan gebeuren. Je zag indertijd toch hoeveel het had gekost aan wederzijdse aanpassingen in Duitsland. Nou het maatschappelijke draagvlak om grote offers te brengen om Polen Hongarije en Tsjechie bij de EU te laten komen, dat bleek er inderdaad niet te zijn. Het is alleen te gek voor woorden vind ik dat er pas in Brussel werkelijk een discussie van de grond kwam na de ontvoering van Trichet.

Natuurlijk het lijkt nergens op dat zo'n man door de noord Italiaanse separatisten is vermoord, maar ik vind het minstens zo onaangenaam te realiseren dat er pas na die actie een serieuze fundamentele discussie op gang kwam.

Trouwens weet je nog, begin 2000 de wegebbende zorg om Haider in Oostenrijk. Na de terugtrekking van Haider naar Karintië meende Europa dat er weer een probleem was opgelost. Iedereen leek vergeten dat Hitler ook meer dan 10 jaar had uitgetrokken om aan de macht te komen. Natuurlijk we konden ze niet vergelijken, en de tijden waren ook compleet anders, maar mensen bleken weer zwak. We hebben het geweten.

Propaganda en hoe mensen ergens op reageren, heeft me ook altijd geboeid, en in het bedrijfseconomische kom je dan in Marketing op een goed studiegebied.

Och ik lijk al een oude man geworden.

Misschien heeft het ook wel te maken met mijn verblijf in het Verre Oosten, waar ik begin 2001 naar toe ben gegaan. Voor een maand of 3 tot 6 was het idee toen. Ik dacht altijd al goed te kunnen relativeren. Maar zeker als je het over efficiency en productie hebt, het was een eye-opener om te zien hoe mensen daar omgaan met hun werk. Ik had dat zo in ieder geval nooit verwacht.

Eindhoven,

Het werd begin 2001 duidelijk dat ook Eindhoven meer aan de weg timmerde.Bruisend werd het genoemd. Bruisend werd het. Jij had daar geloof ik ook nog iets mee te maken he? Philips stond op 41 Euro, ASML stond op 26, bedrijven uit de regio. Hadden we maar vooraf geweten, hoe het ze zou vergaan.

Besi was nog vrij anoniem in 2000. Ze stonden nog niet eens in de midkap toen, en je betaalde er in 2000 nog maar 9 euro voor. Nou, dat was nu wel een leuk fonds waar ik mooi op tijd bij ben geweest.

Ach, geld, werk, netwerken, omzet, winst, economie, het lijkt allemaal spel.

Het is ook een spel, een mooi spel, met erg spannende momenten. Ik vind het leuk om daarin een rol te spelen die me op het lijf is geschreven. En dan te bedenken dat ik 5 jaar geleden me amper realiseerde wat voor een zeer bijzondere leerschool ik had gehad bij Abonne. Het steeds opnieuw in spelen op de fluctuerende vraag van onze klanten, en het waarmaken van verwachtingen van klanten , personeel en aandeelhouders, hadden van me toch een behoorlijk flexibele klantgerichte figuur gemaakt.

Ach ......., nu is mijn brief bijna klaar en realiseer ik me mijn andere stokpaardje, een verhaal van een IBM directeur uit de tijd van de 286 intel processoren. Hij was voor wat de toekomst betreft maar op 1 ding gefocussed, en dat ben ik ook nooit vergeten.

De enorme groei in de wereldbevolking. Welke technische ontwikkelingen zouden plaats gaan vinden op het gebied van IBM was al voor vele jaren volstrekt duidelijk vertelde hij. Maar evenzeer was het duidelijk dat de bevolking van Mexico City elk jaar met honderdduizenden als het geen miljoen mensen was, toe zou nemen. En wat voor enorme demografische plannen daar ook tegen zouden zijn, dat is en blijft een ontwikkeling die niet te stoppen is.

Lubbers ging werken bij de UNHCR. Toen toch nog een betrekkelijk onbekende club. Het was toch bijna niet te voorzien dat hij de voorpaginas van de laatste jaren meer heeft gevuld dan ene Bush uit Amerika ? Ik meen er nog over te hebben geschreven in TIM 3.

Ach was ik indertijd toch maar bij Toffler gaan werken.

Marcel, ik zie je vast weer op de bijeenkomst van de branchevereniging voor de sigarenindustrie begin januari.

Groeten aan je vader, en aan ........, toch mooi om nog iemand mee te maken die nog bij zijn eerste vrouw is. Zij was toch je eerste vrouw he ?

Ik heb van .....  al jaren niets meer gehoord. ........  was een verfrissende verademing daarna, maar het meest verbazingwekkende is wel dat ik daarna ........ weer heb ontmoet.

"Wel een beetje raar" zong DoeMaar, "42 jaar."

Life is beautiful.

Gegroet,

...............

 Brief 5.

Beste .........,

Het is alweer een tijdje geleden dat wij elkaar spraken, dus daarom heb ik even tijd gemaakt om je een brief te schrijven. Ik vind het altijd weer een luxe een persoonlijke brief aan te treffen, naast al de zakelijk e-mails en reclame-DVDs. Ik heb goede herinneringen aan de gesprekken die we voerden bij TIM3. We konden in 2000 niet voorzien dat er in 10 jaar zoveel zou veranderen.

Ik werkte toen nog bij de gemeente Eindhoven en een van onze gesprekken ging over de ruimtelijke plannen. Wat we toen nog niet wisten was de complete bestuurlijke verschuiving die ons te wachten stond na het ingrijpen van de minister van Binnenlandse Zaken naar aanleiding van de gemeentelijke herindelingsperikelen. In combinatie met een bestuurlijke onmacht tot besluitvorming die nodig was om onder andere de grote infrastructurele projecten in ons land aan te pakken, is in 2002 een vergaande vorm van regionale samenwerking ingevoerd voor zowel de Randstad als de Technoregio. De verplichte samenwerking in het begin was noodzakelijk om het onderlinge vertrouwen tussen de deelgemeenten terug te winnen. Maar anno 2010 zijn de verschillen tussen de deelgemeenten alleen nog terug te vinden in lokale tradities en gebruiken zoals met koningsdag, carnaval en bloemencorso's. De samenwerking werk zijn vruchten af voor de gehele regio, nu we de krachten bundelen in plaats van elkaar te beconcurreren.

De Technoregio vormt met zijn geavanceerde computergestuurde productiemethodes en hoogwaardige R&D laboratoria, de motor van de Nederlandse economie. Dat we door intensieve samenwerking tussen de TIM-groepen gekomen zijn tot het niveau van kennismanagement zoals we nu kennen is toch mede te danken aan Jan, Poul en Jules. Het delen en het overdragen van de kennis, in plaats van het beschermen ervan, heeft tot de enorme huidige groei in de Technoregio gezorgd. Ga je trouwens een keer met mij mee, op bezoek bij hen in technozorghuis "Campuszicht", je weet wel dat verzorghuis dat in 2007 gebouwd is. Alle nodige zorg, zoals medisch controles, verzorging en voeding worden daar uitgevoerd door de compu-nurse. Het antwoord op het volledig ontbreken van personeel in de zorgsector. Een dagelijks bezoek aan de nurse is voldoende voor alle zorg en de rest van de dag kan men daar gezellig verpozen.

Als je zin hebt in zo'n bezoekje dan kom ik je wel ophalen in mijn nieuwste join-unit, een rode cabriouitvoering. Wat ben ik blij dat we in 2005 besloten hebben tot invoering van deze ecologisch verantwoorde vervoerswijze. Als we dat in 2000 bedacht hadden dan waren wij nu rijk geweest. Het idee was zo simpel: individuele units die met behulp van een geavanceerde zonnencel een bereik hebben van 50 km. Daarnaast een centraal gestuurd systeem op het hoofdwegennet waaraan de units te koppelen zijn en opgeladen worden. Eenmaal aangekoppeld hoef je niet meer te sturen, dus is er tijd voor een boekje of een tukje. Afhankelijk van het aantal meerijdende personen is de join-unit uit te breiden, van eenpersoons- tot familieunit met voldoende bagageruimte. Echter de grootste slag in ruimtewinst hebben gemaakt door de container geschikt te maken voor het unitsysteem. Hierdoor werd het vrachtvervoer over de hoofdwegen overbodig. Gelukkig is DAF tijdig ingesprongen op de andere eisen die aan vrachtwagens gesteld werden, in het voor- en natransport over het secundaire wegennet. De voormalige HOV-lijn van Eindhoven was eenvoudig om te vormen voor het unit-systeem, waardoor de deelgemeente nu beschikt over een entree vanaf de snelweg tot in het stadscentrum.

Mijn huidige werk bij de deelgemeente Eindhoven is het sturen van planningsprocessen, waarbij een complete planning het belangrijkste item is. In de 6e Nota Ruimtelijke Ordening is het belang van natuurlijke systemen centraal gesteld, waar letterlijk alle overige functies ondergeschikt aan zijn gemaakt. Aangegeven zijn de locaties waar onder of boven het maaiveld functies mogen worden toegevoegd. Dit leidt tot heel creatieve oplossingen. Een concreet project waar ik nu aan werk is een ondergronds laboratorium, waarboven de bestaande bospercelen gehandhaafd blijven. Een centrale patio zorgt voor de grootste hoeveelheid lichtinval en in de overige ruimtes vindt de daglichttoetreding plaats via lange schachten en spiegels. Mede door deze nieuwe bouwmethoden is het mogelijk de landschapsparken en de natuurwaarden in de Technoregio te behouden. Hierdoor blijft de regio een heel aantrekkelijk vestigingsklimaat behouden voor nieuw bedrijven. Ook heb ik het project woonpiramides in de Dommelvallei begeleid. Hierbij heeft het natuurlijk meanderen van de beek prioriteit gekregen en is de oorspronkelijke beekdalvegetatie weer hersteld. De kosten van dit project zijn voor een groot deel betaald uit de opbrengsten van de woonpiramides, de luxe gestapelde appartementen met uitzicht op het beekdal. Doordat deze piramides boven het maaiveld zijn opgetild, wordt de loop van de Dommel niet verstoord.

Weet je nog dat we met de TIM3-projectgroep bezig zijn geweest met het aantrekkelijk maken van de Eindhovense binnenstad, door een museumtuin in te richten? Dit is toch wel de eerste impuls geweest voor het recreatief aantrekkelijk maken van deze zone en daarmee de binnenstad. Het onlangs geopende Techno-AttractiePark op de campus van de TUE heeft uiteraard ook meegeholpen aan deze nieuwe uitstraling.

Tot zover mijn beschouwingen. Ik hoop je snel weer te zien, veel groeten,

....................

Brief 6.

Eindhoven 23 November 2005

Beste ........,

Inmiddels is het een traditie om tegen de kerstdagen een brief te sturen aan de mede TIM’mers. Ik hecht erg aan deze traditie omdat ik steeds weer geinspireerd wordt door de vele ideeën die opborrelen tijdens de gesprekken met TIM’mers.

Binnenkort ontvang je een uitnodiging voor het eerste jubileum van ............... Het is immers al weer vijf jaar geleden dat wij ons nieuwe gebouw betrokken. Ik heb onze hele TIM groep uitgenodigd; het valt immers samen met het eerste jubileum als TIM’mer, en dat mag best gevierd worden.

Medische technologie heeft sterke wortels in de organisatie gekregen. Wij hebben veel profijt van het aanwezig zijn in de regio Zuidoost Brabant. Voor medische technologie heeft deze regio de laatste jaren zich uitgebreid tot Maastricht en zijn er intensieve samenwerkingsverbanden ontstaan met met Nord Rhein Westfalen, en de regio’s rondom Aken en Luik.

Volgens mij is medische technologie een voorbeeld hoe de regio economisch succesvol in het mondiale krachtenveld aanwezig kan blijven. Innovatie is hierbij het sleutel begrip. Zoals we tijdens de TIM cursus regelmatig besproken hebben, is de overgang naar de kenniseconomie inmiddels vrijwel volledig gemaakt. Om binnen die kenniseconomie economische groei te realiseren moeten de bedrijven blijven innoveren. Bij de medisch technologische industrie hebben vinden we deze innovatiekracht heel duidelijk binnen het MKB en TNO speelt hierbij een belangrijke ondersteunende rol. Mede door de samenwerkingen met TNO komt ook de kennis vanuit de universiteiten en hogescholen beschikbaar. De samenwerking tussen de Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit Maastricht speelt hierbij een belangrijke rol.

De aanwezigheid van enkele grote bedrijven stimuleert de innovatiekracht van het MKB zeker. Een aantal jonge bedrijven die als spin-out activiteit zijn ontstaan groeien relatief snel. Regionale clustering van grote bedrijven en MKB geeft kracht. Het behoren bij een netwerk van toeleveranciers geeft voor een kleinere onderneming een basis, om met de "drive" en flexibiliteit die vaak aanwezig is in het MKB, hele nieuwe ontwikkelingen te starten. Kortom we zien hier een hele mooie ontwikkeling. Kennisintensieve, innovatieve industrie is een motor van de Brabantse economie.

Het is ook al weer vijf jaar geleden dat Eindhoven "de Kenniswijk" kreeg toegewezen. Inmiddels is het heel gebruikelijk dat de boodschappen thuis met een multi-media installatie besteld worden. Het project heeft veel impact gehad op de regio. Landelijk wordt Eindhoven nu toch gezien als leidinggevend op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe elektronische diensten. Deze groei in de dienstverlening is de tweede motor voor het economisch succes. Heel belangrijk is, dat deze dienstverlening is verweven met de industrie. De bedrijven netwerken zijn hierdoor beter in balans en er is een stabielere positie ten opzichte van vijf jaar geleden. Rimpelingen in de nationale of mondiale economie en kunnen beter worden opgevangen, door gemakkelijke verschuivingen in de werkgelegenheid.

Privé, gaan wij binnenkort verhuizen. Ons nieuwe huis is voorzien van de nieuwste toepassingen van domotica. Het meest leuke vind ik dat het huis ons gaat "coachen" om een gezonde leefstijl te ontwikkelen. Je moet je voorstellen dat er verschillende actieve elementen in het huis zijn ingebouwd, die zich instellen op de conditie van de gebruiker. Het zijn een soort geïntegreerde fitness apparaten, die er voor zorgen dat wij een voldoende actief leven hebben en de optimale hoeveelheid beweging krijgen. Een voorbeeld zijn de deuren, die naarmate onze arm spieren meer training nodig hebben, zwaarder open gaan.

Als je het leuk vindt, moet je maar eens komen eten, dan kun je gelijk kijken naar het nieuwe huis.

Met vriendelijke groeten,

.................

Brief 7.

Riethoven, 20 november 2020

Beste ..........,

Geheel volgens traditie schrijf ik je ook dit jaar weer een brief uit de toekomst. Het is nu twintig jaar geleden dat wij elkaar leerden kennen in de TIM, ik meen dat wij de derde groep waren. Het heeft ons veel opgeleverd: niet alleen beter inzicht in hoe veranderingen in de regio Eindhoven zich voltrekken en hoe wij daarop invloed konden uitoefenen, maar ook duurzame en productieve relaties. Niets is zo belangrijk als een sterk en goed functionerend netwerk. Daarover later in deze brief meer.

Toekomstmuziek

Als thema voor deze brief heb ik deze keer gekozen voor "Toekomstmuziek", maar dan wel bestemd voor de oren en ogen van iemand die leeft in de het jaar 2000, dus zo’n twintig jaar geleden. Zo iemand had zich toch nooit kunnen voorstellen dat België zich in 2013 zou verkopen aan Nederland, omdat wij een betere prijs en toekomstverwachting konden bieden dan de concurrerende Europese staten. Nu ja, met de pan-Europese samenvoeging van de lidstaten was dat misschien ook wel zeer voorspelbaar geweest. Niettemin, voor een rand-eeuweling was dit toch zeker wel een opzienbarende ontwikkeling.

Verkeer in de regio

De regionale verkeerssituatie rondom Eindhoven is altijd een zorgenkind gebleven. Ooit was ik op een informatie-avond van de Kamer van Koophandel in Motel Eindhoven (je weet wel, dat gebouw langs de autoweg dat enkele jaren geleden tot de grond toe is afgebrand). De aanwezige ondernemers konden via een ingenieus stemsysteem hun mening geven over urgente knelpunten in de regio. Het hoogst scoorde de verkeerscongestie. Een echte oplossing is er eigenlijk nooit gekomen. Vanuit het Europese verkeersministerie in Brussel is nog getracht de zesbaans autoweg andermaal te verbreden, maar dat is slechts ten dele gerealiseerd. Helaas hoorde bij dat project ook het doortrekken van de A57 langs de noordkant van Eindhoven onder Son door naar Nuenen en Helmond. Het betekende dat mijn huis vlak langs de rand van deze nieuwe snelweg kwam te liggen en daardoor opeens praktisch niets meer waard was. We hebben het toen na enkele verloren rechtszaken uiteindelijk maar verkocht; de herrie van die weg was onverdraaglijk. We wonen nu in Riethoven. Dit dorp is ondanks de heftige groeistuipen van de regio in al die jaren zichzelf gebleven. Er zijn zelfs nog agrariërs die een eigen veestapel hebben, overigens is dat meer een hobby dan een echte bron van inkomsten. Gen-technologisch muteren (GTM) levert sinds begin 2010 veel meer op. Wie had kunnen vermoeden dat dit zo’n enorme vlucht zou nemen.

Netwerken

Het belang van netwerken hadden wij dankzij de TIM op tijd ingezien. Ik herinner me dat er op een avond een ietwat dikke meneer van een toen nog bestaand adviesbureau iets vertelde over kennismanagement en netwerkeconomie. Dat bureau bestaat geloof ik niet meer; alle adviseurs kozen uiteindelijk toch voor het individuele ondernemerschap en de directie kon uiteindelijk als laatste het licht in het prestigieuze kantoorpand in Amersfoort uitdoen. Dat paste ook in het toenmalige tijdsbeeld. Ook fysiek was de verandering duidelijk waarneembaar. De grote kantoorpanden die aan het einde van de twintigste eeuw waren verrezen, werden in korte tijd gesloopt of werden omgebouwd tot woonhuizen. Die gebouwen waren ooit gebouwd vanuit de verwachting dat er een steeds maar toenemende behoefte zou zijn aan dit soort onderkomens voor organisaties. Wat een vergissing! Ik herinner me dat wij bij eFlow in het jaar 2000 de ruimtelijke omvang van het kantoor van ons bedrijf hadden gereduceerd tot een rugzak met daarin een laptop en wat kabeltjes voor netwerkcommunicatie. Het enige wat echt nodig was, was ergens een dikke server om kennis op te slaan en rond te kunnen pompen. Ook weet ik nog dat TNO Industries in die tijd volledig verzelfstandigde en een nieuw naam aan nam: Intensation. Dat was een samenvoeging van de woorden "Intens" en "Sensation": een knipoog naar het enige echt belangrijke in de drive van ondernemende netwerkers: intens voelen, het verlangen naar vernieuwing, de eigenlijke drijfveer dus van nieuwe ontwikkelingen.

Het virtuele adviesbureau

Nee, het verhaal van die dikke meneer heeft ook mij persoonlijk geen windeieren gelegd. Hij had een plaatje over de organisatie als centraal punt en daaromheen de transactionele en de contextuele omgeving. We mochten toen wat scenario’sverzinnen. Dat heb ik toen gedaan voor mijn eigen bescheiden onderneminkje. Ik wam daardoor tot de ontdekking dat ik moest transformeren van een feodaal gestructureerde (vergeef me de kreet, maar deze drukt toch wel het best het werkgevers/werknemers systeem uit) naar een netwerk gestructureerde organisatie van werkondernemers. Hieronder zie je nog de plaatjes die ik destijds aan mijn klanten heb getoond om ze duidelijk te maken dat wij hen als professionele netwerkorganisatie veel beter zouden kunnen bedienen. Dit nieuwe inzicht en de daarbij behorende aanpak leverde toen binnen één week twee nieuwe opdrachten op! Het netwerk van professionele netwerkers groeide binnen twee jaar uit van vijftig tot vijfduizend netwerkers. Onze strijdkreet in die tijd was "Netwerkers scoren beter met .......!".

Spinning out

Wat ik wel jammer vind is dat de grotere industriële bedrijven zoals DAF en later Philips uiteindelijk zijn verdwenen. Door de spin-outs, dat was het verschijnsel dat met name jongere techneuten buiten het moederbedrijf veel productiever en creatiever konden zijn dan daarbinnen en zich dus "buiten" gingen vestigen, was de kennisdrain begin 2010 op zijn hoogtepunt. Als je toch ziet hoe wij tegenwoordig auto’s ontwerpen en fabriceren, dan kun je je toch niet voorstellen dat amper honderd jaar geleden mensen bij aanvang van hun werkdag hun personeelskaart stempelden om dat om vijf uur ‘savonds bij het verlaten van het bedrijf opnieuw deden. Wij hebben gezien dat externalisatie (uitbesteding en outsourcing) en resultaatgerichtheid gekoppeld aan de eigen verantwoordelijkheid van het productieve en creatieve individu steeds meer de overhand kreeg en dat degenen die het best in staat waren de keten te overzien en te integreren, uiteindelijk als winnaars uit de bus kwamen. Een auto wordt op dit moment binnen drie uur vanaf ontvangst van de klantorder tot aflevering aan de klant geproduceerd. De klant specificeert zelf via internet wat hij wil hebben. Sommigen gaan daarbij zelfs zo ver dat ze zelf botsproeven op internet uitvoeren om te zien hoe veilig de door hen gekozen constructie is. Ook veiligheid is immers een parameter geworden die de klant zelf in de hand heeft en die dan weer direct invloed heeft op de hoogte van zijn verzekeringspremie.

Laatst was ik nog op de automobielplant CarFa, het industrie-eiland voor de Begische kust. Je hoort daar alleen nog maar het zoemen van robots; er zijn geen mensen meer in de productie. Je voelt je wel erg bekeken door al die web-cams die klanten vanuit hun thuiswerkplek besturen om de voortgang van de productie van hun nieuwe auto te volgen en om last-minute-changes toe te voegen.

Als je toch bedenkt wat een wereld wij hebben geschapen voor onze kinderen! Zouden zij dit eigenlijk zelf wel zo gewild hebben? Dat weet ik niet. Wij surfden destijds voort op de boeggolf van de nieuwe economie, maar of we daar gelukkiger door zijn geworden… ik denk het niet. Er gaat niets boven het spelen van Bach, en dat is pure emotie en dat moet je zelf doen.

Tegenwoordig verheug ik me op de kleinkinderen die wij op zondag te logeren hebben. Ja ja, het opa en oma gevoel is veel waard en dat zal ook wel nooit veranderen.

 

Met vriendelijke groet, 

..........................

Network facilitator

Brief 8.

Eindhoven, 2020

Beste ...............,

In gedachten verplaats ik me naar het jaar 2020.

Wat direct opvalt is dat er meer mensen zijn, meer gebouwen en meer verkeer. Veldhoven, Nuenen, Valkenswaard, Best en Helmond lijken te zijn aaneengesmolten tot een groot stedelijk gebied. In Eindhoven zijn alle oude terreinen en gebouwen van Philips (zoals het Beatrixcomplex, de Beuk, de Lichttoren, de Bruine Heer etc.) opnieuw ingericht, het stationsgebied is volledig heringericht en de Dommel is op een prettige manier verweven in het stedelijke gebied. Wat ik zie bevalt me wel. Je kunt zien dat de lokale partijen, ongetwijfeld onder de regie van ............, goed werk hebben gedaan. Wat er niet goed uitziet is het verkeer. Ik zie welliswaar grote lappen asfalt (ook de ruit rond Helmond is aangelegd) en een verdubbeld spoor met dubbeldekker treinen, maar het autoverkeer loopt in de ochtend en avond toch nog helemaal vast. De hoeveelheid verkeer, zowel van personen als vracht, is aanzienlijk toegenomen. s’Ochtends stromen de huizen leeg en de bedrijven vol, s’avonds gebeurt het omgekeerde. Wat dat betreft is er dus weinig veranderd. De grote verschuiving naar thuiswerken is er kennelijk niet van gekomen. Bij een aantal bedrijven zie ik dat zij weer zijn overgegaan tot de bouw van opslagruimtes en het aanleggen van voorraden. Gevraagd naar de reden hiervan kreeg ik te horen dat just in time in verband met de enorme congestie op de wegen alleen nog mogelijk is als er extreem veel voorraad op de weg aanwezig is (omdat het ander just to late arriveert). En dat is natuurlijk te dure opslagruimte.

Uit hetgeen ik in de informatiebulletins op internet lees over de situatie in Eindhoven, Nederland en Europa, kan ik opmaken dat de eenwording van Europa grote invloed heeft gehad op de economische ontwikkelingen maar minder op de sociaal culturele aspecten. Als gevolg van het wegvallen van de economische grenzen zijn er geheel nieuwe structuren ontstaan in het bedrijfsleven. Het economische spel wordt gespeeld door de grote multinationals. Industrieële bedrijven, beheerders en exploitanten van infrastructuur en nutsvoorzieningen, financieële instellingen, verzekeringsbedrijven en andere grensoverschrijdende bedrijven bepalen in samenspraak met Brussel de spelregels van de economie. Ik lees overigens niets over landbouw! Of dit nu betekent dat de kassenbouw en veeteelt helemaal uit Nederland is verdwenen durf ik niet met zekerheid te zeggen. De maakindustrie is in de afgelopen twee decennia voor een groot gedeelte verplaatst naar Oost-Europa en landen buiten Europa. De levensstandaard van de mensen in Oost-Europa klimt gestaag en zal naar verwachting binnen nog eens twintig jaar op het niveau komen van West-Europa. Op sociaal-cultureel gebied is er niet zo veel veranderd. Onderwijs, zorg, cultuur, sport en recreatie worden nog steeds landelijk en lokaal ingekleurd. Ondanks de vervlechting van de economische activiteiten, blijven de Europeanen vasthouden aan hun eigen sociale en culturele structuren.

In ons eigen bedrijf zie ik dat er grote veranderingen zijn opgetreden als gevolg van de veranderingen in de markt (verschuivingen van economische activiteiten) en als gevolg van de ontwikkelingen in de ICT sector. In verband met de veranderingen in de markt zijn veranderingen opgetreden in de aanwezigheid van bepaalde expertise. In ons bureau zie ik een uitbouw van expertise op de gebieden biotechnologie, pharmacie, micro-electronica, telecommunicatie en de zorgsector. Dankzij de verdere ontwikkelingen in de ICT sector, kunnen al onze medewerkers nu via supersnelle netwerken met elkaar communiceren en een bijdrage leveren aan projecten op grote afstand. Ook de uitwisseling van informatie met de klant en met aannemers en installateurs is enorm verbeterd. De hardware en software anno 2020 bieden onze ontwerpers zeer krachtige ontwerptools waarmee ze technische oplossingen kunnen onderzoeken die vroeger niet mogelijk waren.

...................

Naar de top van de pagina