Albert Kivits:

"Maak Zuidoost-Brabant regel-lichte zone"

Terug naar Index TIM’Maak Zuidoost-Brabant regel-lichte zone’
door Arnold Mandemaker
DEN HAAG - 16 december 2006

Zuidoost-Brabant moet een ’regel-lichte zone’ worden, waar ondernemers, onderwijsinstellingen en overheid kunnen experimenteren met nieuwe vormen van samenwerking en minder bureaucreatie. Met dat pleidooi kreeg een Eindhovense delegatie onder leiding van topambtenaar Albert Kivits deze week tijdens een presentatie op het ministerie van Economische Zaken in Den Haag de handen op elkaar.
„Minder regels op het gebied van bijvoorbeeld fiscaliteit en ruimtelijke ordening, maar geen anarchie”, verduidelijkt Kivits, sectorhoofd Economische Zaken bij de gemeente. „We moeten innovatief omgaan met regels. Ons doel is volgend jaar 33 procent minder regels. Dat is meer dan de 25 procent waar het Rijk naar streeft.”

Als concreet voorbeeld noemt de Eindhovense ambtenaar de kosten die een bedrijf moet maken om een promovendus in te huren voor een speciaal project. „Als gevolg van Nederlandse regels is een bedrijf voor zo iemand hier veel meer kwijt dan in België. Geen wonder dat Philips zoveel onderzoek laat doen in Leuven.”

Of Zuidoost-Brabant de verlangde ’regel-lichte’ status krijgt, is nog onzeker. Dat is aan een volgend kabinet om tot het instellen van deze zones te besluiten, en die dan ook aan te wijzen. Zuidoost-Brabant, dat van het huidige kabinet de status van ‘brainport’ kreeg, is volgens Kivits echter wel bij uitstek geschikt voor een dergelijk experiment.

Digitale loketten
Op de bijeenkomst in Den Haag waren staatssecretaris Karien van Gennip (CDA, Handel) en vertegenwoordigers van 33 grote gemeenten aanwezig. Eindhoven mocht op het departement een presentatie houden over het gebruik van ’digitale bedrijvenloketten’. „Want wij lopen daarmee in Nederland ver voorop”, aldus Kivits. Maar ondanks die voorsprong leunt Kivits niet achterover. Alleen vergunningen regelen via gebruik van internet gaat hem nog lang niet ver genoeg. Hij ziet een toekomst voor zich waarin ondernemers en burgers via live-verbindingen kunnen praten met ambtenaren en waarin de netwerken van gemeente, Kamer van Koophandel en Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) aan elkaar zijn gekoppeld. Zelfs detachering van gemeenteambtenaren bij KvK en CWI is voor Kivits bespreekbaar. Over de ketens heen de klant volgen”, luidt zijn motto.

Maatwerk
De bijeenkomst maakte wel duidelijk dat uitbouw van digitale diensten maatwerk is. Zo bleek dat Nijmegen veel meer dan andere gemeenten te maken heeft met kleine startende ondernemers, terwijl Den Haag weer meer zaken afhandelt met allochtone burgers.
„De gemeenten verschillen onderling heel erg, afhankelijk van hun populatie”, constateert Kivits. Maar de basisvraag is wat hem betreft overal dezelfde: „Hoe wilt u als burger zaken afhandelen met uw gemeente?”

Terug naar de top van deze pagina.