Jules Ruis in het Eindhovens Dagblad:

"Philips weer van Eindhoven"

Terug naar Index TIMIngezonden artikel van Jules Ruis in het Eindhovens Dagblad
Philips weer van Eindhoven

Eindhoven, woensdag 3 december 2003

Deze week was er in het Eindhovens Dagblad goed nieuws voor de regio Zuidoost-Brabant: ‘Harry Hendriks, president-directeur van Philips Nederland, pleit voor het versterken van de positie van Zuidoost-Brabant. Philips wil meer aandacht van de overheid voor de regionale economie, in een alliantie tussen Eindhoven, Aken en Leuven, met internationale uitstraling en voorop in de nieuwste wetenschap en technologie.

Philips geeft daarbij zelf het voorbeeld. In lijn met zijn rol in het verleden keert het concern terug naar het nemen van verantwoordelijkheid voor de samenleving als geheel. In het jaarverslag over 2002 deed Philips-president Gerard Kleisterlee al konde van het hernieuwde elan: Philips wil op weg naar een menselijke en duurzame ontwikkeling van de samenleving. Niet langer de kommer en kwel van de afgelopen jaren. Niet langer alleen maar berichten dat Philips uit Nederland gaat verdwijnen, maar terug naar de situatie van vroeger: Philips als motor van de regionale ontwikkeling in internationaal perspectief. Wat Nokia is voor Helsinki wordt Philips weer voor Eindhoven.

Er was deze week meer goed nieuws: Philips, ASML, FEI, Atos Origin Nederland en de gemeente Eindhoven gaan medio januari deel uitmaken van de grootste technologische handelsmissie die ooit is ondernomen naar de VS. De missie, onder de noemer High Tech Connections, moet ertoe leiden dat technologische innovaties in Nederland en de VS worden versneld. Bedrijven in met name Silicon Valley en in Nederland moeten daarvoor intensiever gaan samenwerken

Philips bouwt voor die nieuwe samenwerking inmiddels aan zijn High Tech Campus, het terrein van het Nat Lab in Waalre. Het wordt een wetenschappelijk dorp (circa zevenduizend medewerkers) met internationale uitstraling. Volgens de cijfers van prof. Emile Aarts van het Nat Lab staat Zuidoost-Brabant op de derde plaats in Europa als meest innovatieve en kennisintensieve regio. Philips daagt het regionale bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de overheid uit om in gemeenschappelijke inspanning binnen een tijdsbestek van zeven jaar de economische bedrijvigheid in de regio te verdubbelen. Daarmee komt Zuidoost-Brabant op de tweede plaats in Europa. De regio zou zich met groot enthousiasme achter dit initiatief van Philips Research moeten scharen.

Door de bezuinigingen van de overheid staat de kwaliteit van ons bestaan op het spel. Door het jongste Philips initiatief ligt welvaart en welzijn met nieuwe inhoud en in andere vorm nu voor het grijpen. In het licht van bovenstaande uitdaging kan de regio dan eindelijk gaan werken aan betere zorg, onderwijs, veiligheid en vervoer; wordt de verkeersproblematiek opgelost; wordt de ruit om Eindhoven gerealiseerd; worden weer betaalbare woningen gebouwd; wordt het onderwijs op peil gebracht; wordt voldoende politie ingezet voor de bescherming van onze veiligheid; en komt de oprichting van een Academisch Ziekenhuis Brabant tot stand.

Behoud van onze taal en cultuur is daarbij van vitale betekenis. Zuid-Nederland en Vlaanderen samen in een strategische alliantie op weg naar de veiligste plek ter wereld voor jong en oud, prachtig om te leven, goed om te wonen, fijn om te werken en ‘cool’ om te studeren; wetenschap, kunst en cultuur verenigd in een EU-regio, waar technologie voor mensen tot leven komt.

Jules Ruis

-----------------------------------------------------------------

Gelezen in het Eindhovens Dagblad van 3 december 2003

------------------------------------------------------------------------------

Terug naar de top van deze pagina.