Life Sciences

Actieplan Life Sciences

for more information: Jules Ruis


Back to the Index of Life Sciences Brinkhorst pakt wet- en regelgeving life sciences aan in Actieplan

Datum: 04-03-2004

Vandaag (4 maart 2004) stuurt minister Brinkhorst van Economische Zaken het Actieplan Life Sciences naar de Tweede Kamer. In dit plan, met als titel 'Kansen grijpen, knelpunten aanpakken', wordt de problematiek rond de life sciences voor het eerst integraal bekeken. Alle aspecten, van het ondernemersklimaat tot de complexe wet- en regelgeving worden behandeld. "Alleen door een integrale aanpak kunnen alle kansen en knelpunten worden geïdentificeerd en aangepakt", aldus minister Brinkhorst.

Doel van het Actieplan Life Sciences is het Nederlandse innovatievermogen en de concurrentiekracht op het gebied van life sciences te versterken en de potentiële maatschappelijke baten maximaal te benutten. Naast het bestaande beleid, zoals een stevige inzet van het generieke innovatie-instrumentarium, is er met name aandacht voor de vereenvoudiging van wet- en regelgeving. Zo streeft minister Brinkhorst naar het terugbrengen van de termijnen voor vergunningverlening met het Europees gemiddelde als maximum.

Belemmerende wet- en regelgeving; het financieringsklimaat en maatschappelijke acceptatie zijn de drie belangrijkste knelpunten. Naast het voortzetten van het bestaande beleid is het actieplan gericht op het aanpakken van deze knelpunten. Een greep uit de initiatieven die hiertoe in het plan worden aangekondigd:
- Vereenvoudigen van procedures bij vergunningverlening en terugdringen van regelgeving. De betrokken ministers bereiden een kabinetsnotitie voor over het terugdringen van administratieve lasten. Daarnaast zullen ze voorstellen doen voor een zo eenvoudig mogelijke uitvoering van de regelgeving. Doel is om die zo in te richten dat zo min mogelijk administratieve lasten ontstaan, uiteraard zonder de zorgvuldigheid uit het oog te verliezen. Uitgangspunt daarbij: nooit langere procedures dan het Europese gemiddelde.
- Het succes van Biopartner wordt voortgezet in het bredere, nieuwe programma TechnoPartner. Het positieve van Biopartner wordt zo behouden en uitgebreid met aandacht voor de financiële problematiek van doorgroeiers.
- Goede communicatie over alle aspecten van de life sciences is essentieel voor de maatschappelijke acceptatie. De betrokken ministers komen met een plan van aanpak voor een heldere en eenduidige overheidscommunicatie over life sciences.

Hoofdlijn in het innovatiebeleid van minister Brinkhorst is het benutten van kansen door focus en massa te creëren op strategische innovatiegebieden. Life sciences is zo'n strategisch innovatiegebied. Dat heeft alles te maken met het belang van dit gebied voor een duurzame ontwikkeling van de Nederlandse economie en de vele voordelen van life sciences op terreinen als gezondheidszorg, milieu en industrie.

Het volledige actieplan staat op www.lifesciences.ez.nl

 

To the top of this page