Regionale doelstellingen Zuidoost-Brabant


Terug naar de Index Fractale NetwerkenA. Technologie gedreven doelstellingen

("Make Technology Work")

1. Het handhaven van een hoogwaardig wetenschappelijk/technologisch kennisniveau van de mensen die in de regio Zuidoost-Brabant werken (versterken van het innovatief vermogen).

2. Het voorzien in de meest adequate technische infrastructuur binnen de in de regio gevestigde kennisinstellingen, researchlaboratoria en bedrijven.

 


B. Interactie doelstellingen

("Versterken van het Zelforganiserend Vermogen")

3. Het integreren van wetenschappelijk gedreven kennisaanbod (‘technology push’) met een toepassingsgerichte marktvraag (‘market pull’).

4. Het leren omgaan met het dilemma van ‘concurreren en samenwerken’, teneinde bij elk van de partners een grotere toegevoegde waarde te genereren.

5. Het bevorderen van communicatie en interactie (en het daarmee op gang brengen van een dialoog) tussen alle lagen van de bevolking, om aldus een multiculturele regio tot stand te brengen.

 


C. Maatschappelijke doelstellingen

("Zorg voor Duurzame Ontwikkeling")

6. Het gepast inrichten van de gebouwde omgeving (woongebieden, wegen, openbaar vervoer, bedrijfsterreinen, etc.), met name ook in de achterstandswijken van Eindhoven en Helmond.

7. Het op peil houden van een hoogwaardig voorzieningenniveau in de zorgsector, op het gebied van cultuur en in de wereld van sport en ontspanning (verhogen 'Quality of Life').

8. Het garanderen van een gevoel van veiligheid, zowel in huis als op straat.

9. Het bewaken van ethiek en integriteit zowel in het persoonlijk met elkaar omgaan als bij het zakendoen.

10. Het actief tegemoet treden van milieubepalende factoren (afweging ecologie versus economie) in het belang van een duurzame ontwikkeling van de samenleving.

Terug naar de top van deze pagina.