In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en ledig, duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren. De mens bracht vervolgens haar eigen rechtlijnige ordening. En hoe meer rechte lijnen des te sneller raakte hij (m/v) van huis.

Previous slide Next slide Back to first slide View graphic version